Spring til indhold

27. oktober 2023

Global uro tester investorer, men udsvingene holder sig inden for udfaldsrummet

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Hos Formuepleje er vi langsigtede investorer, vores fokus er ikke så meget på, hvad der sker i dag og i morgen, men i højere grad på vores kunders langsigtede afkast.

Den rådgivning, vi giver dig som kunde, baserer sig til enhver tid på din risikotolerance, investeringshorisont og samlede økonomiske situation. Ud fra en række parametre udarbejder vi en formueanalyse, og på baggrund af analysen laver vi siden en anbefaling, som passer til dig.

Anbefalingen indebærer altid en beregning af et såkaldt ”udfaldsrum”. Jeg illustrerede det så sent som forleden for en sal fuld af investorer. Som eksempel brugte jeg Formuepleje Mix Low.

Hvis man køber Formuepleje Mix Low for en million kr. i dag, er det mest sandsynlige scenarie, at man om fem år har tjent 300.000 kr. før skat. Det kan også være, hvis de næste fem år bliver helt fantastiske – at man har tjent 600.000 kr. før skat. Et af de mest negative scenarier er, at når der er gået fem år fra nu, har man ingenting tjent.

Spændet mellem det bedste og det værste scenarie kaldes udfaldsrummet, og det er det, vi taler ud fra, når vi udarbejder en formueanalyse og en anbefaling.

Penta – ro og tålmodighed betaler sig

På samme måde kan man lave et udfaldsrum for Formuepleje Penta, som er en fond, hvor vi gearer en lavrisikoportefølje sammensat af ca. 25% globale aktier og 75% danske realkreditobligationer fire gange.

Når vi taler udfaldsrum og scenarier for Penta, vil man som investor kunne opleve kraftigere udsving – og tilsvarende mulighed for højere afkast over tid.

I 2019 leverede Penta lige omkring 33% i afkast, i 2022 var tallet omkring minus 33%. Det siger lidt om, hvor store udsving man kan blive udsat for i en fond med høj risiko som Penta.

Trods de urolige tider i øjeblikket holder scenarierne i det beregnede udfaldsrum fra 2018 stik. Udsvingene holder sig altså inden for det forventede spænd, det har man bare en tendens til at glemme, når uroen breder sig, og dårlige nyheder fylder medierne.

Grafikkerne viser to udfaldsrum fra henholdsvis oktober 2018 og oktober 2023.
Som det fremgår af den stiplede graf i midten, er det mest sandsynlige udfald fra beregningen i 2018, at en million kroner investeret i Penta i løbet af fem år er vokset til 1.9 mio. kr.
En aktuel beregning af udfaldsrummet fra oktober 2023 viser, at investerer man en million kr. i Penta i dag, er det mest sandsynlige udfald, at pengene i 2028 vil være vokset til 1.7 mio. kr.
Skønt verden ser meget anderledes ud i dag sammenlignet med 2018, er afvigelsen mellem de to udfaldsrum ikke så stor, som man kunne forvente.
Tallene viser de forventelige udfald efter omkostninger, men før skat. Skatten på afkastet vil variere, alt efter om man investerer for frie midler, via et selskab eller i pensionsøjemed.
I en formueanalyse medregnes en lang række økonomiske faktorer og udfaldsrummet tilpasses efter, hvordan verden ser ud.
Ud fra Formueplejes forventede afkast- og risikoparametre vil de fremtidige afkast kunne forventes at ligge inden for det beskrevne udfaldsrum 90% af tiden. Det vil med andre ord sige, at der er fem procents sandsynlighed for at afkastet overstiger den øvre del af udfaldsrummet ligesom, at der er fem procents sandsynlighed for, at afkastet er lavere end den nederste del af udfaldsrummet.

Global uro tester investorer – selv har jeg ro i maven

Jeg er ikke blind for, at økonomisk uro og udsving på aktiemarkederne lige nu skaber usikkerhed hos mange. Tiden er en voldsom test for de fleste investorer – selv har jeg investeret en stor del af min pensionsopsparing i Penta.

Pengene skal jeg bruge om 14-15 år, når jeg forlader arbejdsmarkedet. Derfor har jeg valgt at investere i Penta for at få højst muligt afkast.

Når jeg holder fast i Penta trods modgangen og de usikre tider lige nu, er det fordi mine langsigtede afkastforventninger er uændrede.

Jeg har endda så stor tillid til mine investeringer, at jeg løbende tilfører yderligere midler til mine investeringer i Formueplejes løsninger med høj risiko.

Positive muligheder i et svært marked – overvejelser man kan gøre sig lige nu

Som altid er der to sider af en mønt. Somme tider er det godt at have mange aktier, andre gange er der – som nu – gunstige muligheder i obligationsmarkedet, og i øjeblikket er der endda rigtig god gevinstchance ved at købe danske realkreditobligationer.

Selvom både den korte og lange rente skulle fortsætte på samme niveau de næste 12 måneder, tjener man penge på at låne og investere i dansk realkredit – og falder renten som forventet i løbet af de næste 12 måneder, fordi centralbankernes indsatser endelig virker, inflationen begynder at dykke, og arbejdsløsheden stiger – så bliver det endda rigtig godt at have obligationer.

Oplever vi samtidig, at kreditspændet indsnævres, som der er god grund til at tro, kan investorer i realkreditobligationer potentielt nyde godt af en gunstig konvergens af faktorer. Den aktuelle stabilitet på bolig- og ejendomsmarkedet sammen med den forventede indsnævring af kreditspændet kan med andre ord skabe et særdeles gunstigt miljø for realkreditobligationer.

Derfor kan man med fordel overveje at øge sin eksponering mod realkreditobligationer for at få en god balance mellem risiko og afkast, især når man tager højde for det nuværende markedsklima og renteforhold.

Kom til Formueplejedag og spørg, spørg, spørg!

På Formueplejedagene i Kolding (30/10), København (31/10) og Aarhus (6/11) kan du blive meget klogere på dine investeringer, muligheder og få Formueplejes syn på fremtiden. Her får du også mulighed for at stille alle de spørgsmål, som måtte presse sig på. Tilmeld dig her.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver