Spring til indhold

25. marts 2022

Rusland kan blive afgørende afhængig af Kina – det var nok ikke Putins plan

Af Formueplejes investeringskomite

  • Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 vil stå som skelsættende for såvel Rusland som verdensøkonomien.

  • Rusland vil blive økonomisk isoleret af de vestlige demokratier – og vil på kort og mellemlangt sigt være økonomisk afhængig af Kina.

  • Kina vil fremstå som den økonomiske vinder af konflikten, men kan have undervurderet reaktio­nerne for de vestlige forbrugere, der indirekte medvirker til, at produktion flytter hurtigere ud af Kina.

Ruslands præsident Vladimir Putins har med sin invasion af nabolandet Ukraine sat handling bag hans ambition om et stort og stærkt Rusland, der igen får afgørende indflydelse på Sovjet-æraens tidligere vasalstater, men det kan føre til det stik modsatte for Putin. For med et samlet EU og NATO, der er enige om langvarige økonomiske sanktioner, der fortsat udvikler sig i retning mod et total handels­stop, vil Rusland blive dybt afhængig af Kina som handelspartner.

Kina undlod som bekendt at stemme for FN’s resolution om at fordømme Ruslands invasion af Ukraine og står nu som Ruslands kommende største samhandelspartner. Endda på vilkår hvor de opnår en væsentlig rabat på råvarer i forhold til verdensmarkedsprisen og samtidig kan sælge produkter til det russiske marked uden konkurrence fra virksomheder i Vesten. Kinas stats­kon­trollerede medier har således også i krigens første tre uger kun videreformidlet Putins glansbillede af invasionen i Ukraine og forsøgt at forhindre andre udlægninger af krigen for eksempel via sociale medier.

Svær balancegang for Kina – og tegn på kursændring

Selvom politikere i Vesten vil være tilbageholdende med sanktioner overfor Kina, kan Kina have undervurderet ”folkedomstolen” i de vestlige demokratier. Det vil ikke gå ube­mærket hen for de vest­lige forbrugere, at Rusland via Kina i stort omfang kan afbøde virkningerne af sanktionerne. Reaktionen kan forventes at blive, at det bliver sværere at erobre markedsandele i EU og USA for ki­ne­siske virksomheder, ligesom megatrenden mod øget regionalisering også øges på andre områder end bare de strategiske leverancer til EU og USA. Udflytning af produktion fra Kina kan derfor ventes at accelerere. Den i forvejen høje risikopræmie for at investere i kinesiske aktier og obligationer kan risikere at blive øget yderligere. Måske derfor er der kommet tegn på, at en kursændring er på vej fra Kina.

Kinesiske medier har den seneste uge for første gang begyndt at vise billeder af krigen i Ukraine. Sam­tidig har USA lempet på en del af de handelsrestriktioner, som USA indførte overfor Kina under Donald Trumps præsidentperiode. Endda med tilbagevirkende kraft fra efteråret 2021. Et kinesisk sel­skab har netop afbrudt forhandlinger med Rusland om en større investering i et gasanlæg i Rusland. Næppe tilfældigheder, men det er for tidligt at sige, om Kina reelt ændrer kurs overfor Rusland, eller bare undgår at sælge militært materiel.

24. februar 2022 bliver skelsættende

Såvel for Rusland som verdensøkonomien bliver invasionen den 24. februar 2022 en skelsættende dato, der går over i historien. Rusland er nu på vej til at blive økonomisk afgørende afhængig af Kina. De vestlige økonomier har opprioriteret sikkerhed samt selvforsyning på energi og strategiske leveranceområder. Konsekvensen vil negativt påvirke kinesisk eksport til Vesten og investeringer i Kina af vestlige virksomheder. Kinas reaktion kan naturligvis sænke hastigheden for udflytning.

Formuepleje og mange andre professionelle investorer i Vesten kommer næppe til at investere i russiske aktier og obligationer igen, så længe Putins linje er den fremherskende i Rusland. Formuepleje investerer p.t. efter, at aktier skal overvægtes i vores porteføljer med en kerne af undervurderede kvalitetsaktier med en overvægt af valueaktier. Samtidig forventer vi, at rentepilen fortsat peger opad, hvorfor vi investerer med reduceret renterisiko.  

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver