Spring til indhold

16. november 2023

Sådan giver du en stærk økonomi videre til dine børn og børnebørn

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Om børnene står til at arve en formue, eller du som forælder eller bedsteforælder gerne vil give et supplement til SU’en – her følger et par gode råd til, hvordan du bedst hjælper den næste generation til en stærk økonomi.

Selvom man er ”født med en sølvske i munden”, kan man sagtens have brug for gode råd. Det oplever jeg gang på gang er tilfældet blandt mine kunder. Fælles for mange af dem er nemlig, at de har været så dygtige, flittige eller heldige, at deres formue rækker ud over egen levetid.

Derfor overvejer mange, hvordan de bedst kan give en god økonomi videre til næste generation. Og for lige at imødegå den evigt tilstedeværende danske jantelov, skal jeg med det samme slå fast, at også mange ikke-formuende forældre og bedsteforældre søger rådgivning for at skabe de optimale betingelser for deres børn og unge mennesker, og de får den samme rådgivning med på vejen. Det gælder fx, når de vil hjælpe den unge med indskud til den nye lejlighed, en tur på højskole, et sabbatår i udlandet, eller hvad det nu måtte være, som kræver en sund og stærk ungdomsøkonomi.

Hvordan optimerer man sin økonomi, hvordan sparer man op på den smarteste måde – og hvordan investerer man som ung, vil mange vide?

Svaret er, at det gør man på nøjagtig samme måde som i alle andre aldre – nemlig ved hjælp af god planlægning og indsigt i, hvordan afkast på investeringer beskattes.

Lad os begynde med at se på, hvordan pengene flytter fra en generation til den næste på den økonomisk klogeste måde.

I 2023 kan du afgiftsfrit give 71.500 kr. videre til et barn eller barnebarn. Både du og din ægtefælle kan give det afgiftsfrie beløb, med andre ord kan I overføre 143.000 kr. afgiftsfrit til hvert af jeres børn og eller børnebørn.

Det er der flere fordele i. For det første kan I på den måde give formue videre til næste generation, så beskatningen af fremtidige afkast placeres der, hvor mulighederne for en lav beskatning er størst. Dette kan desuden have den positive effekt, at beskatning af boet, den dag du ikke er her mere, bliver så lav som mulig.

Pengene skal i arbejde

Når pengene er landet hos junior, skal de naturligvis arbejde. Først og fremmest for at den købekraft de repræsenterer ikke bliver mindre. Det er en vigtig pointe i en tid, hvor vi igen har lært, at inflationen spiser af vores penge, hvis vi ikke sørger for, at pengene vokser.

Den første vigtige overvejelse du bør gøre dig er: Hvornår skal junior bruge pengene? Er der kun 1-2 år til, vil det umiddelbart ikke være en god idé at investere pengene. Udsigten til måske at tjene 6-8% i afkast på en aktieinvestering er ikke attraktiv, hvis vi inden for den korte tidshorisont kommer til at opleve store negative udsving på de finansielle markeder. Så er det bedre med en fast indlånsrente på en konto med et eller to års binding.

Vælges denne løsning, bliver afkastet beskattet som kapitalindkomst, og junior vil kun skulle betale skat af afkastet, hvis der vel at mærke ikke er noget tilbage af juniors personfradrag. Personfradraget for unge under 18 år er i 2023 38.400 kr. – men med tilbagevirkende kraft blev det forhøjet til 48.000 kr. i forårets finanslov for 2023. Unge under 18 år kan med andre ord tjene helt op til 48.000 kr. i indeværende år uden at betale en krone i skat. Om indtægten kommer fra lønnet arbejde, renteindtægt eller fra en investering, der beskattes som kapitalindkomst – er underordnet. Og det er ikke uvæsentligt at være opmærksom på, for 48.000 kr. i kapitalindkomst svarer til, at junior ejer investeringer for 960.000 kr., der giver et afkast på 5%.

Følgende beskattes som kapitalindkomst:

  • Renteindtægter på en indlånskonto
  • Afkast af obligationsinvesteringer
  • Afkast af investeringsforeninger, der ikke er på Skats positivliste.

Hvis junior ikke skal bruge pengene før om længere tid, kan du overveje at investere pengene i stedet for at sætte dem på en indlånskonto – og jo længere tidshorisonten er, jo større en aktieandel kan du overveje.

En investering med middel risiko vil være en fornuftig anbefaling. Det svarer til, at der investeres i 50% aktier og 50% obligationer med 3-5 års investeringshorisont. Er tidshorisonten mere end fem år, kan man overveje en højere aktieandel – med et forventet højere afkast til følge.

Det behøver ikke at være svært. Der findes masser af gode investeringsforeninger – og hvis du ikke er til dybdeanalyse, så kig efter Morningstars stjernemarkeringer. Hvis investeringsforeningen har fem stjerner, er den blandt de 10% bedste målt på afkast, omkostninger og risiko.

Er junior allerede i gang med at tjene penge og bruger hele eller størstedelen af sit personfradrag, er der andre gode muligheder at undersøge. Børneopsparingen er altid et hit. Her kan du indsætte op til 6.000 kr. årligt – op til 72.000 kr. i alt. Fordelen ved børneopsparingen er, at der ikke skal betales skat af afkastet. Ulempen er indbetalingsloftet – og at der kun kan oprettes én, som i øvrigt skal være oprettet senest i det år, hvor barnet fylder 14 år.

Husk i øvrigt at tjekke, hvad opsparingen kan investeres i. Hos nogle pengeinstitutter tillader man kun investering i ”egne” puljer eller fonde, og hvis de ikke leverer gode afkast, kan skattefrihed ikke rette op på dette.

En anden god mulighed er aktiesparekontoen. I 2023 kan man overføre op til 106.600 kr. til en aktiesparekonto. Pengene kan investeres i aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger. For den unge på SU er det vigtigt at bemærke, at afkastet ikke påvirker beregning af SU-udbetalinger. Desuden er aktiesparekontoen attraktiv, fordi der kun betales 17% i skat – og skatten beregnes og betales automatisk hvert år.

Endelig er der mulighed for investering af frie midler i enten aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. Her kommer skatten op på henholdsvis 27% (for gevinster og udbytter under 58.900 kr.) og 42% for gevinster og udbytter der overstiger denne grænse.

Og hvis du vil være helt sikker på, at junior er blevet voksen og fornuftig, inden pengene bliver tilgængelige, kan du naturligvis også vælge at oprette en aldersopsparing til ham eller hende.

Skatten på afkast er attraktiv – kun 15,3%. Til gengæld kan du ”kun” indskyde 8.800 kr. om året – og ”junior" kan først hæve pengene, den dag han eller hun når til pensionsudbetalingsalderen, altså tre år før folkepensionsalderen, som formentlig vil være 69 år eller senere, afhængig af hvad folketinget vedtager i fremtiden. Vil junior hæve pengene tidligere, bliver det med en afgiftsbetaling på 20%.

Måske overvejer du en kontant julegave til børn eller børnebørn?
I så fald håber jeg, at du her har fået inspiration til en gave af den slags, som kan lune på SU-budgettet i mange år frem og give et kærligt økonomisk skub til dem, du holder af. 

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 16. november 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver