Spring til indhold

28. maj 2020

Vigtigt at skelne mellem vækstrater og -niveauer efter corona

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Covid-19-krisen har betydet, at sigtbarheden på de finansielle markeder er meget lav. Formentlig skal vi frem til slutningen af 2021, før økonomierne og virksomhedernes indtjening er på niveau med ultimo 2019.

Vigtigt at skelne mellem vækstrater og -niveauer efter corona

V, W, U eller L. Der er mange bogstaver i spil, når der skal gisnes om, hvordan økonomierne og de finansielle markeder bliver genoprettet efter Covid-19-krisen.

Bogstavlegen er umiddelbart underholdende, men også noget overfladisk. For os at se er der ikke meget tvivl om, at vi får et V-opsving, alene fordi faldet i februar og marts og arbejdsløsheden i USA i de seneste måneder udviklede sig så dramatisk. Rent matematisk må det derfor forme sig som et V. Pointen er bare, at det overhovedet ikke må forveksles med, at vi vækst- og indtjeningsmæssigt hurtigt er på samme niveau igen.

Det helt afgørende er, hvordan højresiden af det V kommer til at se ud, og hvor langstrakt det bliver, før vi igen er oppe på præ-coronaniveau. Det er til gengæld ikke helt ligegyldigt og kan få stor betydning for stemningen på de finansielle markeder.

Det er således vigtigt at skelne mellem niveauer og vækstrater, når man skal vurdere opsvinget, der kommer efter Covid-19. Stigningerne vil se imponerende ud, men også komme fra et uhyre lavt niveau, fordi faldet var så stejlt og skabte de største og hurtigste kursfald i aktiemarkedet nogensinde.

Det kan måske dupere markedet og skabe optimisme, når vi bevæger os opad igen, men må ikke lade sig forblænde helt af det. Der er lang vej til, at vi er tilbage på samme niveau som før – uanset at vækstraterne formentlig bliver voldsomt imponerende ved første blik.

Markedet har delvist afskrevet 2020

Markedet ved jo godt, at arbejdsløshedstallene og de økonomiske nøgletal lige nu er grumme som aldrig før og vil være i det nogle måneder endnu. Samtidig handler markedet ud fra en betragtning om, at der inden for en overskuelig fremtid kommer gang i tingene igen i takt med, at økonomierne genåbner verden over. Det skaber håb om fornyet økonomisk fremdrift i 2. halvår 2020 og helt sikkert i 2021, men det kræver, at vækst- og indtjeningsforventningerne til årets to sidste kvartaler ikke pludselig ebber ud.

Når noget falder 20 procent, skal det som bekendt stige 25 procent, før vi er oppe på samme niveau igen. Forventningen til indtjeningen i virksomhederne er under coronapandemien faldet over 20 procent for hele 2020 og for at komme op niveauet fra udgangen af 2019 igen, skal indtjeningen således stige med tæt på 30 procent, før vi igen rammer indtjeningsniveauerne inden coronapandemien.

Et ædrueligt bud lyder, at vi skal frem til slutningen af 2021, før det sker, så det handler også om at have lidt tålmodighed. De finansielle markeder rettede sig kraftigt op i april – ikke mindst efter centralbankernes hurtige og omfattende pengepolitiske indgreb og regeringernes historisk store finanspolitiske hjælpepakker. Det skabte en ro og nødvendig bund under markedet og var med til at sikre, at panikken ikke fik endegyldigt tag i de finansielle markeder. I stedet er der skabt tro og håb om, at der kommer en tid efter corona.

Klummen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 28. maj

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver