Spring til indhold

18. marts 2020

Gigantisk hjælpepakke i USA skal afbøde økonomiske konsekvenser af corona

Af Formueplejes investeringskomite

Coronavirus har endnu ikke for alvor ramt USA, men forventningen er, at det vil ske før eller siden. Derfor har Donald Trump fået kongressens opbakning til ny gigantisk hjælpepakke på op til 1000 mia. dollar. Den kommende tid vil vi forventeligt se flere tiltag fra myndigheder og centralbanker verden over, hvilket understøtter forventningen om, at udviklingen på sigt vil vende tilbage til normalen.

Den amerikanske økonomi er allerede påvirket af corona-krisen, men når og hvis corona-epidemien for alvor breder sig i USA, vil det ramme den amerikanske økonomi meget hårdt.

For at reducere de forventede negative økonomiske konsekvenser har den amerikanske regering og kongres truffet beslutningen om at lancere en gigantisk hjælpepakke på op til 1000 mia dollar. For at sætte tingene lidt i perspektiv så var den hjælpepakke (TARP) man lancerede under finanskrisen på 700 mia. dollar, og i øjeblikket diskuteres muligheden for at iværksætte endnu en økonomisk håndsrækning på 200 mia. dollar.

Selvom der er tale om enorme finanspolitiske tiltag vil de ikke kunne forhindre en recession (recession skal i dette tilfælde forstås som kraftig vækstnedgang og økonomisk afmatning, men må ikke forveksles med hverken depression eller finanskrise) i USA, men de kan bidrage til, at recessionen bliver relativt kort og knap så dyb.

Stabilisering og opsving efter corona

Der er igen en bogstavleg i gang om, hvorvidt opsvinget på den anden side af recessionen bliver V-, U- eller L- formet. For mange kan det måske virke lidt malplaceret at begynde at diskutere, hvordan opsvinget kommer til at forme sig allerede, inden recessionen officielt er startet. Når vi gør det alligevel, skyldes det, at de finansielle markeder vil reagere meget tidligere end økonomien, og derfor er det faktisk relevant. Selvom opsvinget i økonomien bliver mere langstrakt, kan man godt opleve, at vendingen på de finansielle markeder kommer tidligere og kraftigere.

Den amerikanske hjælpepakke for at minimere de økonomiske konsekvenser af corona er blot en af flere, vi den kommende tid også vil se fra andre lande rundt omkring i verden. Det er Formueplejes forventning, at vi en af de nærmeste dage vil se et meget stort og koordineret finanspolitisk tiltag fra europæisk side. Igen, det vil ikke være nok til forhindre en recession, den kan være medvirkende til en snarlig stabilisering på de finansielle markeder.

Ingen udsigt til finansiel krise

Under alle omstændigheder er det vurderingen, at aktierne nu inddiskonterer en relativt kraftig recession. Medmindre det udvikler sig til en egentlig finansiel krise, hvilket vi ikke mener ligger i kortene, så er aktierne nu så attraktivt prissat, at afkastmulighederne er gode for den langsigtede investor. Dermed ikke sagt, at der ikke kan komme yderligere uro og større udsving på de finansielle markeder, herunder perioder med yderligere paniksalg på aktiemarkerne.

Tid og tålmodighed

Selvom udviklingen på de globale markeder den seneste tid har været voldsom, er det bedste man som investor kan gøre at væbne sig med tid og tålmodighed. Der er sat alle sejl ind for at holde hånden under økonomien, og når uroen har lagt sig, vil udviklingen vende, og markederne vil forventeligt rette sig ganske kraftigt og hurtigt. Det er dog umuligt at sige præcis, hvornår det sker.   

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver