Spring til indhold

17. februar 2022

Klumme: Danske investorer søger mod udlandet – og heldigvis for det

Af Helle Snedker

For nylig viste tal fra Nationalbanken, at private danske investorer siden begyndelsen af 2020 har købt udenlandske værdipapirer for 79 mia. kr. Det er både opsigtsvækkende og positivt.

Nationalbanken udsender med jævne mellemrum nogle ret interessante statistikker, hvor de tørre tal og et højt vidensniveau er i højsædet. Senest faldt jeg over en spændende opgørelse over, hvor mange penge private danske investorer har lagt i udenlandske værdipapirer siden begyndelsen af 2020, og de tal dækker over en ret så spændende udvikling.

Ikke mindre end 79 mia. kr. er det blevet til, og det svarer faktisk til, at cirka 3 ud af 4 investerede kroner er blevet lagt uden for Danmarks grænser i de seneste par år.

Det dækker ikke over et fravalg af danske aktier, men over at de private danske lønmodtagere og pensionister har lagt et større beløb end nogensinde før i frie midler. I alt 105 mia. kr. har danske private investorer købt værdipapirer for fra starten af 2020 til udgangen af november 2022, som er den periode Nationalbankens tal dækker over. Det er der god grund til at glæde sig over, idet det overordnet set er et gevaldigt skub fremad for den danske investorkultur.

Dykker man ned i tallene, er knap halvdelen (38 mia. kr.) af de 79 mia. kr. placeret indirekte gennem danske investeringsfonde, mens 19 mia. kr. er sket gennem udenlandske investeringsfonde og de sidste godt 22 mia. kr. er sket direkte i udenlandske aktier eller obligationer. Udviklingen betyder, at udenlandske værdipapirer nu udgør 40 pct. af den samlede beholdning på 1104 mia. kr.

Danske aktier har også risici

Danskerne har med andre ord fået øjnene op for hele verden mere end blot det danske C25-indeks med alle de velrenommerede danske selskaber, som der kan være masser af gode grunde til at investere i. Set over for eksempel de seneste 10 år har danske aktier været en virkelig stærk investering, men starten af 2022, hvor danske aktier er faldet mere end resten af verden, viser også, at det er en rigtig god ide at være spredt udover resten af verden.

De mest populære udenlandske aktier var Microsoft, SAS, Apple, Norwegian og Meta (tidligere Facebook). Den seneste tids negative kursudvikling i Meta viser dog meget fint, at der ikke findes garantier, når det gælder investeringer, så alene det, at du kigger udenlands, er ikke nogen sikker genvej til afkast, men pointen med at sprede sin risiko gælder.

Ofte er mange private investorer tilbøjelige til at købe (for) mange aktier fra eget hjemland. Som dansk investor har det ofte været helt ok, fordi vi har nogle meget stærke selskaber, men som vi har set i år, er heller ikke danske aktier immune over for de risici, der gælder lige nu og her. I øvrigt på linje med de store amerikanske teknologivirksomheder og de bæredygtige selskaber, der ligeledes har fået en barsk start på året efter flere års generel optur.

Anbefalinger til aktieinvesteringer

Det minder mig derudover om, at der for over 10 år siden – helt tilbage i 2011 – udgik nogle fine anbefalinger om aktieinvesteringer til almindelige danskere fra professor Tom Engsted, Aarhus Universitet; fondsdirektør Bjarne Graven Larsen, ATP og professor Michael Møller, CBS. De tre kloge herrers første anbefaling var at få et overblik over din samlede økonomi for i det hele taget at finde ud af, om aktieinvesteringer giver mening for dig.

Dernæst lød det, at du kun skal investere, hvis din aktieinvestering på et tidspunkt forventes at overstige 100.000 kroner, og at du skal have tilbagebetalt din gæld – og samtidig ikke skal bruge pengene lige foreløbig. Derudover skal du være ydmyg og undgå at tro, at du er smartere end de andre i markedet, og du skal passe på dit spillergén, så du ikke gambler med din langsigtede opsparing på aktiemarkedet.

Det er anbefalinger, der i vid udstrækning fortsat holder her mere end 10 år efter, selv om omkostningerne ved at investere er blevet så lave og fortsat er faldende, at 100.000 kroner-anbefalingen ikke længere er rigtig. Kurtagen er faldet og faldet, og digitale løsninger som netbank, Nordnet og Saxo har givet bedre handelsadgang for alle. Vi har også fået aktiesparekontoen, som er attraktivt og ikke-komplekst skattemiljø. Derfor kan private investorer med mindre beløb til rådighed sagtens have god gavn af at komme i gang med at investere. Også for at lære værdien af at sende pengene ud at arbejde.

Realkreditgæld er en vigtig undtagelse

Og for så vidt angår gæld, vil jeg tilføje den vigtige undtagelse, at det især gælder al anden gæld end gæld til realkreditinstitutter, som for en del investorers vedkommende ikke nødvendigvis skal være tilbagebetalt, før du debuterer som investor. At arbejde med sin realkreditbelåning kan meget vel vise sig at blive en sportsgren, der genoptages, hvis vi kigger ind i en periode, hvor renten er stigende, og hvor udsvingene på realkreditobligationer øges – for ligesom på aktivsiden (investeringerne), så er der også mange gode bidrag til optimering af privatøkonomien ved at arbejde med passivsiden (realkreditbelåningen).

Den ydmyge tilgang og det at undgå at spille med sin langsigtede formue bakker jeg til fulde op om. Derfor ser jeg det også som en overvejende god ide, at danske privatinvestorer i højere grad ser på muligheden for at investere i selskaber over hele verden frem for at lade sig nøje med danske selskaber alene.

Klummen er også bragt i Erhverv+ den 17. februar

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver