Spring til indhold

23. juli 2021

Livet med en optimal økonomi – del 2

Af Helle Snedker

I løbet af sommeren kan du læse fire guideartikler fra Formueplejes kundedirektør Helle Snedker om, hvordan du skal bære dig ad økonomisk alt afhængig af, hvor du befinder dig i livet. Den første af de fire handlede om de unge år, mens denne nummer to handler om etableringsfasen, hvor mange stifter familie, mens den tredje tager afsæt i jer, der er etableret, inden serien rundes af med at henvende sig til jer, der er på vej på pension eller allerede pensioneret. Rigtig god læselyst – og god sommer.

Sådan gør du i etableringsfasen (25-45 år)

Når du er færdig med studierne og debuterer på arbejdsmarkedet, er det typisk også tid til at etablere sig med partner, bolig, børn og bil. Præcis som i de yngre år kan du her træffe nogle gode beslutninger, der sikrer dig optimalt i fremtiden.

Etableringsfasen er en definerende periode i manges voksenliv. Din karriere bliver skudt i gang her, og du finder måske den partner, som du skal følges med og får børn med. Økonomisk er der en række ting, du kan gøre for at få fast grund under tilværelsen.

Det første og bedste råd er, at du (sammen med din partner, hvis du har sådan en) skynder dig hurtigst muligt ud på ejerboligmarkedet. Det har historisk set været en rigtig god investering at være boligejer og er det fortsat, selv om man af gode grunde altid skal kigge sig grundigt for, nu da vi har at gøre med den største investering i manges liv.

Når du køber bolig første gang, vil du typisk få både et realkreditlån og et banklån, og her er det vigtigt at få taget de rigtige beslutninger om lån og afdrag, da det kan være meget dyrt at vælge forkert. Her gælder det om at afvikle banklånet så hurtigt, du kan, da renten her er højere end på realkreditlånet. Det er derfor ofte en god ide at vælge et realkreditlån uden afdrag, hvor du i stedet øremærker pengene til bankgælden i det omfang, det er muligt.

Næste overvejelse går på, om du skal vælge fastforrentet eller variabelt lån, men her er der ingen facitliste. I virkeligheden handler det mest om din horisont – hvor længe skal du blive i den pågældende bolig? Er det kun kort tid, er det variable lån at foretrække, så du nyder godt af den lave rente, men ved du, at du skal blive boende i mange år, så er det fastforrentede mere attraktivt. Dels giver det ro i din økonomi, og dels kan du konvertere dine lån og reducere restgælden, hvis renten bevæger sig op, som vi har set spæde tegn på.

Mit hovedbudskab, når det gælder køb af fast ejendom, er dog, at man skal søge professionel rådgivning om hele passivsiden, og hvilke muligheder din gæld, din friværdi og de samlede aktiver og passiver giver dig. Ofte ser vi en tendens til, at der er overdrevet fokus på aktivsiden, og hvad vi har af midler at investere for. Grebet rigtigt an, får du bedre styr på dine passiver og kan ad den vej frigøre midler og få styr på din samlede økonomi.

Få aftalerne på plads

En ting er dog at købe bolig, noget andet er at få aftalerne på plads med din partner og ægtefælle, når I vælger at slå pjalterne sammen. Det er jo et faktum hertillands, at knap halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisser, og det fordrer nogle klare aftaler, hvis ikke den ene part skal stå svagere stillet i tilfælde af, at I ender med at gå fra hinanden.

Det er også et faktum, at der er stor forskel på, hvordan arbejdspladser stiller deres medarbejdere, og der kan være ret så forskellige vilkår i løn og pension, og der kan I lige så godt blive enige om, hvordan fordelingen lyder, hvis ægteskabet brister. Måske har den ene part – som oftest kvinden – taget sig af pligterne i hjemmet og måske været på deltid for at passe børnene, og hvis man så tager i betragtning af, hvor forskelligt 40 års lønninger i sidste ende kan udvikle sig, kan der ende med at være enorm forskel på, hvordan de to parter er stillet økonomisk. Derfor: Få nu de aftaler på plads, så begge parter er sikret.

Husk børnene

Etableringsfasen er også tidspunktet til at få styr på ting som testamente, fremtidsfuldmagt og børneopsparinger. Testamente og fremtidsfuldmagt er gode ting at have styr på, hvis uheldet skulle være ude og en af jer af den ene eller anden grund ikke længere kan tage vare på familien.

Hvad angår børneopsparingen, har du mulighed for at give dine børn et solidt rygstød i tilværelsen ved at investere penge for dem – de kan få det fulde udbytte af renters rente-effekten. Selv mindre beløb kan vokse sig store over tid, og det gælder det om at udnytte.

Når det gælder din pensionsopsparing, skal du i denne alder fortsat ligge med høj risiko, fordi der endnu er lang tid til, at du skal på pension, og det handler om gæld i boligen, skal du sørge for at betale mest af på den dyre bankgæld og mindst af på de mere attraktive realkreditlån.

Sidst, men ikke mindst så lad være med at tro, at du kan det hele selv. Vær ikke bange for at tage banken, din rådgiver eller revisor med på råd i alt ovenstående. De har styr på de overvejelser og dilemmaer, du støder ind i, når du etablerer dig, og den professionelle assistance er godt givet ud.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver