Spring til indhold

12. marts 2020

Opdatering på COVID-19: Når vi ser igennem de kommende 6 måneder, er der tale om en købsmulighed

Af Formueplejes investeringskomité

COVID-19 kan som forventet ikke inddæmmes, men udbredelsen kan forsinkes. De økonomiske effekter bliver især påvirket af, hvilke foranstaltninger regeringer gør for at forsinke udbredelsen af smitten. På nuværende tidspunkt kan der forventes opbremsning af væksten i første og andet kvartal. Aktiemarkedet prisfastsætter dog, at væksten ikke kommer igen senere på året. Derfor ser vi i Formueplejes investeringskomite dette som en købsmulighed.

Som forventet ser det ud til, at COVID-19 bliver en verdensomspændende pandemi, men vi er alligevel blevet overrasket over aktiemarkedernes reaktion. For aktiemarkedets reaktion afspejler en langvarig lavvækstperiode – og det ikke vores forventning.

Det er fornuftigt, at flere lande forsøger at forsinke udbredelsen af COVID-19, således at sundheds­systemet ikke på helt kort sigt overbelastes. Foranstaltninger for at forhindre en hurtig smitte – som vi nu også ser i Danmark – gør dog også skade på økonomierne, og derfor forventer vi nu en kraftig opbremsning af væksten med vækstrater lige under 0% i første og andet kvartal i Europa og ca.- 1-1,5%-point højere i USA.

I tredje kvartal forventer vi dog, at væksten i stort omfang er tilbage på sporet – kraftigt hjulpet af såvel ekspansiv penge- som finanspolitik. Vi ser således allerede konkrete modforanstaltninger fra centralbankerne i Kina, USA og EU. Tilsvarende har politikerne været meget klare i deres udmeldinger om støtte til erhvervslivet og finanspolitiske stimuli til økonomierne. Tilsvarende skal vi også forvente, at foranstaltninger for at forsinke udbredelsen af COVID-19 kun er midlertidige, for COVID-19 tror vi ikke kan inddæmmes.

Det er naturligvis en alvorlig situation, der p.t. udspiller sig i verden. Ikke mindst for de berørte personer, som bliver smittet. Konsekvenserne for de finan­sielle markeder har som nævnt været voldsommere end vi forventede, men når vi ser igennem de næste seks måneder, ser vi, at aktiemarkedet prisfastsætter en langvarig nedgang i væksten – og det kan vi ikke genkende med de tiltag, der kan forventes fra centralbanker og regeringer.

På denne baggrund vurderer vi i investeringskomiteen, at den markedsreaktion, vi de seneste dage har været vidne til, er drevet af frygt frem for fundamentale ændringer i den underliggende økonomi. Af samme grund betragter vi som sagt den nuværende situation som en købsmulighed, men timing er altid vanskeligt.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver