Spring til indhold

8. juni 2024

Den forventede og den tøvende rentenedsættelse

Af Formuepleje kommunikation

Så kom den længe ventede rentenedsættelse fra Den Europæiske Centralbank, der samtidig satte skub i håbet om, at flere er på vej. Et ønske, der dog ikke blev kvitteret af ECB i forbindelse med udmeldingen torsdag.  Dagen efter var blikkene rettet mod USA, men her slukkede overraskende gode jobtal måske lyset for, at FED hurtigt vil træde i europæernes fodspor på rentestien.

Med hjælp fra Formueplejes kapitalforvaltning forsøger vi at give et lille overblik over reaktionen på ugens to store finansielle begivenheder og betydningen for investorerne.

Renten blev sænket, men der var ingen klare signaler om fremtiden
Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte torsdag som forventet at sænke renten med 0,25 procentpoint, men undlod at give nogen klar indikation af fremtidige renteændringer. Det tydelige signal er at fremtidige beslutninger i høj grad vil afhænge af den månedsvise udvikling i de økonomiske nøgletal.

Der bliver altså stadig holdt fast i en stram kurs, hvor man ikke vil lægge op til yderligere lempelser, men derimod slå fast, at man løbende vil lade renteændringer afhænge af de økonomiske nøgletal – særligt i forhold til vækst og inflation.

Inflation og renteudvikling
Indskudsrenten ligger efter ECB-nedsættelsen nu på 3,75 procent. På rentemarkederne materialiserede det sig i en lille bevægelse mod højere markedsrenter.

Bevægelserne synes primært foranlediget af, at ECB i deres inflationsprognose hævede niveauet en smule både i år og i 2025. Samlet forventer de følgende ændringer i inflationsniveauet set i forhold til prognosen i marts:

  • Fra tidligere 2,3% til 2,5% i 2024.
  • I 2025 fra tidligere 2,0% til 2,2%.
  • I 2026 er uændret med 1,9%.

Markedet forventer 1-2 yderligere rentenedsættelser i år, dog uden at have fået nogen indikationer fra ECB, der vil holde skarpt øje med inflations- og lønudviklingen.

Reaktionen på aktiemarkederne
For de brede europæiske aktiemarkeder gav onsdagens ECB-møde hverken anledning til bekymring eller optimisme. På det brede europæiske Stoxx Europe 600 var der kun mindre intradagsbevægelser og dagen lukkede med et lille fald på -0,1% målt i danske kroner.

Ejendomssektoren, der er en af de mest rentefølsomme sektorer, oplevede dog et fald på 1,1% målt i danske kroner som en direkte effekt af de stigende markedsrenter på dagen og udsigten til en langsommere rentenedsættelsescyklus fra ECB.

Obligationskurserne – her set ud fra Formueplejes obligationsprodukter - blev også relativt upåvirkede. Markedsrenterne steg omkring 5 basispoint i forhold til før ECB-mødet. Til gengæld faldt merrenten på danske realkreditobligationer en smule, så obligationskurserne forblev stort set uændrede.

Så kom jobtallene
Vender vi blikket mod USA var der anderledes store bevægelser, da den amerikanske jobrapport landede fredag.

272.000 nye job blev der skabt i maj, og det var et pænt stykke over de 180.000, der var forventet. Det overraskede både økonomerne og markederne, der viste bekymring resulterende i stigende renter. Den tiårige amerikanske statsrente steg over handelsdagen med hele 0,13 procentpoint.

Også lønstigningstakten viste sig at være en smule over det forventede, hvilket sammenlagt øger bekymringen for inflationspresset i verdens største økonomi, og dermed om, hvor mange og hvornår der kan komme rentenedsættelser i USA.

I marts var forventningen, at vækst og inflation var ved at være under kontrol, og renten kunne nedsættes tre gange i år. Men spørgsmålet er, om den amerikanske centralbank stadig er enig i det. Væksten på arbejdsmarkedet i USA kunne i hvert fald øge forventningen om, at FED ikke, ligesom sine europæiske kolleger i ECB, har travlt med at sænke renten.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver