Spring til indhold

6. juli 2024

Formuepleje lancerer ny global aktiefond

Af Formuepleje

Formuepleje udvider investeringstilbuddene med aktieafdelingen Formuepleje Global Future, der netop er blevet børsnoteret. Morten Gregersen er arkitekten bag strategien, som ud fra tidligere erfaring blandt andet har vist sit værd i forhold til at modstå skiftende makroøkonomiske forhold.

Gennem to årtier har chefporteføljemanager Morten Gregersen testet og udviklet strategien bag Formuepleje Global Future, som netop er blevet børsnoteret og er dermed åben for alle. Fonden blev sammensat i slutningen af 2023 og en lukket seedingrunde nåede den allerede inden børsnoteringen op på 5,2 milliarder kroner investeret. Det er Morten Gregersen og hans team, der udvælger selskaberne i porteføljen.

Skabt til skiftende markedsbetingelser
Formuepleje Global Future består af globale selskaber inden for tech, medicinal, finans m.fl., som alle har bevist, at de kan agere i forskellige makroøkonomiske miljøer og under skiftende markedsbetingelser.

”Fordi de her selskaber er så stærkt positioneret i markedet, er de i høj grad selv herrer over egen skæbne, mere end det er udefrakommende faktorer, der påvirker dem. De er ikke immune over for store nedture i økonomien eller alvorlige rystelser, men de har vist historisk, at de er mere robuste end andre selskaber”, forklarer Morten Gregersen, chefporteføljeforvalter i Formuepleje.

”I en koncentreret portefølje som Global Future, der består af maksimalt 35 selskaber, kommer det til at gå op og ned”, forklarer han og understreger, at målgruppen er investorer med et langsigtet perspektiv – fra fem til ti år. Derudover udgør det lave antal virksomheder, og dermed spredningen i porteføljen, også en risiko, man som investor skal være opmærksom på.

”Store udsving er uundgåelige, men det er ikke interessant for den langsigtede investor – historisk har vi set, at selskaberne nok skal levere. Alle har de klaret sig gennem flere kriser og har demonstreret, at de skiller sig markant ud fra markedet, og driftsmæssigt har de haft en årlig indtjeningsvækst på omkring 13 procent over de seneste 10 år, mens resten af markedet har ligget på omkring 5 procent om året”, siger han.

”De er, hvad man betegner ”all weather-selskaber”, som stadig står, når stormen har lagt sig og ofte kommer de stærkere ud på den anden side”.

Global Future afkast 04072024

Global Future indre værdi år til dato opgjort pr. 04.07.2024
Orange: Global Future (16,78%)
Grå kurve: Globalt aktieindeks: MSCI AC NR (15,72%)
Læs mere om risikoindeks her

Dansk strategi og eget aktieteam
Med Global Future får Formueplejes kunder et stærkt supplement til de øvrige aktieprodukter, der i høj grad er forvaltet eksternt af udenlandske specialister, siger Formueplejes investeringsdirektør Rasmus Cederholm.

”Flere har efterspurgt et aktieprodukt, som er forvaltet inhouse af vores eget team. Derfor er vi glade for, at kunderne nu får adgang til endnu en stærk global aktiestrategi ledet af en af landets absolut mest kompetente på området”

”Global Future er aktiv forvaltning i ordets bedste forstand. Morten kender sine selskaber på allertætteste hold, og så er han tæt på både de danske kunder og virksomhederne ude i verden og har boet og arbejdet i USA i en årrække”

”Han ved præcis, hvad der sker på sektor- og selskabsniveau og er ofte et skridt foran. Tit ser han simpelthen tendenser og sammenhænge, før andre i markedet gør”, siger Rasmus Cederholm.

For kunderne betyder den nye aktieafdeling også, at de får mulighed for at komme tættere på strategien og teamet bag, tilføjer Cederholm.

”Global Future er også et supplement for de investorer, som gerne vil komme lidt tættere på en dansk strategi styret af et dansk team, der er velkendte på deres felt”.

Læs mere om Global Future og hvor man kan investere i fonden her

OM GLOBAL FUTURE
Formuepleje Global Future er en akkumulerende investeringsforening, der investerer globalt i cirka 35 håndplukkede og børsnoterede selskaber inden for en række forskellige sektorer.

Afdelingen fokuserer på selskaber med stærke driftsmæssige kvaliteter, der kan begå sig i forskellige makroøkonomiske scenarier.

Global Future har en langsigtet investeringshorisont, hvor der blandt andet også tages højde for de store samfundsmæssige udfordringer, verden står over for i de kommende årtier. Den bygger på en koncentreret og aktiv investeringsstrategi, der er udviklet og testet gennem to årtier af chefporteføljeforvalter, Morten Gregersen.

MORTEN GREGERSEN
Ansvarlig for forvaltningen af globale aktieporteføljer i mere end 20 år.

Aktiechef, Nykredit Asset Management 2011-2023. Lead PM for tre globale aktiestrategier, som alle udmærkede sig med et betydeligt merafkast i forhold til verdensindekset på mellem 2,5%-6% p.a. over en periode på mere end ti år. Strategierne har i perioden vundet adskillige priser og udmærkelser fra bl.a. Morningstar og Lipper Funds

CEO, Senior Portfolio Manager og Founding partner, Amber Asset Management 2007-2011

Aktieanalytiker, Sales Analyst og porteføljemanager i København og New York, USA 1994-2007

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver