Spring til indhold

21. februar 2020

Lad Formuepleje stå for din risikospredning

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Risikospredning er vigtig, når man investerer sine penge. Alt for mange danskere nøjes dog med at eje en eller få, typisk danske aktier. Det sikrer slet ikke den nødvendige risikospredning. Men den er vi faktisk leveringsdygtige i hos Formuepleje. Derfor behøver du ikke vælge mere end én kapitalforvalter.

Mine rådgiverkolleger og jeg støder af og til ind i potentielle kundeemner, der gerne vil investere i Formuepleje, men de tøver en kende, når de skal beslutte, hvor stor en andel af deres midler de skal placere i vores investeringsløsninger. I stedet vil de sprede sig over flere forvaltere, for tænk nu, hvis vi tager fejl.

Overordnet set er det godt med en sund portion skepsis, og mange investeringslystne danskere kunne lære noget af denne tilgang til risikospredning. Det er nemlig i udgangspunktet overordentlig fornuftigt at sprede sine investeringer. Det kan der ikke herske nogen som helst tvivl om for nu at få det på det rene.

Når jeg alligevel vover at påstå, at man sagtens kan vælge at placere en langt større andel af midlerne hos os, ja sågar hele formuen, hvis man vil, så er det, fordi en af Formueplejes helt store forcer er, at en investering hos os er en risikospredning i sig selv. Kun kunden kan vælge sin egen risikoprofil, og det hjælper vi så med. Fordi vi er langt mere end en kapitalforvalter med én investeringsløsning, og en investering hos os er ikke at lægge alle sine æg i én kurv – tværtimod.

Danskernes risikospredning halter

Når man kigger ud over det danske investeringsland, så har 2/3 af de private danske aktieinvestorer blot investeret i en enkelt aktie, mens 16 procent har to aktier og 6 procent tre aktier i deres hjemmestrikkede porteføljer. Typisk vil de valgte aktier være danske, fordi det er aktier, man kender og har tillid til. Det fremgår af den ret så interessante rapport om danskernes opsparing, som CBS-professor Jesper Rangvid var forfatter til i efteråret 2019. Det er desværre ikke helt godt nok til at sikre den rigtige risikospredning. Langt fra faktisk.

Hverken at så stort et antal har så få enkeltaktier eller for den sags skyld, at de er isoleret til Danmark. Når man kun investerer i et enkelt selskab, gør man sig meget sårbar over for de problemer, som det selskab risikerer at støde ind i. Det samme gælder faktisk, hvis man kun investerer i aktier fra et enkelt land, hvis lige præcis dette land bliver ramt af noget, som smitter negativt af.

Det danske aktiemarked er et smalt marked og har en højere risiko i forhold til globale aktier. I en del år har de faktisk løbet fra det globale aktiemarked, men i de seneste par år har danske aktier halset efter det store udland. Den risiko kan man udjævne, hvis man er investeret rigtigt – det vil sige uden den geografiske skævhed, som går igen blandt private aktieinvestorer i alle lande. Næsten alle har en naturlig forkærlighed for de virksomheder, de kender fra erhvervspressen, og den form for bias slipper vi nok aldrig helt for, men ved at synliggøre problematikken, kan vi måske trække tingene lidt i den rigtige retning.

Formuepleje = risikospredning

Her kommer Formuepleje ind i billedet med vores investeringsløsninger. De er nemlig sat i verden for at opnå det rigtige risikojusterede afkast, og det opnår vi blandt andet ved at tage højde for risikospredningen.

I vores grundopskrift har vi 60 til 80 aktier – i skrivende stund drejer det sig om 61 selskaber i vores globale aktieportefølje, som vi på grund af deres gode historiske performance har valgt AllianceBernstein til at vælge for os, så der kan man sige, at vi allerede har den anden kapitalforvalter inde over. 

Det vigtige er dog ikke, om man har 60 eller 80 aktier. Det helt store spring frem kommer faktisk, når man går fra en aktie til flere, men som privatperson kan det være vanskeligt selv at risikosprede sin aktieportefølje og komme op på det optimale antal.

Vores 61 aktier fordeler sig så med godt 56 procent i Nordamerika, 22,5 procent i Europa og godt 20 procent i Asien. De forskellige selskaber er igen fordelt på en måde, så knap 39 procent ligger i cykliske selskaber, 44 procent i følsomme sektorer som teknologi og industri, mens 17 procent ligger i defensive selskaber. Der er ligeledes en spredning i selskabernes størrelse, som spænder lige fra små og mellemstore til de såkaldte giganter.

100 obligationer og 100 virksomhedsobligationer

Men det er ikke kun på aktiefronten, at vi sørger for risikospredningen. Det gælder også obligationer. Vores prisbelønnede kreditteam, der i godt fem år har siddet internt, står for udvælgelsen af virksomhedsobligationer og har investeret i cirka 100 virksomhedsobligationer, og ligeledes har vi 100 forskellige realkreditobligationer udvalgt af vores interne obligationsteam, der har siddet in-house siden 2007.

Vi tilbyder altså risikodiversificering for fuld skrue, og har man ikke nok i det, har vi yderligere to aktieporteføljer med fokus på bæredygtighed med hver 40-60 aktier, som er valgt af en tredje forvalter, nemlig britiske Impax. Jeg kan også nævne muligheden for at investere i ejendomme, hvor vi netop er ved at lancere vores fjerde ejendomsfond og dermed endnu en god mulighed for at sprede sin risiko.

Budskabet herfra er, at du trygt kan placere dine midler hos os og være vis på, at vi ikke lægger alle æg i en kurv. Der er nemlig intet, vi hellere vil, end at bevare og øge din formue. Vores mål er sådan set at blive din sparringspartner for livet. Det vil vi opnå gennem ordentlig rådgivning og ved at have mere end en investeringsløsning på hylden. Vi har helt sikkert en løsning, der passer til dig og din risikoprofil. Og naturligvis med den nødvendige risikospredning.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 01//2020.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver