Spring til indhold

28. april 2023

Formuepleje Safe: 35 år med attraktive afkast

Af Formuepleje

Formuepleje Safe blev etableret tilbage i 1988 og er dermed Formueplejes ældste investeringsløsning. 35 år senere er Safe fortsat en af Formueplejes mest populære fonde.

Det er de færreste investeringsløsninger i Danmark, der er så langtidsholdbare, at de runder 35 år på de finansielle markeder.

Men det er netop, hvad Formuepleje Safe gør i år. Fonden – til en start under navnet Plan-Safe – blev etableret 30. april 1988. Samme år som TV2 brød DR’s monopol og statsministeren i Danmark hed Poul Schlüter.

Dengang var markedet for investeringsløsninger fortsat en niche i Danmark. Og Formuepleje-konceptet skilte sig ud fra de andre investeringsløsninger på markedet.

Da Formueplejes stiftere Erik Møller og Claus Hommelhoff begyndte som selvstændige kapitalforvaltere i 1986, stod de derfor over for en stor udfordring. De troede selv fuldt og fast på deres nye og anderledes investeringskoncept, men omverdenen var mere skeptisk.

De blev nødt til at vise investorerne, at de både kunne give tryghed og absolutte afkast. Derfor oprettede de Formuepleje Safe, der med sin fordeling af aktier og obligationer var designet specifikt til at imødekomme dette behov.

Tanken var, at når det gik dårligt på aktiefronten, havde man en vis grad af sikkerhed i obligationerne - og omvendt. For yderligere at øge trygheden for aktionærerne, og fordi selskabet ikke var børsnoteret, blev Formuepleje Safe derudover stiftet med en syvårig levetid.

Ved at give selskabet en begrænset tidshorisont begyndte kunderne at vise mere interesse for konceptet. De følte sig mere trygge ved at investere i noget, der stadig føltes ukendt, fordi de vidste, at de ville få deres penge tilbage efter syv år.

Det viste sig bare, at konceptet var så godt, at ønsket om at likvidere selskabet var forsvundet, da de syv år var gået. Investorerne ville blive, og siden da har Safe leveret et attraktivt gennemsnitligt årligt afkast til sine investorer.

Med Formuepleje Safe får man som kunde i dag en investering, som fortsat bygger på den velkendte teori om optimale porteføljer - tangentporteføljeteorien. For at øge risikoen og dermed det forventede afkast - uden at gå på kompromis med det gode forhold mellem aktier og obligationer – geares den optimale portefølje to gange, så risikoen for Safe lander på middel.*

Afkastene taler sine tydelige sprog. Denne strategi har givet investorer et attraktivt gennemsnitligt årligt afkast gennem nu 35 år. Trods op- og nedture på de finansielle markeder de seneste 35 år, har Safe i gennemsnit leveret cirka 11 procent i afkast til kunderne om året (efter alle omkostninger). Hvis man fra første handelsdag havde placeret 1 mio. kr. i Safe, ville investeringen således være vokset til 40,6 mio. kr.**

*Formuepleje benytter en egenudviklet model til risikoklassificeringen af fonde, hvor risikoklassificeringen fastlægges på baggrund af tabsrisikoen på 24-36 måneders sigt. Læs mere om Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering på www.formuepleje.dk/fonde/risikoindeks. Vær opmærksom på, at Formueplejes egenudviklede model til risikoklassificering og vores egne estimater på fremtidige afkast kan afvige fra den risikoklassificering og de afkastscenarier, der fremgår af dokument med central information, som er baseret på fælles europæiske regler. Se dokument med central information for hver fond på www.formuepleje.dk/fonde/overblik.

**historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver