Spring til indhold

11. maj 2020

Kapitalindkomst - den svære skat

Af senior formuerådgiver Joan Thind Nielsen og kundedirektør Helle Snedker

Mange har netop selvangivet deres kursgevinster og betalt skatten for 2019 – og på grund af kursfaldene under coronakrisen oplever de nu, at en del af gevinsten midlertidigt er borte.  Det handler om beskatningen af kapitalindkomst i frie midler. Det er en noget sværere størrelse at beregne end almindelig aktiebeskatning, da udregningen af kapitalindkomstskat beror på individuelle forhold.

Lige for tiden dukker der mange spørgsmål om kapitalindkomst op fra investorer og særligt omkring tab på investeringer i frie midler, der beskattes som kapitalindkomst.

Fænomenet er ikke mindst udbredt lige nu, hvor det rigtigt gode investeringssår 2019 er blevet afløst af coronakrise og høj volatilitet på de finansielle markeder med kurstab til følge især i februar og marts.

Derfor oplever mange, at de netop har selvangivet deres kursgevinster for sidste år og betalt skatten for 2019 – og nu kan se, at en del af gevinsten midlertidigt er borte. Da kapitalindkomst beskattes efter princippet om lagerbeskatning, skal man hvert år betale skat af sit afkast på en investering, også selv om man ikke har solgt og realiseret.

Særligt tre spørgsmål går igen fra investorerne i den nuværende situation:

  • Hvordan er det lige reglerne er, hvis jeg har et negativt afkast på mine investeringer, der beskattes som kapitalindkomst.
  • Er det ikke bedre med investeringer, der er aktieindkomstbeskattede?
  • Hvorfor opgør I ikke afkastet efter skat. For skatten har jo stor betydning for afkastet.

Mens aktiebeskatning er relativt let at gå til, forholder det sig anderledes med kapitalindkomst.

Når vi har med aktieindkomstbeskatning at gøre, forholder det sig sådan, at gevinster, det vil sige realiserede gevinster og udbytter op til 55.300 kroner (for enlige) beskattes med 27 procent, mens gevinster over 55.300 kroner beskattes med 42 procent (grænserne er dobbelt for ægtepar).

Samtidig kan tab fremføres til modregning – men kun i fremtidige udbytter og gevinster, da aktieindkomst føres i et separat regnskab og ikke kan blandes med kapitalindkomst eller personlig indkomst.

Det er relativt gennemskueligt, mens beskatning af kapitalindkomst er mere individuel, og det gør beskatning af kapitalindkomst noget mere kompliceret. 

Populært sagt kan man sige, at hvis du har investeringer, der beskattes som kapitalindkomst, får du fradrag i skat for det tabte med det samme – for eksempel i anden (positiv) kapitalindkomst med op til cirka 42 procent i fradragsværdi.

Problemerne – og dermed spørgsmålene – opstår især der, hvor man som investor kan sidde tilbage med en oplevelse af, at man bliver beskattet af et afkast, man ikke har fået udbetalt. Det opstår, fordi der er en asymmetri i, hvornår gevinsten i form af afkast indtraf (2019), og hvornår skattebetalingen falder (2020).

Kapitalindkomst er en individuel størrelse

Når det handler om fradrag på baggrund af tab, kan man ikke opstille en gældende tommelfingerregel, man kan navigere efter. 

Det handler både om, hvorvidt du er enlig eller gift, hvad din kommuneskat er og om du betaler kirkeskat. Størrelsen på din personlige indkomst har også betydning, og måske kan tabet indeholdes i den, men måske kan den ikke. Det kan også være, at du har anden kapitalindkomst, der kan modregnes i.

Som det fremgår, er der mange individuelle hensyn, og det er eksempelvis forklaringen på, hvorfor vi ikke kan opgøre afkast efter skat. Der er simpelthen for mange variabler, der er individuelle fra investor til investor. 

Andre igen har investeret i selskabsregi til selskabsbeskatning eller i pension til pensionsafkastbeskatning blot for at mudre billedet endnu mere.

Som en af vores dygtige kolleger rammende siger: At opgøre afkast efter skat svarer til, at der på benzinstanderen skulle stå, hvor langt man kan køre på en tankning. Det afhænger af både køretøjets motor, tankens størrelse og måden der køres på.

Skat er vigtigt – den rigtige investering er vigtigere

Vi er helt enige i, at skat er vigtigt, og at det er vigtigt at kende til beskatningen af sine investeringer. Dog mener vi også, at det er langt vigtigere at have den rigtige investering, der passer til ens risikoprofil. Det leder os frem til spørgsmål 2.

Et eksempel på det:

Hvis du investerer 100.000 kroner i Penta, der beskattes som kapitalindkomst, og får et afkast på 30 procent, hvor gevinsten beskattes med 37,7 procent (gælder for bundskatteydere), giver det efter skat et afkast på 18.690 kroner.

Hvis en given aktieinvestering i samme periode har givet et afkast på 20 procent, vil gevinsten blive lavere beskattet med 27 procent. Det efterlader dig med et afkast efter skat på 14.600 kroner.

Pointen er, at vi hellere vil have ”den rigtige investering” forstået som den investering, der giver det højeste afkast, end den investering, der beskattes mest lempeligt.

Man skal også lige huske, at hvis der er et tab på aktier til aktiebeskatning, så kræver det en gevinst efterfølgende for at udligne tabet. Får man ikke en efterfølgende gevinst, er det skattemæssige tab tabt.

En investeringsbeslutning skal således tages ud fra investeringscasen og ikke på baggrund af skatten.

Konklusion og svar på de tre spørgsmål:

  1. Skatten på fonde, der beskattes som kapitalindkomst, er meget individuel, og et tab på for eksempel 100.000 kroner kan give et meget forskelligt resultat efter skat for investorerne, da fradragsværdien ligger mellem 25,6 procent og 42 procent.
  2. Det er ikke ubetinget bedre med aktieindkomstbeskatning. Der er fordele og ulemper ved begge beskatningsformer, og det er meget individuelt, hvilken der er bedst. Det er desuden muligt at kombinere fonde, så man både har kapitalindkomst og aktieindkomst.
  3. Det er umuligt at opgøre afkast efter skat på produkterne, da skatten er personlig og individuel fra investor til investor. Derfor opfordrer vi til en individuel rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i netop din situation.

Vigtigst af alt: Sørg først og fremmest for at have den rigtige investering, der passer til din risikoprofil, men kend til beskatningen af dine investeringer.

HERUNDER FØLGER ET REGNEEKSEMPEL PÅ BESKATNING AF NEGATIV KAPITALINDKOMST

Forudsætninger:

  • Gennemsnitskommune og der betales kirkeskat
  • Enlig
  • Tabet kan indeholdes i personlig indkomst
  • Ingen anden kapitalindkomst

Tab på investeringer der beskattes som kapitalindkomst = 100.000 kroner

50.000 kroner x 25,6 procent = 12.800 kroner

50.000 kr. x 33.6 procent = 16.800 kroner

- Skatteværdien af tabet er: 12.800 kroner + 16.800 kroner = 29,6 procent. Det vil sige, at du får 29.600 kroner tilbage i skat, hvis du ellers har forskudsregistreret alt andet korrekt.

- Havde beløbet ikke kunnet indeholdes i personlig indkomst, ser regnestykket anderledes ud. Det tab, der ikke bliver brugt samme år, gemmes til efterfølgende år.

- Der er hermed en asymmetri i beskatningen, idet gevinster (netto positiv kapitalindkomst) beskattes med mellem 37,7 procent og 42,7 procent.

- Det er en meget forenklet beregning, men da kapitalindkomsten er meget individuel, kommer der vidt forskellige resultater for et tab på 100.000 kroner.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver