Spring til indhold

6. april 2022

Pressemeddelelse: Skelsættende rekordår for Formuepleje

Af Formuepleje

2021 bød på en ny ankerinvestor, en historisk stærk bundlinje og stadig flere og flere kunder, der betroede Formuepleje at forvalte deres penge.

Der blev på mange måder skrevet historie i 2021 for Formuepleje. Landets største bankuafhængige formueforvalter fik ny ankerinvestor i form af Lars Larsen Group, tog konsekvensen af høje værdier på ejendomsporteføljen og lavede et milliardsalg af ejendommene. Det gav stærke afkast til kunderne, og samtidig en stærk top- og bundlinje.

”2021 var på ingen måde et normalt år. Markederne var stadig præget af en verden ramt af en pandemi, af afledte effekter som flaskehalse i forsyningskæderne, og af den støtte, centralbanker og regeringer brugte som modsvar til nedlukningen af store dele af økonomien. En af konsekvenserne var ganske stærke aktiemarkeder – men også for første gang længe; rentestigninger. Alt i alt kan vi kigge tilbage på en usædvanlig tid, som jeg synes, at vi kan være stolte af have navigeret tilfredsstillende igennem på vegne af vores mange kunder,” siger adm. direktør hos Formuepleje Holding A/S Niels B. Thuesen.

Resultatet efter skat landede på 483 mio. kr. mod 130 mio. kr. i 2020 og oversteg dermed det forventede resultat på mellem 300 og 350 mio. kr., mens formuen under forvaltning steg med 18 mia. til knap 120 mia. kr.

I et marked præget af et stigende antal aktører og intens konkurrence om investorernes opmærksomhed understreger resultaterne det forgangne år, at Formuepleje har en stærk position med stærke bånd til kunderne opbygget gennem mere end 35 år.

Lars Larsen Group som ankerinvestor

De sidste fem år er kapitalen under forvaltning næsten fordoblet, og antallet af kunder steget fra ca. 11.000 til mere end 18.000 i dag.

I 2021 valgte en af Formueplejes største kunder, Lars Larsen Group, da også at komme endnu tættere på – nu både som kunde men også som ankerinvestor i Formuepleje.

”Vi har kendt Lars Larsen Group i en årrække som en betroet kunde, vi deler værdier med. Nu er de også ejere af Formuepleje, og det styrker vores fundament for yderligere vækst ud fra værdier om ordentlighed, godt købmandskab og stærke kunderelationer. For Formuepleje og medarbejderne er det ikke så lidt af en blåstempling, at så stor og velrenommeret en kunde nu også er trådt ind i ejerkredsen – og det understreger også de ambitioner, vi og ejerne har for de kommende år,” siger Niels B. Thuesen.

Vækst i 2022

Formuepleje sigter mod at forvalte 240 mia. kr. inden udgangen af 2026 mod ca. 120 mia. kr. i dag, mens kundernes afkast på tværs af alle balancerede løsninger på både 5-, 7- og 10-årigt skal befinde sig i markedets top 15%. Væksten skal komme som følge af en styrket markedsbearbejdning og staben af kundevendte medarbejdere. Det er på den baggrund Formuepleje forventer at øge driftsomkostningerne i 2022, og forventer et lavere resultatet end i 2021, i niveauet 150-350 mio. kr.

Formuepleje forventer, at 2022 bliver et udfordrende investeringsår med en stigende inflation som følge af Ruslands invasion af Ukraine, der vil sende råvarepriserne op, føre til lavere vækst i verdensøkonomien og en væsentlig usikkerhed om renteudviklingen.

Vi står overfor et udfordrende år for investeringer, som dog fortsat på langt sigt vil være attraktivt.  Formuepleje forventer, at aktierne vil klare sig godt i 2022, og investeringer i danske realkreditobligationer er særdeles attraktive. Formueplejes investeringsstrategi afspejler det syn på finansmarkederne.

I top hos Morningstar

Vækstambitionen ligger i klar forlængelse af et år, hvor uvildige rangeringer af Formuepleje taler et klart sprog. Måned efter måned havde det uafhængige analysebureau Morningstar Formuepleje som bedste danske forvalter. Især investeringsløsningerne med risikoprofiler fra lav til middel gjorde det godt, ligesom foreninger med fokus på virksomhedsobligationer gik frem.

Sværere så det ud for obligationsmarkedet, men alligevel lavede Formueplejes ældste forening, Formuepleje Safe, et tilfredsstillende afkast på 13,1%, mens Formuepleje Penta leverede et afkast på 15,4%.

Formueplejes nyeste område, ejendomsinvesteringer, er kommet forrygende fra start og har i 2021 været kraftigt medvirkende til rekordresultatet.

”I foråret besluttede vi ekstraordinært at få nye mæglervurderinger i lyset af markedsudviklingen. Vurderingerne kom ind på så høje niveauer, at vi var nødt til at trykteste, om markedet var enige – og det var de så, og mere til. Det betød, at selvom fondene kun var mellem to og fire år gamle, var det tid til en salgsproces. Den endte med, at vi kunne give alle investorer et afkast, som markant oversteg det, vi havde stillet dem i udsigt ved fondenes lanceringer,” siger Niels. B. Thuesen.

Formuepleje første tre ejendomsfonde gav henholdsvis 67%, 79% og 225% i afkast.

Ny bestyrelsesformand

Efter et årti på posten giver Steffen Ebdrup stafetten videre til Kirstine Damkjær, der med topledererfaring fra finanssektoren både nationalt og globalt skal være med til at realisere forretningsstrategien for 2026.

”Potentialet for Formuepleje er enormt spændende. Det hviler på en lang og flot historie, på en nærhed til kunder og en værdimæssig forankring, der allerede er tilpasset det øgede fokus, man i dag i sektoren har indenfor ansvarlige investeringer og ESG. Det er styrkepositioner Steffen Ebdrup har været med til at opbygge, og som jeg skal bygge videre på med udgangspunkt i de erfaringer, jeg bringer med mig,” siger Kirstine Damkjær.

Kirstine Damkjær har tidligere været adm. direktør i EKF Danmarks Eksportkredit og før da bestredet ledende stillinger hos Verdensbank Gruppen i en årrække.

For yderligere oplysninger

Adm. direktør
Niels B. Thuesen
nbt@formuepleje.dk
+45 40 18 96 06

Fakta om Formuepleje

  • Formuepleje blev stiftet i 1986 af Claus Hommelhoff og Erik Møller.
  • Formuepleje er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter uden for bankerne.
  • Formuepleje har i dag omkring 120 milliarder kroner under forvaltning.
  • Formuepleje har siden 1986 specialiseret sig i langsigtet opsparing. Virksomhedens kundeportefølje omfatter både store kunder såsom pensionskasser, erhvervsdrivende fonde, formuende privatpersoner og mindre kunder med opsparinger. Fælles for alle er dog, at de får den samme kapitalforvaltning – uanset størrelsen på deres investerede formue.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver