Spring til indhold

30. juli 2021

Livet med en optimal økonomi – del 3

Af Helle Snedker

I løbet af sommeren kan du læse fire guideartikler fra Formueplejes kundedirektør Helle Snedker om, hvordan du skal bære dig ad økonomisk alt afhængig af, hvor du befinder dig i livet. Den første af de fire handlede om de unge år, mens denne nummer to havde sit udgangspunkt i etableringsfasen, hvor mange stifter familie, mens denne tredje tager afsæt i jer, der er etableret, inden serien i det kommende afsnit rundes af med at henvende sig til jer, der er på vej på pension eller allerede pensioneret. Rigtig god læselyst – og god sommer.

Når du er etableret (45-65 år)

Selvom du har nået en alder, hvor du har dit på det tørre, kan der sagtens være masser af muligheder for at optimere økonomien, når du er i den sidste del af karrieren.

Sølvbryllupsalderen er der, hvor du for alvor slipper ud af bankens kløer og kan bestemme selv. Du er forhåbentligt godt på vej og er etableret i boligmarkedet, og det hjælper altid på det hele, hvis der er overskud i økonomien.

Jeg plejer at sige, at det er i denne fase af livet, hvor mange får både tid og overskud til at gå i specialbutikker frem for i supermarkedet. Simpelthen fordi de kan. Men selv hvis kontoen – både den mentale og den i banken – er fyldt, dine investeringer går godt, og friværdien i ejerboligen og sommerhuset er høj, kan der fortsat godt være knapper at skrue på for at optimere din økonomi endnu mere. Der kan ligeledes være fremtidige overvejelser, du så småt skal begynde at tage hul på.

En af de væsentligste ting, som mange ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, er deres pensionsopsparing. Det er en fjern ting for mange, og selv om vi i Danmark er så heldige, at det i vid udstrækning er noget, der automatisk sørges for fra arbejdsgiverside, så kan det sagtens være, at du indbetaler for lidt, og her er der altså bedre at komme i gang, når du er 45 år, end når du er 55 år. Det er aldrig for sent, men for at få maksimalt udbytte af dine pensionsindbetalinger gælder det om at komme tidligst muligt i gang. Så har du ikke den del på plads, så få bragt det i orden.

Skal du blive boende?

Det er også i den etablerede fase, at mange oplever, at børnene pludselig klarer sig selv og flyver fra reden. Hvad skal I så? Blive boende eller flytte i noget mindre, fordi I ikke længere behøver så meget plads? Og hvornår skal det så i givet fald ske? Og omvendt: Har du/I pengene til at blive boende, hvis det er det, I ønsker.

Det gælder altså om at få planlagt den tilværelse, der venter ikke så fjernt ude i fremtiden. Finder du for eksempel ud af, at dine pensionsmidler ikke står mål med de lønninger, du har haft, er det ikke sikkert, at I kan blive boende og/eller opretholde samme levefod. Også derfor gælder det om at have styr på pensionsindbetalingerne.

De kære børn

Ja, børnene er flyttet, og måske kommer der i denne fase børnebørn til. Dem kan du også hjælpe godt på vej, og derfor skal du og din ægtefælle tage stilling til, om og hvordan der skal arves.

Lægger du ud med at give en god dåbsgave i form af penge til en investering, kan du skabe et fremragende fundament for deres voksenliv, hvis vi antager, at de får pengene udbetalt, når de bliver 18 år.

Det kan også være, at du foretrækker selv at investere pengene for dine nærmeste, og så kan det være relevant at dele pengene op i portioner. Du har måske penge, du ved, at du ikke kan nå at bruge selv i din pensionisttilværelse. Disse penge bør du investere med højere risiko, fordi investeringshorisonten er lang.

Uanset hvilken model du vælger, kan du i hvert fald opleve glæden ved at give og hjælpe dine nærmeste.

Reducer risikoen jo ældre du er

Er du i den høje ende af intervallet af 45-65 år, er der pludselig ikke så lang tid til, at pensionistlivet begynder, og for dig kan det være relevant at reducere risikoen for den del af dine investerede penge, som du snart skal bruge.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver