Spring til indhold

8. juli 2021

Sådan får du bæredygtighed med i din portefølje

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Lægger du entydigt vægt på bæredygtighed i dine investeringer, er det en god ide at oprette en aktiesparekonto. Herefter skal du kigge efter de såkaldt mørkegrønne investeringsløsninger, der lever op til Artikel 9-kravene i EU’s relativt nye disclosure-forordning. Sådan en fond har Formuepleje som en af de få investeringsforeninger blandt vores investeringsløsninger.

”One size” passer ingen helt perfekt. Heller ikke når det gælder investeringer. Nogle vil være 100 procent bæredygtige, andre går udelukkende efter højest mulige afkast, og der er også plads til at kombinere de to ting, som i øvrigt ikke gensidigt udelukker hinanden. Men ét er sikkert: Med den stigende opmærksomhed på den grønne omstilling i disse år og nye lovkrav er spørgsmål om bæredygtige investeringer nu en sikker del af ethvert rådgivningsforløb.

Aktuelt er der en del fokus på de såkaldte mørkegrønne og lysegrønne investeringsløsninger, også kaldet Artikel 9 og 8 efter den nye disclosure-forordning, som blev gældende lovgivning på området tidligere på året og løbende bliver implementeret over de kommende år. Er du investor med klare præferencer for bæredygtighed, skal du altså kigge efter investeringsløsninger, der lever op til disse kriterier. Og som rådgivere skal vi huske at spørge dig, om du har denne præference, når vi skal anbefale dig, hvordan din portefølje sammensættes.

Formueplejes Artikel 9- og 8-løsninger

Det kan vi naturligvis levere i Formueplejes palet af investeringsløsninger, hvor vi har fondene Formuepleje Better World Environmental Leaders og Better World Global Opportunities. Aktierne i begge fonde udvælges i samarbejde med Impax Asset Management, der har hjemme i London og siden sin tilblivelse i 1990’erne har specialiseret sig i bæredygtige investeringer.

Environmental Leaders er kategoriseret som en Artikel 9-investering og lever dermed op til de strengeste krav om bæredygtighed, mens Formuepleje Better World Global Opportunites er en bredere global aktieportefølje og lever op til Artikel 8-kravene, hvor bæredygtighed kun er et af flere karakteristika, der investeres efter. Den er derfor lysegrøn, hvor Environmental Leaders er mørkegrøn.

Når Environmental Leaders er mørkegrøn, hænger det sammen med, at den opererer inden for et snævert investeringsunivers og skal investere inden for Vand, Vedvarende Energi, Bæredygtige Fødevarer eller Genbrug, hvor profilen i Global Opportunities er bredere.

Efterhånden har det vundet indpas, at Artikel 9-investeringsløsninger kaldes ”mørkegrønne”, mens Artikel 8 kaldes ”lysegrønne”, men vogt dig for bæredygtige investeringsløsninger, der ikke har disse prædikater.

Anbefalingen er fortsat de balancerede fonde

I Formuepleje har vi det imidlertid fortsat sådan, at vi anbefaler kunder, der for eksempel kommer med 10 års investeringshorisont og sværger til høj risiko, at investere i Formuepleje Penta, som er vores primære investeringsløsning til den risikoprofil. Ganske enkelt, fordi det er her, at vi dokumenterbart leverer det bedste langsigtede og risikojusterede afkast. Men selv om Penta og vores øvrige balancerede fonde ikke er investeringsløsninger med bæredygtighed som det bærende tema, er de i den grad en ansvarlige investeringer.

AllianceBernstein, som vi samarbejder med omkring aktieudvælgelsen i Penta, lægger således enorm vægt på at investere ansvarligt. Det er en vigtig sondring, at man ikke bare affejer traditionelle investeringsløsninger (som i øvrigt kaldes Artikel 6) for ikke at leve op til tidens krav.

Men vi har som så mange andre konstateret, at der i disse år er et skred i gang, hvor flere og flere får øjnene op for perspektiverne i bæredygtige investeringer. Det skal vi ligeledes kunne levere investeringsløsninger til, og derfor er vores to Better World-fonde at finde på Formueplejes produktpalet.

Stor forskel på kundernes bæredygtighedsprofil

Lovgivningen har ligeledes ændret sig, så den nye disclosure-forordning betyder, at vi allerede tidligt i rådgivningsfasen skal klarlægge kundernes bæredygtighedsprofil og ikke blot risikoprofilen ved at spørge dem om, hvordan de forholder sig til bæredygtighed.

Og der kan jeg konstatere, at der er stor forskel på, hvor meget vægt kunderne tillægger bæredygtighed. Nogle siger fortsat, at det er fint nok, men det er bare ikke det, de lægger mest vægt på, mens andre er langt mere optaget af den megatrend, som præger dagsordenen i disse år. Jeg gentager: One size doesn’t fit all, og der er forskel på både folks indstilling og alder, og hvilket skattemiljø, du opererer i.

Overordnet set er der ingen tvivl om, at interessen for bæredygtighed er stigende, og der er det godt at kigge efter den mørkegrønne Artikel 9-løsning som eksempelvis Environmental Leaders.

Det kan for eksempel ske ved at begynde med at oprette en aktiesparekonto. Her er en rendyrket bæredygtig aktieportefølje som Environmental Leaders oplagt til at placere midlerne på, hvis bæredygtighed er dit primære fokus. Så er der fortsat masser af plads til Safe og Penta, eller hvad du nu måtte ønske i pensionsporteføljen, hvor den bæredygtige investeringsvej naturligvis også er en mulighed.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver