Spring til indhold

21. januar 2021

Hvordan kan aktiemarkedet blive ved med at stige?

Af Formuepleje

Der er masser af negative begivenheder at bekymre sig over, men alligevel tager aktiemarkedet ikke notits af det. Derimod er optimismen fra 2020 fulgt med ind i det nye år. Det er der faktisk flere gode forklaringer på, selv om det ved første øjekast ser mærkeligt ud.

Historisk lempelig penge- og finanspolitik og udsigt til accelererende vækst globalt er de væsentligste forklaringer på, at aktiemarkedet p.t. ser ud til at reagere med iskoldt overskud på alle negative nyheder.

Om det så er stormløbet på Kongressen i Washington, et skuffende jobtal fra USA, flere nedlukninger som følge af COVID-19 eller supersmitsomme coronamutationer, ja så virker aktiemarkedet teflonbelagt.

I stedet har begyndelsen af 2021 været karakteriseret af den samme optimisme, som greb aktiemarkedet i april sidste år. Men hvordan hænger det sammen?

Finansielle markeder nyder godt af masser likviditet

Udviklingen har faktisk en række gode forklaringer. Ikke mindst at rammebetingelserne for aktier er nærmest perfekte: Renterne er historisk lave, finanspolitikken skruet op på et hidtil uset blus og efter et 2020 i COVID-19’s tegn, hvor væksten faldt sammen, kan investorerne igen se på kraftigt stigende vækstrater i 2021, hvis ikke prognoserne fra langt de fleste økonomer bliver gjort til skamme.

Samtidig er der også forventning om, at COVID-19-pandemien har fremtvunget en række adfærdsændringer, som i en række tilfælde kan skabe permanente produktivitetsstigninger for eksempel via forbedrede muligheder for at arbejde hjemmefra, mere effektive møder, færre rejser osv. Det er ikke noget, der får stor opmærksomhed, men det er en af årsagerne til, at eksempelvis teknologivirksomhederne i skrivende stund er så populære blandt aktieinvestorer.

Den lempelige penge- og finanspolitik gør, at der er masser af likviditet til rådighed, og med langt de fleste forbrugsmuligheder sat på vågeblus havner pengene ofte i de finansielle markeder. Og med ekstremt lave renter bliver aktier i mange tilfælde det foretrukne alternativ.

Det må ikke forveksles med, at aktiemarkedet – hverken som helhed eller på selskabsniveau – nu er vaccineret imod kursfald og pludselige udsving, men de finansielle grundbetingelser, som aktiemarkedet opererer på lige nu, har sjældent været mere optimale. Derfor minder aktiemarkedet for tiden om en teflonpande: Snavset hænger simpelthen ikke ved.

Intet er gratis

Man skal dog ikke tro at den lempelige penge- og finanspolitik, som var det bydende nødvendige svar på pandemiens udfordringer, er en gratis omgang: Statsgælden er steget i alle lande under COVID-19, og det er ikke noget problem, så længe renterne forbliver lave, men på lidt længere sigt kan mange lande få svært ved at håndtere den stigende gældsbyrde, specielt hvis (real)renterne stiger.

Det har dog lange udsigter, idet USA’s centralbank tydeligt har kommunikeret, at man ikke forventer at skulle hæve renten før tidligst i 2023. Og også ECB har forsikret markedet om, at stramninger af pengepolitikken ligger langt ude i horisonten.

Der er således en meget solid hånd under aktiemarkedet for nærværende, og det er værd at holde sig for øje, når nyhedsstrømmen synes overvældende negativ. Men fundamentet er bygget på en klar forventning om, at COVID-19-pandemien er en saga blot ved udgangen af 2021. Er det ikke tilfældet, ændres risikobilledet markant. Men det er en helt anden historie.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 21. januar 2021.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver