Spring til indhold

21. juli 2016

10 skarpe fra kundechefen

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Her 100 dage efter, at hun kom tilbage til Formuepleje i Hellerup, er Helle Snedker på de mange kundemøder, hun har deltaget i, løbende blevet stillet de samme spørgsmål igen og igen. Her er listen med dem, hun hører oftest – og hendes svar.

Det er cirka fem år siden, jeg var formuerådgiver hos Formuepleje i Hellerup, idet jeg i mellemtiden primært har været ansat i en anden branche. Men i starten af året blev jeg genansat - nu som kundechef for et stærkt team af kompetente formuerådgivere. Jeg har holdt mange individuelle møder og mødt mange kunder til vores arrangementer de seneste måneder, og jeg er blevet stillet mange gode spørgsmål undervejs. Her er de 10, jeg hører oftest:

Spørgsmål 1: Hvor stor skal min opsparing være, for at jeg kan blive kunde hos jer?

Alle, der har købt bare ét investeringsbevis for cirka 100 kroner, er investor og dermed kunde hos Formuepleje. Det er naturligvis de færreste, der kun har ét investeringsbevis. Langt de fleste har sparet mange tusinde kroner op via os.

Vi er en kapitalforvalter, som reelt kun har én opgave, nemlig at investere investorernes penge bedst muligt med det klare mål at kunne levere et attraktivt risikojusteret afkast på langt sigt. Vi udbyder aktuelt i alt 19 investeringsfonde, der alle er børsnoterede, og alle kan købe investeringsbeviserne gennem eget pengeinstitut, netbank eller via Formuepleje. Det eneste, det kræver, er en konto og et værdipapirdepot i en bank. Vælger du at købe og sælge Formueplejes investeringsfonde via os, er prisen 250 kroner*, uanset beløbet du handler for. Det betyder, at det kun kan betale sig at handle via os ved større køb og salg på over 500.000 kr. Ifølge vedtægterne bliver dine investeringsbeviser navnenoteret. Det betyder blandt andet, at du automatisk vil modtage vores kvartalsvise investormagasin FORMUE. Du kan desuden - uanset om du er kunde eller ej - tilmelde dig vores nyhedsbrev og hente vores app til iPhone i App Store.

Spørgsmål 2: Skal jeg skifte pengeinstitut for at være kunde hos jer?

Nej. Du beholder dit nuværende pengeinstitut. Formuepleje er ikke konto- og depotførende. Det betyder, at de investeringsbeviser, du køber i Formueplejes investerings- og kapitalforeninger og hos Absalon Invest, bliver opbevaret i dit depot i dit pengeinstitut.

Det betyder også, at vi ikke har indtjening på dette område, og det medfører, at vi ikke har interesse i, at du køber og sælger aktier og investeringsbeviser oftere end nødvendigt. Formuepleje er en rendyrket kapitalforvalter, der kun har ét mål med de investeringsfonde, vi udbyder: At optimere afkastet i forhold til den risiko og investeringshorisont, du har valgt. Vi passer aktivt dine penge inde i de valgte fonde, hvor det eneste, du skal vælge, er det risikoniveau, der passer til dig. Så er det vores opgave at levere et attraktivt afkast på langt sigt.

Spørgsmål 3: Skal jeg betale et stort procenttillæg, når jeg investerer hos jer?

Nej. Alle investeringsbeviser i Formuepleje og Absalon Invest er børsnoterede. Minimum fire gange dagligt opgør vi værdien, som vi offentliggør i form af indre værdi, som du kan finde på vores hjemmeside i Videnscenteret i vores iPhone-app (søg på Formuepleje i App Store), i dagbladet Børsen og Jyllands-Posten Erhverv samt på diverse investorwebsites og på fondsbørsen, Nasdaq Copenhagen. Indre værdi er værdien af alle de værdipapirer, der ejes af den pågældende fond delt med antallet af investeringsbeviser. Handlen på børsen sker til en kurs meget tæt på indre værdi. På børsen er der en købs- og en salgskurs, som hele tiden bliver fastsat og overvåget af en såkaldt Market Maker. Market Makeren er helt uafhængig af Formuepleje.

Forskellen på købs- og salgskurser kan ikke afvige meget fra indre værdi, men skal dog kunne dække fondens omkostninger til at købe og sælge fondens underliggende værdipapirer, når investorer træder ind og ud af fonden. Ved køb kaldes det emissionstillæg og ved salg indløsningsfradrag. Disse omkostningssatser er lovbestemte og skal afspejle de reelle omkostninger. Du kan se, disse omkostninger, hvis du på vores hjemmeside klikker på "Fonde og afkast" og derefter "Omkostninger".

Formuepleje og Absalon Invest har som nogle af de første udbydere af investeringsbeviser i Danmark helt fravalgt tegningsprovision ved køb af investeringsbeviser. Tegningsprovision er et procenttillæg, som hos andre kapitalforvaltere kan ligge mellem 0,5 og 1,5 procent.

Spørgsmål 4: Er det besværligt og dyrt, hvis jeg vil sælge ud?

Nej. Vores fonde er alle børsnoterede investeringsfonde. Det betyder, at du kan købe og sælge for små og store beløb uden besvær og ventetid. Som nævnt under spørgsmål 1, kan du sælge for et notagebyr på 250 kroner uanset beløbsstørrelse, eller du kan sælge via din bank/netbank og betale den kurtage, banken beregner.

Det eneste, du skal gøre, hvis du ønsker vores hjælp i forbindelse med salg, er at udfylde en fondsordreblanket. Der oplyser du, hvilket depot investeringsbeviserne er placeret i, og hvilken konto du ønsker pengene overført til. Du finder fondsordreblanketten på vores hjemmeside under Køb og Salg.

Spørgsmål 5: Hører jeg fra jer, hvis det er tid til at sælge aktier?

Kunder er forskellige, og det samme gælder de aftaler, vi har med dem. De kunder, som har investeret i vores balancerede fonde (lavrisikoportefølje med globale aktier og obligationer, der er gearet i forskellig grad), vil typisk ikke ønske at købe og sælge.

De har overladt det til os at sammensætte porteføljen ud fra, hvad der forventeligt leverer det bedste afkast i forhold til den valgte risiko, hvilket sker inden i fonden. Salg vil derfor kun være aktuelt, hvis pengene skal omsættes til forbrug eller andre investeringer/udgifter.

Som kunde hos Formuepleje er det vigtigt at være klar over, at vi er en aktiv kapitalforvalter med et meget bredt råderum til at ændre fordelingen mellem obligationer og aktier, så det giver det bedst mulige afkast/risikoforhold. Vi har også mulighed for at ændre på gearingen i perioder, hvor vi ønsker at optimere afkast/risikoforholdet.

Spørgsmål 6: Hvem er jeres typiske kunde?

En meget stor del af vores kunder er selvstændige erhvervsdrivende, som enten har en virksomhed i drift eller har solgt en virksomhed. Fællesnævneren for mange er desuden, at de helt eller delvist har overladt det til Formuepleje at forvalte deres opsparing, ofte netop fordi vi har resultathonorar.

Vi har dog fokus på mange typer kunder. Flere og flere professionelle investorer såsom pensionskasser, kommuner og fonde investerer hos os. De investerer selvfølgelig, fordi de har tillid til, at vi kan skabe et godt afkast til dem. Samtidig stiller de meget høje krav til alt lige fra rapportering til dokumentation for vores investeringsprocesser. Vi har lagt mange ressourcer i vores organisation, så vi kan leve op til de krav.

Det kommer så heldigvis alle investorer til gavn. Også dem, som blot har investeret mindre beløb. Jeg oplever, at mange ser det som en klar fordel, at Formueplejes indtjening hænger sammen med det afkast, vi leverer til dem. Desuden fokuserer vi på at levere et absolut positivt afkast år efter år, idet vi har nogle klare afkast- og risikomål for langsigtet investering i vores blandede fonde.

Spørgsmål 7: Hvordan kan jeg følge udviklingen i MIN investering?

Du kan altid se de helt aktuelle kurser/indre værdier af de fonde, du har investeret i, i Videnscenteret her på hjemmesiden. Derudover kan du følge med i udviklingen på din netbank, hvor beviserne ligger i depot. De fleste netbanker opgør desuden automatisk gevinst/tab målt siden investeringstidspunktet. Investorer med 5 millioner kroner eller derover investeret i Formuepleje og Absalon Invest har mulighed for at indgå en porteføljeaftale og dermed modtage en særskilt kvartalsrapport fra os.

Den indeholder en detaljeret opgørelse af udviklingen i kundens investeringer fra investeringstidspunktet samt en markedsrapport. Desuden er du altid velkommen til at kontakte os for en gennemgang af det opnåede afkast og en sparring omkring eventuelle ændringer i porteføljen.

Spørgsmål 8: Hvordan bliver jeg beskattet?

Beskatning afhænger af, om du har investeret midlerne via pension, som frie midler eller gennem enten virksomhedsordning eller via selskab/fond. Derudover er der forskel på, hvordan de enkelte fonde beskattes. Den fulde forklaring og alle detaljerne finder du på vores hjemmeside under menupunktet "Rådgivning". Desuden er formuerådgiverne i Formuepleje og vores sekretariat altid klar til besvare dine spørgsmål om skat. Sagt med et smil: Skat er en lykkelig begivenhed. Det optræder nemlig kun, når vores mission er lykkedes, og der er positivt afkast.

Spørgsmål 9: Får jeg udbetalt udbytte?

Vi har både fonde, der udbetaler udbytte (de realisationsbeskattede fonde), og fonde, der er akkumulerende (de lagerbeskattede fonde), hvor der ikke udbetales udbytte. Udbyttet udbetales typisk i april et par dage efter, at der er afholdt ordinær generalforsamling.

Selvom din investeringsfond er realisationsbeskattet og dermed kan udbetale udbytte, så kan de skatte- og regnskabsmæssige forhold for den enkelte fond godt betyde, at der ikke hvert år udbetales udbytte.

Lagerbeskattede fonde som blandt andre Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta og Fokus udbetaler ikke udbytte, idet afkastet tillægges den indre værdi. Kontakt gerne sekretariatet eller en rådgiver for individuel vejledning om beskatning af dine investeringer.

Spørgsmål 10: Hvordan kommer jeg i gang?

Det er nemt. Reelt kan du bare logge på din netbank og handle vores investeringsfonde. Kan du ikke finde dem, kan du ikke få lov til at handle, eller vil du bare have lidt hjælp, kan du altid kontakte en rådgiver.

Det er vigtigt, at du kommer godt fra start. Ring gerne og del dine overvejelser med os, så aftaler vi, om vi skal mødes og gennemgå din økonomi, før du starter, eller om vi kan vejlede dig direkte på telefonen. Er det besværligt for dig at komme forbi til et møde, kommer vi også gerne hos dig.

Artiklen er fra magasinet FORMUE 03//2016.

*Bemærk, at pr. 1. juni 2020 er prisen for handel gennem Formuepleje steget fra 250 kroner til 600 kroner. Gebyret går ikke til Formuepleje, men til banken.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver