Spring til indhold

11. oktober 2022

Husk skatten – også når kurserne falder

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Det er en god ide løbende at tjekke, om din forskudsopgørelse for året fortsat passer med virkeligheden. Det gælder, når kurserne stiger – men så sandelig også, når kurserne på dine investeringer falder.

Forskudsopgørelsen for i år åbnede i november sidste år.

Der er sket rigtig meget siden da. Ikke mindst på de finansielle markeder, hvor kurserne på både aktier og obligationer er faldet en hel del lige siden.

På forskudsopgørelsen har vi givet skattevæsenet en pejling af, hvor meget vi forventer at få i kursgevinst og udbytter af vores investeringer i år. Det gjorde vi på et tidspunkt, hvor verden så helt anderledes ud.

Og hvor det var svært – for ikke at sige umuligt – at forudsige, hvor vi står i dag.

Der er desværre ikke så meget at gøre ved hverken verdenssituationen eller udviklingen på de finansielle markeder. Kurserne på aktier og obligationer er i år primært styret af udviklingen i inflationen og centralbankernes renteforhøjelser.

Til gengæld kan vi gøre noget, når det kommer til skatten.

Ligesom det er en rigtig god ide at justere forskudsopgørelsen, hvis man sælger sin bolig eller får nyt job, er det også en rigtig god ide at fortælle skattevæsenet om de ændrede forventninger til 2022, når det kommer til investeringerne.

Der er jo ingen grund til at betale skat af nogle forventede afkast, der i hvert fald indtil videre ikke ser ud til at blive en realitet.

Det gælder dog kun de investeringer, der er foretaget med frie midler. Investeringsbeviserne i pensionsdepotet, på aktiesparekontoen eller i virksomhedsskatteordningen kører (næsten) af sig selv.

Eller sagt på en anden måde: Vil du være sikker på ikke at få skattemæssige overraskelser, når 2022 ender, vil jeg anbefale dig at tilrette din forskudsopgørelse med den forventede nettokursudvikling på dine lagerbeskattede investeringer for frie midler.

Lagerprincippet indebærer, at man beskattes af både realiseret og urealiseret gevinst/tab i 2022. Om beskatning sker som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhænger af, om din investering er registeret som en aktie- eller obligationsbaseret afdeling.

Det er kringlet, ingen tvivl om det.

For en stor del af Formueplejes foreningers vedkommende er der tale om kapitalindkomst. Det gælder for eksempel Formuepleje Safe og Formuepleje Penta. Og i øvrigt også vores blandede, ugearede fonde Mix Low, Mix Medium og Mix High.

Har du investeret i disse foreninger, kan du gå ind på forskudsopgørelsen og finde det, der hedder rubrik 239 (Gevinst/tab på aktier/beviser i obligationsbaserede investeringsselskaber).

Her ændrer du årets forventede resultat til det, du mener, er det bedste bud på nuværende tidspunkt.

Jeg eller nogle andre kan desværre ikke forudsige kursbevægelserne for de sidste knap tre måneder af året. Forhåbentlig får vi snart lidt grønnere tal at kigge på. Men når vi er så langt henne på året, er det trods alt lidt nemmere at estimere årets forventninger, end det var i november 2021. Derfor er det en god ide at få gjort.

Jeg har selv lige gjort det samme. Det betyder, at jeg får nyt skattekort for resten af året. På den måde undgår jeg at betale for høj en skat af min løn, og så skal have penge tilbage i foråret, når jeg lige så godt kan beholde flere af pengene selv, når nu kurserne ikke har udviklet sig som håbet.

Så kunne jeg jo eventuelt investere yderligere. Det kan jeg ikke sige, om du skal gøre. Det afhænger af mange ting. Risikoprofil, tidshorisont, privatøkonomien i det hele taget.

Hvis du er i tvivl – både om det er tid til at købe yderligere op nu eller hvordan du får styr på forskudsopgørelsen – er du meget velkommen til at kontakte Formuepleje på 87 46 49 00 for at få råd og vejledning.

Lynguide til at justere forskudsopgørelsen

Herunder kan du se, hvilke af Formueplejes foreninger, der beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst:

• Formuepleje Mix Low

• Formuepleje Mix Medium

• Formuepleje Mix High

• Formuepleje Pareto

• Formuepleje Safe

• Formuepleje Epikur

• Formuepleje Penta

• Formuepleje Fokus

Sådan ændrer du forskudsopgørelsen for dine investeringer i disse foreninger:

I Skats TastSelv skal du under Andre felter ➜ Indkomst ➜ Kapitalindkomst indtaste det forventede beløb i rubrik 239 - Gevinst/tab på aktier/beviser i obligationsbaserede investeringsselskaber (forventet tab angives med minus).

Følgende af Formueplejes fonde beskattes efter lagerprincippet som aktieindkomst:

• Formuepleje Better World Global Opportunities

• Formuepleje Better World Environmental Leaders

• Formuepleje LimiTTellus

• Formuepleje Globale Aktier - akkumulerende

Sådan ændrer du forskudsopgørelsen for dine investeringer i disse fonde:

I Skats TastSelv skal du under Andre felter ➜ Aktier og værdipapirer indtaste det forventede beløb i rubrik 345 - Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebaserede investeringsselskaber (forventet tab angives med minus).

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver