Spring til indhold

3. maj 2024

Kursfald med konsekvens, heldigvis

Af senior formuerådgiver, partner Hans Fink

Nu gik det lige så godt. I fem forrygende måneder fra 31. oktober til 31. marts steg verdensaktieindekset 21,14% og Penta 25,59%. April brød rytmen og bød på en påmindelse om, at det ikke er uden risiko at investere. Således lander seks måneders afkast pr. 30. april på 18,31 for verdensaktieindekset og 19,08% for Penta*.

Professionel nedtoning af optimisme

Foruden taler, fadøl og røde faner bød 1. maj på opdaterede afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Tallene ligger til grund for afkastprognoser i danske pengeinstitutter og pensionsselskaber, og rådet har professor Jesper Rangvid i spidsen.

Tallene offentliggøres halvårligt og er denne gang nedjusteret over stort set hele linjen. Forventningerne til globale aktier er sænket til 6,8 % p.a. på 1-10 års sigt fra 7,1 %. Også forventningerne til stats- og realkreditobligationer er rettet lidt ned til 2,8 % p.a. fra 3,0 %**.

Forklaringen er i høj grad, at afkastene har været gunstige i perioden op til, så rådet forventer ikke, de gode tider kan fortsætte. Til gengæld vurderer de, at inflationen er under kontrol. Forventningerne til inflationen de kommende ti år er nu 1,8 % p.a. mod 2,1 % for et halvt år siden.

Private investorer søger sparring

Helt naturligt får det mindre gunstige investeringsklima i april flere af vores investorer til at overveje, om fordelingen af deres midler på forskellige fonde er den rigtige. Når rentesænkningerne i USA er udskudt på ubestemt tid, giver det så mening at have så mange obligationer? lyder et eksempel på et investorspørgsmål.

Efter en periode med gode aktieafkast og når vi oplever en forværring af den geopolitiske situation, skal jeg så sænke min aktieandel? lyder et andet typisk spørgsmål.

En løsning til alle, men ikke den samme

Henvendelserne har givet anledning til at vurdere alternativer og tale forudsætningerne godt igennem med vores kunder. Det er også et signal om, at risikoprofilen flere steder skal kigges efter i sømmene. Måske er der ikke så lang tid til, midlerne skal bruges, og så kan vi finde en mindre risikobetonet sammensætning. Måske er det omvendt blevet klart, at investeringshorisonten strækker sig meget længere end først antaget, og så vil man nødig gå glip af potentialet i en gearet obligationsportefølje, når de korte renter og dermed Formueplejes lånerente sænkes (forventelig i juni). Også selvom investeringsmodellen af og til giver store udsving.

Som rådgiver er det skønt at blive taget med på råd, når tingene bøvler lidt – for vi kan næsten altid løse udfordringerne. Ofte kan vi bekræfte, at midlerne er investeret bedst muligt, og andre gange må vi presse på for, der skal ske forandringer.

Hvornår har du egentlig selv fået tjekket, om din formue er investeret optimalt?

*Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. De historiske afkast for Formueplejes fonde findes på formuepleje.dk/investeringsloesninger/overblik.**Forventet afkast er en prognose og ikke en garanti for fremtidige afkast.

Se Rådet for Afkastforventningers prognoser her: https://www.afkastforventninger.dk/

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver