Spring til indhold

20. juli 2021

Markedskommentar: Bølgeskvulp på de finansielle markeder

Af chef for obligationer og funding, partner Erik Bech

Sommeren er over os, hvilket normalt er ensbetydende med afslappende ferie og lav puls. På de finansielle markeder er sommeridyllen i disse dage dog udfordret af lidt bølgeskvulp i form af kursfald på de globale aktiemarkeder i størrelsesordenen 2-3 procent. Det skyldes i høj grad en hastig udbredelse af Delta-varianten, hvilket har øget antallet af Covid-19-smittede markant.

Udviklingen skaber frygt for nye nedlukninger, hvilket vil betyde, at en fuld genåbning af de største økonomier bliver skubbet længere ud i horisonten. Det har skabt krusninger på aktiemarkederne, hvor en massiv udrulning af vacciner ellers har skabt optimisme omkring fremtiden. Den aktuelle usikkerhed bør dog være et forbigående fænomen i takt med, at flere og flere bliver vaccineret, da antallet af indlagte og døde er markant mindre i de lande, hvor en høj andel af befolkningen er vaccineret.

Det er især de cykliske aktier og rejsebranchen, der har stået for skud, men også finansaktierne. Der har endvidere været et stort fald i de lange amerikanske renter.

Gode rammebetingelser for aktier

Det er Formueplejes vurdering, at man skal se igennem disse aktiekursfald, da rammebetingelserne for aktierne fortsat er rigtig gode. Der er stærke vækstudsigter for de kommende kvartaler, selv med et lille bump på vejen i form af væsentligt flere Covid-19-smittede. Økonomierne bliver gradvist åbnet op, så det er kun et spørgsmål om tid, før aktivitetsniveauet i servicesektoren for alvor kommer op i gear, idet vareøkonomien allerede kører på tæt på fuld kapacitetsudnyttelse.

Det har været vanskeligt at bruge penge under nedlukningerne, så der er oparbejdet en enorm opsparingspukkel, som vil blive sluppet løs over de kommende måneder. Og denne situation er givetvis først normaliseret pænt inde i 2022 – og hertil kommer de massive finanspolitiske tiltag i USA og EU.

Kvartalsregnskaberne fra de amerikanske virksomheder kommer i en lind strøm i disse dage, og de første indikationer er generelt opmuntrende læsning med pæne opjusteringer. Dermed virker det til, at virksom­hederne er i god gænge igen.

Pengepolitiske og finanspolitiske stimulanser intakte

Derudover fastholder centralbankerne indtil videre deres massive pengepolitiske stimulanser, hvilket er medvirkende til at holde en hånd under de finansielle markeder. Chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, nævnte igen i sidste uge, at den seneste stigning i inflationen primært skyldes midlertidige faktorer, så de forventer, at inflationen vil falde tilbage igen. Derfor har de ikke travlt med at nedbringe deres stimulanser, så længe der stadig er knap 7 millioner amerikanere, der ikke er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter nedlukningerne i foråret 2020.

Hvis man tager højde for, at arbejdsstyrken normalt vokser løbende, er tallet endnu højere. Dette forhold sammenholdt med et mindre udbud af amerikanske statsobligationer, givet gældsloftet for udstedelser er ved at være nået, har medvirket til et fald i den amerikanske lange rente, der vurderes som værende midlertidig.

Derudover arbejder Kongressen på en infrastrukturpakke, der kan medvirke til at skabe yderligere gang i den amerikanske økonomi. På vores side af Atlanten ventes det, at Den Europæiske Centralbank på torsdag i denne uge vil sende nye signaler om, at de vil fastholde en lempelig pengepolitik i lang tid endnu.

Is i maven

Med gode rammebetingelser og udsigt til højere økonomisk aktivitet kombineret med en historisk lempelig penge- og finanspolitik vurderer vi derfor, at de aktuelle aktiekursfald er midlertidige krusninger, og som investor bør man have is i maven selv midt i varm sommerperiode og holde ved sine aktieinvesteringer.

I Formueplejes fonde med aktier og obligationer får man tillige en attraktiv eksponering mod danske realkreditobligationer. Efter merrenten på danske konverterbare realkreditobligationer er blevet kraftigt udvidet i foråret, er der således fremadrettet et interessant potentiale her både i form af en høj løbende merrente og muligheden for ekstra afkast ved en indsnævring af rentespændet igen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver