Spring til indhold

28. juni 2021

Value er blevet den nye momentumfaktor i aktiemarkedet

Af vice-investeringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Der er sket et vagtskifte på det globale aktiemarked. De såkaldte valueselskaber er blevet de nye momentumaktier – på tværs af de forskellige sektorer. Dynamikkerne har ændret sig over det seneste halve år.

Et af de temaer, der med god grund har optaget investorerne i 2021, er rotationen mod de mere konjunkturfølsomme selskaber. Det gælder særligt de såkaldte valueselskaber, som er en bred betegnelse for lavere værdisatte selskaber inden for sektorer som Industri, Finans og Energi.

Denne bevægelse startede for alvor den 9. november sidste år, da Pfizer præsenterede sine effektdata på COVID-19-vaccinen, og udviklingen er fortsat gennem 2021 i takt med den gradvise normalisering af verdens økonomier.

Ligesom der findes 11 sektorer, der inddeler aktiemarkedet i forhold til forretningsområder (såsom netop Industri, Finans og Energi), findes der også faktorer. Faktorinddeling har eksisteret i mange år og inddeler ligesom sektorer aktiemarkedet i grupper. Faktorinddelingen er dog bredere og kan variere i definition, og kan blandt andet varieres på tværs af de forskellige sektorer.

Det seneste år er det især faktorerne Value (selskaber med lav værdiansættelse) og Vækst (højere eksponering mod vækst), der er løbet med opmærksomheden.

Vækstselskaber anført af mange nyere teknologi-selskaber har oplevet massiv medvind i kølvandet på lavere renter, digitalisering og ændringer i forbrugeradfærd, mens de mere klassiske forretningsmodeller, der præger value-selskaberne over en årrække har haft det svært i dette miljø.
Men i takt med, at normaliseringsprocessen er gået i gang, og at renterne gradvist er kommet højere op, er dette billede nu ved at ændre sig.

Momentumfaktoren skifter karakter

Momentumfaktoren er en tredje populær faktor, som følges tæt af mange investorer. Oftest sammensættes faktoren blot af, hvad der over de seneste 6 eller 12 måneder rent afkastmæssigt har klaret sig godt. Sat lidt på spidsen sammensættes faktoren således ud fra, at det, der har klaret sig godt i går, også kommer til at klare sig godt i morgen.

Momentum har over en årrække været præget af vækstselskaber, netop fordi denne gruppe af selskaber har klaret sig rigtig godt i det lavvækst- og lavrentemiljø, der har kendetegnet mange økonomier siden midten af 00’erne.

Men da valueselskaberne over de seneste otte måneder har oplevet en stærk performance og gjort det bedre end mange af de øvrige faktorer, ser vi i øjeblikket en tendens til, at momentum i højere grad end før sammensættes af valueselskaber og -sektorer.

På denne måde kommer mange af de klassiske valuesektorer som Finans, Energi og Industri til at fylde væsentligt mere i sammensætningen af momentumfaktoren end tidligere. Udviklingen er sket på bekostning af IT- og sundhedsselskaber, der har set deres vægt falde kraftigt i sammensætningen af momentumfaktoren i forhold til eksempelvis 2020, som var et stort medvindsår for denne type selskaber.

Hvad skal vi bruge det til?

Sammensætningen af momentumfaktoren kan for mange investorer lyde ligegyldigt, men skiftet fra vækstdominans siden 2006 til mere fokus på value betyder, at den polarisering af aktiemarkedet, som jeg har talt om ved flere lejligheder, i øjeblikket bliver udfordret. Teknologi- og sundhedsselskabernes vægt i det amerikanske indeks, som aktuelt er over 40 pct., udgør en markant markedsrisiko – en risiko, der ganske naturligt er afspejlet i mange passive investeringsprodukter, og som også tydeligt ses i afkastet i 2021.

Både de direkte placeringer i valueselskaber og ikke mindst de indirekte (passive) placeringer bevirker, at eksponeringen i porteføljerne bevæger sig væk fra vækst og det regime, der har understøttet denne faktor gennem en længere årrække, og i stedet over mod value. Det økonomiske miljø understøtter på mange områder denne udvikling, og det kommende mere modne konjunkturmiljø har historisk været et af de mest attraktive for valueselskaber.

Faktorbevægelser kan have stor markedsmæssig effekt i form af afkast og vægtkoncentrationer. Dette er, som vi gentagne gange over det seneste årti har været vidne til, også en kilde til markante bevægelser i aktiemarkedet, særligt hvis der sker en ændring i opfattelsen af, hvordan man som investor bør være eksponeret. Value er i langt højere grad end tidligere blevet konsensus, og dette skal man som investor forholde sig til upåagtet af den aktuelt langsigtede gode case for valueeksponering i ens aktieportefølje.

Kommentaren er også bragt i Jyllands-Posten / Finans.dk den 28. juni.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver