Spring til indhold

24. september 2020

Skatten er en vigtig faktor når du investerer

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Der er flere former for beskatning i Danmark, når man investerer. Skatten har derfor stor betydning for, hvordan du skal placere dine investerede midler. Her følger et hurtigt overblik over skattemiljøer og de to principper for beskatning.

Jeg ynder at sige, at skat er en lykkelig begivenhed, når man investerer. Det betyder nemlig, at der har været et positivt afkast at beskatte, og det er i udgangspunktet en god ting. Ikke mindst i disse tider, hvor renterne i banken er ikkeeksisterende eller negative og derfor ikke har det store afkast at byde på.

Men det er også et faktum, at man som investor i Danmark skal forholde sig til en række forskellige skattemiljøer og derudover to forskellige principper for beskatning. Det kan være temmelig kompliceret at overskue for den enkelte investor, men det er der heldigvis råd for, hvis man spørger sig frem eller følger med i denne korte introduktion:

Kort fortalt har man som investor i Danmark fire forskellige skattemiljøer at operere i: Pension, frie midler, selskab/virksomhedsskatteordning og aktiesparekonto. De fire miljøer har forskellige skattesatser, og når det gælder frie midler, så beskattes efter to principper: Lager- eller realisationsprincippet (Løbende beskatning eller beskatning ved salg).

Skattesatsen er afgørende

Det, der er særligt afgørende for, hvor man placerer sin investering, er naturligvis skattesatsen. Jo lavere skatteprocent, jo mere attraktivt er det.

Lagerprincippet betyder, at man hvert år betaler skat både af realiserede og urealiserede afkast. Uanset om du har solgt eller ej, skal du altså betale skat af afkastet. I modsætning hertil er realisationsprincippet, hvor man først betaler skat af afkastet den dag, man sælger.

Pensionen er der, hvor man med 15,3 procent finder den laveste skattesats, så jo flere midler man kan placere her, jo flere beholder man i sidste ende til sig selv. Pensionsopsparingen beskattes særskilt med pensionsafkastskatten (PAL) og beskattes efter lagerprincippet, hvor dit pengeinstitut hvert år beregner og automatisk trækker skat af afkastet af din pensionsopsparing. Ydermere har pensionen naturligvis den begrænsning, at man binder pengene til langt ude i fremtiden, så der er flere forhold at tage stilling til end blot laveste skattesats.

Den begrænsning har investering for frie midler ikke. De frie midler kan netop bruges, når du ønsker det. Til gengæld findes de højeste skattesatser på afkast her. Afkast af frie midler beskattes enten som aktieindkomst (ved investering i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger). Her gælder det, at det realiserede afkast samt løbende udbyttebetalinger beskattes med 27 procent op til en grænse på 55.300 kroner og 110.600 kroner for ægtepar. For aktieindkomst, der ligger ud over denne grænse, er beskatningen 42 procent.

Det kan også beskattes som kapitalindkomst, hvis der er tale om investering i blandt andet obligationer, obligationsbaserede investeringsforeninger, udvalgte ETF’ere samt akkumulerende investeringsforeninger. Kapitalindkomst beskattes med 25 og 42 procent og afgøres i øvrigt af den personlige indkomst, så den endelige beskatning er afhængigt af den samlede situation for de afkast der behandles som kapitalindkomst, personlig indkomst og eventuelle renteudgifter.

Viden baner vej for rette beslutning

Når det gælder selskaber og virksomhedsskatteordningen, beskattes al afkast med 22 procent. Virksomhedsskatteordningen er blevet gjort mere fleksibel over årene, og det er blevet muligt at investere i enkeltaktier og aktiebaserede fonde, hvis man forinden indskyder pengene på en kapitalforsikring, også kaldet en §53A-ordning.

Seneste nye skattemiljø er aktiesparekontoen, hvor skattesatsen er 17 procent, og her sker beskatning efter lagerprincippet – fuldstændigt som i selskaber, pensioner og virksomhedsskatteordninger. Selve skatteprocenten er attraktiv, men til gengæld er der et øvre loft på 100.000 kroner for indskud på aktiesparekontoen.

Som ovenstående viser, er mulighederne mange, men basal viden om de fire skattemiljøer og de to beskatningsprincipper hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger. Ofte er det en god ide at konsultere en økonomisk rådgiver med forståelse for fordele og ulemper ved de forskellige skattemiljøer. Der er fordele og ulemper ved alle mulighederne, og meget afhænger i virkeligheden af, hvornår du skal bruge pengene.

Klummen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 24. september 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver