Spring til indhold

PRESSEMEDDELELSE

24. april 2024

Formuepleje lander fornuftigt resultat i et omstillingsår

Af Formuepleje

Formueplejes regnskab for 2023 viser, at koncernen kommer fornuftigt ud af året med samlede indtægter på 332 mio. kr. og et resultat på 61 mio. kr. før skat, hvilket er indenfor forventningerne. Formuepleje har gennem året omstillet forretningen til de kommende år og udviklet en ny forretningsstrategi, styrket investeringsteamet og investeringsstrategien.

Formuepleje kommer fornuftigt ud af et turbulent investeringsår, der var præget af geopolitisk uro, stigende renter og frygt for langvarig økonomisk krise. I 2023 udgjorde nettorente- og nettogebyrindtægterne 332 mio. kr. mod 365 mio. kr. i 2022. Koncernens resultat før skat udgør 61 mio. kr. og rammer inden for de udmeldte forventninger.

Resultatet lander indenfor vores forventninger. Vi er i en omstillingsperiode, der sidste år også var berørt af urolige finansmarkeder og en verden i forandring. Det påvirkede resultater og afkast i flere af vores fonde, der dog udviklede sig positivt – særligt i sidste kvartal, hvor vi også så de første effekter af vores arbejde med at styrke investeringsteamet og -strategien. Forandringsprocessen fortsætter i Formuepleje – det vil uvægerligt koste lidt kræfter i starten, men komme både os og vores kunder til gode på den længere bane”, siger Peter Kjærgaard, adm. direktør hos Formuepleje.

Nedskrivning af Formuepleje Holding

Af årets regnskab fremgår det også at det er besluttet af nedskrive værdien af Formuepleje Holding med 673 mio. kr.

”Værdinedskrivningen er som sådan ikke overraskende og har også været omtalt i løbet af året. Når vi har set, at vores aktiviteter og investeringsformue er faldet, vil det også afspejles i vores umiddelbare værdi. 2023 var et omstillingsår, mens 2024 bliver et stabilt år. Selvom vi laver positive driftsresultater, er det rettidig omhu at nedskrive værdien nu, hvor indtjeningen i et par år har været lavere end tidligere”, forklarer Peter Kjærgaard.

Styrket fundament for fremtiden

Formuepleje lancerede i 2023 en ny forretningsstrategi, der skal sikre en fortsat sund forretning og vækst. Målet for en af landet største bankuafhængige kapitalforvaltere er at være de formuende danskeres foretrukne forvalter og rådgiver.

Et element i forretningsstrategien er en styrkelse af det i forvejen stærke investeringsteam. I 2023 blev Rasmus Cederholm ansat som ny investeringsdirektør, Morten Gregersen som ny chefporteføljemanager og Mikael Fogemann som ny ejendomsdirektør.

Rasmus Cederholm har sat det meste af holdet, der skal levere resultater til kunderne de næste mange år. Vi ser allerede de første effekter og for eksempel har vi oplevet meget stor kundeinteresse i den nye fond Formuepleje Global Future, der allerede inden børsnoteringen har mere end 5 mia. kr. under forvaltning”, siger Peter Kjærgaard.

Stabil forretning i 2024

Formueplejes indtjening er baseret på udviklingen på de finansielle markeder og kapital under forvaltning.

Set i lyset af den fortsatte geopolitiske uro og forventningerne til et mere afdæmpet arbejdsmarked og privatforbrug, forventer Formuepleje en fortsat urolig økonomisk og finansiel udvikling i år. I 2024 tror Formuepleje på en stabil udvikling i forretningen og et resultat på mellem 35-65 mio. kr. før skat.

 

For yderligere oplysninger
Kommunikations- og pressechef
Allan Jørgensen
ajo@formuepleje.dk
+45 28 49 44 65

Fakta om Formuepleje
Formuepleje er en af Danmarks største bankuafhængige kapitalforvaltere med mere end 35 års erfaring i at udvikle optimale investeringsløsninger. Vores investeringskoncept fokuserer målrettet på at levere et højt risikojusteret afkast. Det betyder, at vi investerer med henblik på at få mest muligt afkast for så lav risiko som muligt.

Den samlede kapital under forvaltning er mere end 65. mia. kr. og kundegrundlaget er omkring 18.000. Formuepleje beskæftiger mere end 100 medarbejdere fordelt på kontorer i Århus og København.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver