Spring til indhold

15. juni 2023

Sell in may and stay away - eller hvad?

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Holder et amerikansk ordsprog om, at man skal sælge sine værdipapirer i maj og holde sig væk fra markedet indtil november? Helle Snedker har fået eksperterne hos Formuepleje til at regne på sagen.

”Springer eg før ask, går sommeren i vask” (der venter en regnfuld sommer forude). ”Springer ask før eg, bliver sommeren bleg” (altså, det bliver skønt solskinsvejr).

Sådan sagde man i gamle dage. Om det har hold i virkeligheden, ved jeg ikke. Til gengæld har et andet ordsprog fået mig til at overveje, om der er mere i de gamle ordsprog, end at de ligger godt i munden.

I investorverdenen er der fx et ordsprog, som siger noget om, hvornår man skal købe og sælge aktier. ”Sell in may and stay away”, lyder det. (På dansk: Sælg i maj og hold dig væk).

Omgivet af dygtige regnefolk, som jeg er, besluttede jeg mig for at lave min egen undersøgelse.

Er der noget om snakken? Hvad siger tallene? Er det virkelig rigtigt, at det er en god idé at sælge sine værdipapirer i maj og købe dem tilbage efter oktober?

Vi vendte blikket mod USA, som fortsat er verdens største økonomi, selvom Kina nærmer sig. Fordelen ved at teste tesen i det amerikanske er imidlertid, at der er gode data at hente fra USA – og solide data er et krav hos vores dygtige regnefolk, for at de overhovedet vil beskæftige sig med temaet.

Først trak mine gode kollegaer lidt på smilebåndet. Men så lykkedes det alligevel. Tallene landede i min inboks. Statistikken bygger på data fra S&P500 fra og med 1971 til og med 2022 og er hentet fra Morningstar.

Brug et øjeblik på grafikken. Har du knækket den?

 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Akkumuleret afkast 84,4% 14,3% 79,9% 141,8% 51,1% 28,9% 60,4% 11,4% -35,7% 71,8% 141,8% 116,8%
Middel afkast 1,3% 0,3% 1,2% 1,8% 0,9% 0,5% 1,0% 0,3% -0,7% 1,3% 1,8% 1,6%
Volatilitet 5,0% 4,0% 4,1% 4,0% 3,6% 3,4% 4,1% 4,9% 4,5% 6,4% 4,5% 3,6%
Bedste måned 13% 7% 10% 13% 10% 7% 9% 12% 9% 17% 11% 11%
Værste måned -8% -11% -12% -9% -8% -8% -8% -14% -12% -22% -11% -9%
  Jan-apr Maj-okt Nov-dec Jan-dec Fuldt år eksl. Maj-Okt
Akkumuleret afkast 817% 285% 424% 18.393% 4.707%
Middel afkast 4,7% 3,1% 3,4% 12,0% 8,3%
Bedste periode 29% 23% 15% 38% 32%
Værste periode -13% -29% -9% -37% -17%

Okay, spændende ser det ud, hvis du spørger mig som fagperson.
Ved første øjekast ser der ud til at være et eller andet særligt spændende ved april og november – og september springer i øjnene, som en måned, som er bedst at styre uden om.

Tallene i den øverste række viser, at afkast i alle januar måneder i perioden 1971 til 2022 i S&P500 (de 500 største aktier i USA – målt i USD) samlet lyder på 84,4%. Middelafkastet er 1,3%, og standardafvigelsen (udsvinget på middelafkastet) er 5%.

Den bedste januar i perioden gav 13% i afkast og den værste endte i et tab på 8%.

Umiddelbart ser det ud til, at alle måneder har leveret et ”bedste afkast”, der er positivt. Og at bortset fra oktober, ligger det ”værste månedsafkast” i intervallet -8% til -14%.

De akkumulerede afkast for maj, juni, juli, august, september og oktober lander langt over 0, så umiddelbart kan det se ud til, at det at holde sig ude af markedet i de seks måneder, ville være alt andet end godt.

Man kan også betragte det på en anden måde: Det akkumulerede afkast for alle måneder i alle årene fra 1971-2022 udgør 18.393% for S&P500 målt i USD. Men hvis man piller maj t.o.m. oktober ud, ender det akkumulerede afkast i stedet på 4.707%.

Jeg tror mere på et andet ordsprog

I stedet for ”Sell in may and stay away” går jeg fortsat med ”Du misser 100% af de skud, du ikke tager” – og forbliver investeret både sommer og vinter.

Mest af alt i erkendelse af at jeg nok ikke rammer rigtigt, hvis jeg forsøger at finde de måneder, hvor det går godt, og styre uden om de måneder, det går skidt.

Og så holder jeg i øvrigt fast i, at ”Man må yde, før man kan nyde”. Med det mener jeg, at når det gælder investeringer, handler det først og fremmest om at komme i gang.

Om sommeren går i vasken eller bliver en bleg af slagsen, giver jeg kun én refleksion videre oven på vores lille eksperiment.

Lyt til et par gode podcast om investering, læs lidt om emnet og tag eventuelt fat i en dygtig rådgiver, så du kommer godt fra start i livet som investor.

Ordforklaring

Akkumuleret afkast: Det samlede afkast, hvis du havde en strategi om kun at være investeret i den specifikke måned hvert år. Middel afkast: Det gennemsnittelige afkast for måneden over perioden Volatilitet: Volatiliteten af månedsafkastene på tværs af perioden (målt på månedsbasis). Bedste (værste) måned: Afkastet på den bedste(værste) måned.

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag d. 15. juni.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver