Spring til indhold

27. februar 2020

Opdatering på COVID-19: For den langsigtede opsparer er kursfald en købs­mulig­hed

Af Formueplejes investeringskomité

”Ved det værste scenarie for spredning af coronavirus er vi tæt på, at markedseffekten er overgjort. For en langsigtet opsparer er derfor tale om en købsmulighed i situationer som denne. Og vi investerer, som vi siger”, udtaler Søren Astrup, direktør og medlem af investerings­komiteen i Formuepleje.

Aktier er faldet cirka 8 procent fra toppen grundet frygt for, at coronavirus (COVID19) udvikler sig til en global pandemi.

Men udfaldsrummet for den finansielle effekt af coronavirus er ikke så stort, som det umiddelbart kan se ud til og som gengivet i medierne. Den økonomiske påvirkning, kan sammenlignes med et midlertidigt udbuds-chok – og her skal der lægges mærke til ordet ”midlertidigt”, fremhæver Søren Astrup, direktør og medlem af investeringskomiteen i Formuepleje:

”Der er ingen tvivl om, at vi vil se en påvirkning af væksttallene i 1. kvartal. På globalt plan vil nogle brancher som for eksempel turistbranchen, detailhandel og flyselskaber allerede nu kunne forvente en skuffende udvikling gennem resten af 2020 – naturligvis gradueret efter om det lykkes at inddæmme COVID19. Til gengæld vil internethandel opleve et yderligere boost. I Kina vil en stor del af servicesektoren tillige blive særligt hårdt ramt i første kvartal – og der vil kunne forventes en væsentlig stigning i konkurser i Kina i andet kvartal. Men udvikler COVID19 sig til en global pandemi, vil alle lande naturligvis ikke blive lukket ned.”

Analyserer vi det værste scenarie, hvor det ikke lykkes at inddæmme COVID19, er markeds­effek­ten tæt på overgjort.

Selv i det værste scenarie vil den amerikanske økonomi være langt fra recession – og væksten vil accelerere i tredje kvartal. EU vil i det værste scenarie kunne komme lige under nulvækst i andet kvartal, men herefter vil væksten igen accelerere. For børsnoterede virksomheder under ét (verdensaktieindekset) forventes i det værste scenarie et fald i indtjeningen i andet kvartal, men igen vækst i indtjeningen i tredje kvartal 2020.

”Teoretisk vil det kunne være kursfald på 7-10 procent på verdensaktieindekset, men markedet kan naturligvis overreagere. Som langsigtede opsparere skal vi se igennem dette,” siger Søren Astrup.

Der findes bedre scenarier

Heldigvis er det ikke 100 procent sikkert, at det værste scenarie udfolder sig. COVID19 kan fortsat inddæmmes, men selv hvis det ikke sker, er der er en række usikkerhedsfaktorer om selve COVID19, der i de fleste tilfælde taler for, at det er forbundet med en mindre global økonomisk betydning.

Eksempelvis kan COVID19 blive slået ned af varme og tørt klima, når det bliver forår, ligesom det må formodes, at behandlings­systemet i EU, USA og Japan kan begrænse dødeligheden i forhold til Kina.

Tal fra Kina indikerer, at reaktionen på virusset i et vist omfang er genetisk betinget, og at dødeligheden helt overvejende vedrører personer, der i forvejen har problemer med luftvejene, heriblandt især ældre. Der er desuden en høj andel af rygere i Kina samt en høj grad af luftforurening. Uanset omfanget er det dog naturligvis dybt tragisk for de berørte individer og deres familier.

Konklusion: Kursfald er lig med købsmulighed

Selvom der er betydelig usikkerhed om, hvilket scenarie der vil udfolde sig, er det investeringskomiteens vurdering, at reaktionen er tæt på overgjort i det værste scenarie.

”Vi nåede her til morgen (27. februar 2020, red.) vores første limit og ligger derfor nu med en aktieandel, som er over normalvægt. Vi er klar til at øge aktieandelen yderligere ved fortsatte kursfald,” oplyser Søren Astrup.

Formueplejes investeringskomité nedbragte midt i januar aktieandelen fra tæt på maksimal eksponering til normal-niveau, inden udbruddet af COVID19 blev kendt.

”I investeringskomitéen gør vi os løbende overvejelser, om hvordan vi skal håndtere situationer som denne,” siger Søren Astrup og minder om, at Formueplejes kunder kan være trygge ved, at Formuepleje passer godt på investeringerne:

”Vi har i forvejen indbygget en række foranstaltninger i vores porteføljepleje, som kan forventes at give en god beskyttelse, selvom vi måtte tage fejl. Vi har en veldiversificeret aktieportefølje af undervurderede kvalitetsaktier, og vi har en større obligationsportefølje end vores konkurrenter til at afdæmpe effekterne i situationer, hvor væksten bremser op. Derfor skal man huske den investeringsplan, man har lagt som langsigtet investor. På længere sigt kan det koste afkast, hvis man går ud af markedet, når der er udsving som lige nu,” slutter Søren Astrup.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver