Spring til indhold

11. maj 2024

Historisk dårlig afkastudvikling i mindre selskaber

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Traditionelt set påtager man sig som investor i mindre selskaber en øget risiko, men samtidig er man blevet kompenseret med højere afkast. Den logik er dog i øjeblikket vendt på hovedet, for afkastet i de små selskaber er historisk dårligt sammenlignet med større virksomheder.

På samme måde som man kategoriserer aktiemarkedet i for eksempel regioner, sektorer og industrier, inddeles det også efter selskabsstørrelse. Med definitionen er Large Cap-, Mid Cap- og Small Cap- selskaber.

Bevæger investorer sig fra f.eks. Large Cap mod Small Cap er et karakteristikum, at risikoen, målt på kursudsvingene, stiger. Historisk er investorerne dog blevet kompenseret for denne højere risiko gennem et højere afkast fra de mindre selskaber.

Værste siden Anden Verdenskrig
Aktuelt er situationen dog vendt på hovedet, og specielt de mindre selskabers afkast relativt til de store er historisk dårligt. For de amerikanske Small Cap-selskaber (Russell 2000- indeks) skal vi mere end 20 år tilbage i historien for at se en dårligere performance relativt til Large Cap (Russell 3000 eller S&P 500).

Ser man Small Cap eksponeringen gennem den såkaldte Farma French-model, der sammenligner Small- og Large Cap på markedsrisiko, -værdi og performance, så har Small Cap-selskaberne haft deres værste afkastudvikling relativt til Large Cap siden Anden Verdenskrig. Det er hen over en periode med 13 bull-markeder, der er defineret ved en situation, hvor aktiemarkedet som minimum er steget 20 %. Alene i år er amerikanske Large Cap-aktier steget med 8,6%, mens Small Cap er steget med 2,5% - svarende til en underperformance på 6,1%, alene i årets første fire måneder.

Slået af tech-selskaber
Den massive underperformance skyldes flere forhold. Svagere balancer og begrænset pricing power har udfordret de mindre selskaber i et miljø med højere inflation og væsentligt højere omkostninger til gæld og finansiering. Derudover har der gennem en længere årrække, og specielt siden 2020, hvor Small Cap kortvarigt outperformede Large Cap, været en bevægelse mod de store amerikanske teknologiselskaber. Selskaber med en stærk position i markedet og solide balancer, der har kunnet levere stor indtjeningsfremgang.

Cirka 40% af de amerikanske Small Cap-selskaber har finansieret sig med korte og/eller variable lån (9% af selskaberne i S&P 500), som sammen med markant højere renter de seneste to år samt begrænset indtjeningsfremgang, helt naturligt har gjort, at disse selskaber har båret en højere driftsrisiko. Det er blevet afspejlet i både den absolutte og relative afkastudvikling.

Small Cap-selskaberne har som gruppe altså en naturligt højere driftsrisiko bl.a. som følge af deres balancesammensætning. Derfor vil investorer aktuelt også opleve en højere sammenhæng mellem aktiekurserne overfor bevægelser i specielt de korte amerikanske renter. Det har man set over de seneste uger og men også tidligere.

Er det så nu man skal købe?
Højere renter i længere tid er også ubetinget en af de største risikofaktorer for Small Cap-segmentet specielt hvis væksten samtidig taber momentum.

Omvendt vil lavere renter kombineret med fortsat stærk vækst være et af de forhold, der kan brede opsvinget ud i økonomien og i særdeleshed understøtte Small Cap-segmentet både i forhold til det absolutte afkast, men også relativt til Large Cap givet en massiv rabat på værdiansættelsen i de mindre selskabers favør.

Man kunne være fristet til at vælge eksponeringen mod Small Cap på bekostning af Large Cap og over tid høste de historiske forskelle, der aktuelt er opstået. I forhold til de historiske konjunkturregimer er vi aktuelt ikke i accelerationsfasen, som typisk opstår efter en recession og historisk har været den bedste periode for Small Cap.

Small Cap kan outperforme i en periode i det nuværende konjunkturmiljø, men nøglen til succes på længere sigt ligger i årsagen til de forventede lavere renter. Hvis vækst bliver et omdrejningspunkt i lavere renter, som markedet aktuelt ikke forventer, er Small Cap-selskaberne ikke færdige med at underperforme og vil korrigere yderligere.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver