Spring til indhold

9. september 2021

Tænk jer nu om med den aktieskat

Af Helle Snedker

I et debatindlæg på Borsen.dk kan du læse kundedirektør Helle Snedkers reaktion på regeringens planer om at hæve aktieskatten i sit nye reformudspil.

Tirsdag præsenterede regeringen sit reformudspil Danmark kan mere I, og udspillet rummer minimum en stor tidsel set fra min stol.

Den planlagte forhøjelse af skatten på aktieindkomst over bundgrænsen fra 42 pct. til 45 pct. er kort fortalte den helt forkerte vej at gå også, selv om det kun er de ”rigeste”, altså dem med de højeste kursgevinster, der rammes.

Problemet er, at det er en skat på opsparing og dermed en skat på folks muligheder for at klare sig selv her i tilværelsen – til gavn for både den enkelte og samfundet som helhed.

Alt for kompliceret skattesystem i forvejen

Ikke nok med det, så er det også endnu en ændring i et i forvejen kompliceret skattesystem, som alt for mange har svært ved at forstå. Hold nu op med at ændre hele tiden. Vi tog taknemmeligt imod, da der viste sig politisk flertal for at etablere et nyt skattemiljø, da man lancerede aktiesparekontoen med virkning fra 2019. Det var enkelt, skatten var lav og generelt bare godt for alle, der skal i gang med at investere.

Hvorfor ikke tage ved lære af disse nøgleord, der kan hæftes på aktiesparekontoen? Reglerne for beskatning af afkast på frie midler er i forvejen alt for komplekse og kan desværre indimellem opfattes som en hindring for, at ”almindelige danskere med opsparing” kommer i gang.

Resultatet er i værste fald, at mange lader deres opsparing stå – til nul eller negativ forrentning og undlader at optimere din økonomi ad den vej. Det er forbandet ærgerligt.

Problemet er ikke så stort, hvis det er penge du skal bruge indenfor 1 – 3 år, men er din opsparing i virkeligheden målrettet forbrug, der ligger længere ude i fremtiden, så er det ikke optimalt at stå kontant. Selv med 0 pct. i rente vil din købekraft stille og roligt blive udhulet.

Forenklinger er at foretrække

Derfor Mette & Co.: I bør afholde jer fra hele tiden at ændre på reglerne. Selvfølgelig er det herligt for sådan nogen som mig, at der så dannes grundlag for at mødes med alle sine kunder endnu engang – så vi kan rådgive ud fra nyeste regulering. Men i bund og grund er det gift for tilliden til, at det betaler sig at spare op, investere og sikre sin egen økonomiske formåen, hver gang reglerne ændres.

Jeg vil anbefale, at I fokuserer på at få løst knaphedsproblemerne på arbejdsmarkedet tilstrækkeligt i stedet. Fjern f.eks. grænsen for, hvor meget man må tjene, når man er pensionist og studerende, fjern topskatten og brug derefter noget energi på at få alle i ledighedskøen ud på arbejdsmarkedet. Flexjobbere og andre, der måske ikke kan levere 100 pct., men dog noget kan få en masse livskvalitet, når de også bliver en del af fællesskabet.

Jeg krydser fingre for, at planerne om at hæve aktieskatten, som vi så det i forbindelse med Arne-pensionen, igen skal bruges som et politisk forhandlingsobjekt og droppes i sidste øjeblik.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver