Spring til indhold

14. december 2022

Nye hurdlerates træder i kraft ved årsskiftet

Af Formuepleje

I flere af Formueplejes investeringsløsninger arbejder vi med resultathonorar. Dette honorar udløses kun, hvis indre værdi i den enkelte fond er højere end senest, der blev betalt resultathonorar, og hvis afkastet overstiger en såkaldt hurdlerate, som angiver afkastkravet til den enkelte fond det kommende år. Nye hurdlerates træder i kraft den 1. januar 2023.

Formueplejes investeringskomité vurderer minimum én gang om året niveauet for de hurdlerates, der anvendes i de investeringsløsninger, som benytter sig af resultathonorar (Mix Low, Mix Medium, Mix High, Pareto, Safe, Epikur, Penta, LimiTTellus og Fokus). Sammen med High Water Mark er det hurdleraten, der afgør, om Formuepleje et givent år modtager resultathonorar.

"Når vi hvert år evaluerer de nye hurdlerates for hver enkelt afdeling, tager vi blandt andet udgangspunkt i Rådet for Afkastforventninger (1-10 år) og de aktuelle fundingrente-niveauer for at give et realistisk billede af, hvad vi som minimum skal levere i afkast for, at det overhovedet kan komme i betragtning, at vi skal have resultathonorar," siger Søren Astrup, der er direktør i Formueplejeforeningerne og medlem af investeringskomiteen.

Isoleret set giver de kraftige rentestigninger i 2022 anledning til, at vi hæver barren for, hvad vi skal levere, inden et resultathonorar kan komme på tale i de fonde, hvor der indgår obligationer.

For aktiebaserede fonde er der ingen anledning til ændringer.

I de fonde, som anvender gearing, er ikke bare placeringsrenten steget. Det er fundingrenten også, så der er flere bevægelige dele her.

Uagtet ændringen i hurdlerates er vi i en situation, hvor der i de fleste fonde er langt til resultathonorar. Det skyldes, at vi desværre har leveret negative afkast i år, og derfor er vores fonde (på nær Mix Medium og Mix High) under High Water Mark (den gamle kurstop, red.). Med andre ord: Uanset hvordan hurdlerates ændres, modtager Formuepleje ikke resultathonorar, før vi er i all time high.

"Det er vigtigt at understrege, at når vi ændrer hurdlerate, ændrer vi ikke noget ved det samlede omkostningsniveau. Det bliver altså hverken dyrere eller billigere at være kunde i Formuepleje.

Så på omkostningsdelen er det mere en teknisk øvelse, forstået på den måde, at en ændring i hurdlerate giver en ændring i både det faste honorar og det negative resultathonorar, og derfor er honoraret til os fuldstændig uændret, og blot en ommøblering mellem resultathonorar og fast honorar," siger Søren Astrup og tilføjer:

"2022 har ikke været et godt afkastår for Formuepleje. Det er vi ikke tilfredse med, men det betyder samtidig, at vi i fonde, der anvender resultathonorar, skal op over den gamle kurstop (High Water Mark, red.), og derudover skal vi også over de nye hurdlerates. Der er langt. Det betyder, at i alle fonde, hvor den aktuelle kurs er under High Water Mark, er man med på hele upsiden, uden der betales positivt resultathonorar. For fonde som Penta og Safe er min vurdering, at vi skal helt frem til 2025, før vi modtager positivt resultathonorar igen, men der kan naturligvis gå både længere og kortere tid. En ting er dog sikker, og det er, at vi arbejder benhårdt for at levere solide afkast til investorerne i 2023.”  

Læs fondsbørsmeddelelserne her.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver