Spring til indhold

15. november 2021

Aktiemarkedet lever igen i skyggen af centralbankerne

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Efter en stærk udvikling på aktiemarkederne siden marts 2020 er det aktuelle fokus i særdeleshed rettet mod inflation, vækst og ikke mindst udmeldinger fra centralbankerne. De seneste uger har meldinger fra verdens centralbanker skabt udsving på de finansielle markeder, men hvorfor al den fokus på centralbanker, når man er aktieinvestor?

Den finansielle nyhedsstrøm har over de seneste uger trods regnskabsaflæggelser været koncentreret om en håndfuld af verdens centralbanker. Det startede med Bank of Canada, som var på banen i slutningen af oktober, hvor de meddelte, at deres støtteopkøb af obligationer stopper, og at fremtidige rentestigninger er rykket tættere på.

Umiddelbart efter lod den australske centralbank den 3-årige markedsrente bevæge sig gennem det tidligere fastsatte anker på 0,1 pct. Dermed sendte centralbanken et signal om, at de australske støtteopkøb også stod for fald, hvilket senere blev bekræftet.

Normalt er det ikke centralbankerne i Canada og Australien, der sætter dagsordenen, men de direkte og indirekte meldinger fra de to centralbanker var en medvirkende faktor til, at de korte renter over det meste af verden begyndte at stige kraftigt. Derudover øgede det naturligvis også investorernes fokus på den europæiske, den britiske og ikke mindst den amerikanske centralbank, der alle som de seneste var på banen med udmeldinger i kølvandet på deres centralbankmøder.

Blandt disse tre var det den britiske centralbank, der leverede den største overraskelse i forhold til markedets forventninger ved ikke, for nuværende, at hæve renten, som ellers indikeret så sent som midten af oktober. Det sendte igen de korte markedsrenter lavere.

Set over et sender ovenstående samlet et klart signal om, at den lempelige pengepolitik er under gradvis afvikling, hvilket står i skærende kontrast til centralbankchef Jerome Powells famøse udtalelse i sommeren sidste år: "We're not even thinking about thinking about raising rates." (læs: Gratis penge så langt øjet rækker).

Centralbankerne skal sætte farten ned

Aktiemarkedet er kommet stærkt igen i løbet af oktober og november, men samtidig har rentebevægelserne sat sit tydelige præg på, hvilke områder af aktiemarkedet, der på denne korte horisont har leveret afkastet. Aktieinvestorer har mere eller mindre levet under en skyfri himmel siden april 2020, men med de seneste udmeldinger som signalerer, at det tiltagende inflationspres vil foranledige ændringer i den aktuelle meget lempelige globale pengepolitik, begynder centralbankskyerne potentielt at samle sig i horisonten.

Investorerne ser det og forsøger at prise det i de finansielle markeder, mens centralbankchefer verden over forsøger at navigere og ikke mindst kommunikere i dette økonomiske miljø, der netop nu er i forandring.

Udfordringen er med andre ord, at centralbankerne i første omgang skal lette foden fra speederen ved at neddrosle aktuelle opkøbsprogrammer, og samtidig skal de på et tidspunkt træde forsigtigt på bremsen ved at begynde gradvist at hæve renten.

Det hele sker i et miljø, hvor konjunkturbilledet modnes, og den fremadrettede globale vækst må forventes at blive lavere. Kombinationen af en gradvist strammere global pengepolitik i en verden med lavere vækst gør de finansielle markeder mere sårbare over for kraftige ændringer i centralbankernes primære fokusområder (inflation og beskæftigelse).

Det vil alt andet lige betyde lavere aktieafkast kombineret med højere volatilitet (dvs. risiko), og derfor må kompensationen for at påtage sig aktierisiko således forventes at aftage.

Inflation og vækst er i fokus

Aktier er historisk drevet af vækst og kan generelt godt håndtere en vækstnedgang fra urealistisk høje niveauer i kølvandet på covid-19 til et mere normaliseret niveau. Aktier kan også generelt håndtere aftagende medvind fra den globale pengepolitik specielt i et miljø, hvor realrenter fortsat er negative og efterspørgslen robust.

Væsentlige og overraskende bevægelser i inflation, vækst og ikke mindst pengepolitik vil altid udfordre risikoaktiver, men et mere modent konjunkturstadie har dog historisk fortsat været understøttende for aktieafkastet.

Dog skal man som aktieinvestor i langt højere grad forholde sig til implikationerne af en mulig mere varig ændring i inflation, vækst og ikke mindst pengepolitikken. Dyrt prisfastsatte vækstområder vil i højere grad kunne blive udfordret af ændringerne, mens andre mere valueorienterede områder af aktiemarkedet vil kunne outperforme det generelle aktiemarkedsafkast.

Derfor er al fokus i øjeblikket rettet mod inflations- og vækstnøgletal samt ikke mindst centralbankerne, mens de finansielle markeder gradvist tilpasser sig konjunkturskiftet.

Artiklen har også været bragt på Finans.dk mandag den 15. november 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver