Spring til indhold

2. januar 2023

Nye dokumenter med central information for europæiske investeringsfonde

Af Formuepleje

Den 1. januar 2023 træder en ny EU-forordning i kraft, som skal gøre det nemmere for investorer at sammenligne investeringsløsninger på tværs af Europa.  

Fra 1. januar 2023 vil det være nemmere for investorer at sammenligne investeringsløsninger på tværs af Europa. Indtil nu har du kunnet finde alle væsentlige informationer om dine investeringer i dokumentet “Central investorinformation” (eller “Væsentlig investorinformation”). Fremover vil du kunne finde disse oplysninger i et nyt dokument med navnet “Central information”. 

I dette nye dokument vil du præcis som hidtil kunne finde alle væsentlige informationer, som kan hjælpe dig til at forstå den konkrete investering, men nogle af oplysningerne vil blive vist og beregnet på en anden måde, end du har været vant til. Det gælder blandt andet omkostningerne og risikoklassificeringen af den pågældende investering, og det sker, fordi det skal være nemmere for dig at sammenligne karakteristika og egenskaber i forskellige investeringsprodukter på tværs af Europa. 

Finanstilsynet og Finans Danmark har lavet en vejledning, der beskriver indholdet og de væsentligste ændringer i de nye faktaark. Vejledningen forklarer også, hvordan du som investor skal læse det nye “Central Information” for de løsninger, du allerede har eller ønsker at investere i. Læs hele vejledningen via linket i denne pressemeddelelse: Nyt faktaark for investeringsfonde (finanstilsynet.dk) 

Risikoklassificering af Formueplejes investeringsløsninger 

I Formuepleje vil vi gerne give dig et realistisk billede af, hvad du kan forvente af dine investeringer hos os. Derfor har vi gennem en årrække beregnet risikoen i vores investeringsløsninger med udgangspunkt i tabsrisikoen, og ikke standardafvigelse. Et eksempel på dette er Formuepleje Penta, som vi i Formuepleje betegner som et produkt med høj risiko. I det nye dokument med “Central information” opgøres risikoen i en investering på en syvtrinsskala, som fremover skal kunne rumme alle typer af investeringsprodukter. På denne skala bliver Penta klassificeret som en kategori 5 ud af 7 - det vil sige med en risikoprofil på "middel-høj". 

I Formuepleje mener vi fortsat, at tabsrisikoen giver dig det mest retvisende billede af, hvad du kan forvente af din investering, og derfor vil vi på vores hjemmeside, i appen Mit Formuepleje og i andre kundematerialer fortsat holde fast i denne måde at beskrive risikoen i vores investeringsløsninger. Som investor skal du derfor være opmærksom på, at dette kan betyde, at Formueplejes egen klassificering kan afvige fra den angivne risikoprofil i dokumenterne med central information. 

Har du spørgsmål til din investering hos Formuepleje eller indholdet i de nye dokumenter med “Central information”, er du velkommen til at kontakte os eller din personlige rådgiver på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk. 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver