Spring til indhold

12. august 2020

"4 more years" - kvinder skal få formuen til at række længere

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Det er ikke bare for sjov, når kvinder skal fokusere mere på deres privatøkonomiske forhold. De lever i gennemsnit fire år længere end mænd, men begynder pensionisttilværelsen med en pensionsformue, der er 22 procent lavere.

Det er et faktum, at kvinder lever 4 år længere i gennemsnit end mænd. Middellevetiden for kvinder er 83,2 år, men blot 79,3 år for mænd. Det er også et faktum, at kvinder starter pensionisttilværelsen med 22 procent lavere pensionsformue ifølge tal fra Forsikring & Pension.

Det er et misforhold, der er til tage og føle på. Hvor bringer det os kvinder hen i alderdommen? I hvert fald ikke samme sted som mændene. Burde vi gøre noget ved det? Det lette svar er ja. Det lidt sværere spørgsmål er, hvad skal vi gøre ved det?

Til en begyndelse skal vi sikre os, at der ikke sker en skævvridning, når vi velvilligt stiller op til at gå på deltid og tage hele barselsorloven samt tager et lavere lønnet job. Alt sammen for at sikre, at husstandens børn har det godt i barndommen.

Da vi samtidig må erkende, at cirka halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ikke varer til døden os skiller, og da lovændringerne fra 2007 ikke sikrer deling af pensioner ved skilsmisse, så kan man godt argumentere for, at det er tid for danske kvinder til at vågne op og tage bedre hånd om deres økonomiske situation. Der er ikke nogen andre, der gør det for dig.

Det betyder, at du skal sørge for at aftale, at din pension naturligvis skal have samme størrelse som din mands – hele vejen igennem. Også selvom du ikke tjener det samme som din mand.

Få tidligt styr på din pension

Fra mit job med rådgivning af private kunder ved jeg, at pension ofte først for alvor får opmærksomhed, når man er omkring 55 år gammel. Pludseligt er pensionen ikke et fremtidsfænomen, men noget der er lige foran dig.

På det tidspunkt er det bare for sent at ændre de store linjer. Kommer du i stedet i gang fra start, når du får dit første job, så får du en masse forærende. Både ”renters rente-effekten” og muligheden for at investere med høj risiko, som sikrer dig højt afkast – også selvom det kommer til at betyde store udsving undervejs.

Hvis du læser dette og ikke synes, det vedrører dig – så prik din datter, søster, mor eller andre kvinder omkring dig – på skulderen. Der er helt sikkert nogen af dem, for hvem dette er meget relevant.

Vi tager gerne en tur rundt om dine pensionsforhold sammen med dig, og vi gør en dyd ud af at gøre det forståeligt. Vi har sågar gæve kvindelige rådgivere ansat, så hvis det er, fordi du ikke kan drøfte økonomi med en af det modsatte køn, så gælder den forhindring heller ikke i Formuepleje….

Vi glæder os til at møde dig og til at gøre dine ”4 more years” langt sjovere.

Ovenstående indlæg er skrevet med afsæt i Helle Snedkers medvirken i podcasten Tik Tak 30, som du kan læse mere om her.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver