Spring til indhold

31. januar 2022

Geninvestér dit udbytte – for din egen skyld

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

I denne tid betaler mange investeringsforeninger, herunder Formuepleje, udbytte, og det kan dreje sig om ganske mange penge. Den bedste ide er at geninvestere pengene, da du på den måde får mest glæde af renters rente-effekten.

Udbyttesæsonerne er over os, og det gør, at du i denne uge pludselig oplever, at der kan komme temmelig mange penge ind på din konto. Det kan virke som en pengeregn sendt fra himlen, men ligesom når du får penge tilbage i skat, er det dybest set dine egne, du får. Derfor er det også en god ide at tænke over, hvordan du bruger udbyttebetalingen i stedet for bare at lade det indgå i det vanlige forbrug.

Hos Nordnet har Brian Buus Madsen, Head of Business Management, skrevet en interessant blog om, hvor stor betydning det har, om man geninvesterer sit udbytte eller ej. 1000 dollars investeret for 50 år siden ville – uden geninvestering af udbytter – være vokset til 39.000 dollars i 2021, men 1000 dollars investeret tilsvarende – men med geninvestering af udbytter – ville være blevet 131.100 dollars værd. Det er en markant forskel, der er til at tage og føle på, og det skal du være opmærksom på, når pengene lander på kontoen.

I Formuepleje betaler vi i år udbytte i investeringsforeningerne Globale Aktier og Global High Yield, og især i Globale Aktier er der tale om en ekstraordinært stor udbyttebetaling på 31,60 kroner per investeringsbevis efter et år, hvor tre andre foreninger – Danske Aktier, Rusland og Forbrugsaktier – er fusioneret ind i Formuepleje Globale Aktier.

Skal du ikke bruge pengene her og nu, kan det være en god idé at gøre brug af automatisk geninvestering af udbyttet i den afdeling, der udlodder det – i Formueplejes tilfælde Globale Aktier eller Global High Yield. Men du kan altså også selv vælge at geninvestere pengene.

Kurserne falder på udbetalingsdagen

Selv om udbytterne giver en god følelse og en fornemmelse af, at du har modtaget en gave, fordi det er et meget konkret og synligt afkast, så er der ikke tale om penge, som mirakuløst er dryppet ned fra et magisk pengetræ. På dagen for udbyttebetalingen fragår penge indre værdi i den pågældende investeringsforening og kan derfor ret tydeligt aflæses i kurserne på den givne handelsdag.

Det har den enkle forklaring, at pengene, der ryger ind på din konto, tilsvarende nedbringer værdien af dit investeringsbevis eller din aktie. Ofte modtager vi mange spørgsmål om dette, fordi kurserne i de udbyttebetalende investeringsforeninger falder kraftigt, når pengene fragår – også på ellers rolige handelsdage.

I mange tilfælde er der tale om investeringsforeninger, der lovmæssigt er forpligtet til at betale udbytter. Investeringsforeningen skal som minimum udbetale indtjente renter og udbytter; realiserede skattemæssige kursgevinster på obligationer og valuta samt kapitalandele og finansielle instrumenter (med fradrag af administrationsomkostninger og tab videreført fra tidligere år).

Derfor er der heller ikke tale om gratis penge, men dybest set penge, du selv er med til at finansiere gennem din investering – og det er endnu en god grund til at geninvestere pengene. Bruger du pengene, spiser du af dit eget afkast, og det kan der naturligvis være gode grunde til at gøre – så længe, man er klar over, at det er det, man gør.

Et sidste lille fif, der er værd at vide, er at automatisk geninvestering af udbytte sker til indre værdi, så du betaler derfor hverken emissionstillæg eller kurtage. Du slipper dermed for både handelsomkostninger og besværet ved selv at skulle stå for at geninvestere dit udbytte. Ønsker du at geninvestere automatisk, skal du rette henvendelse til din egen bank.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver