Spring til indhold

11. juni 2021

Formueplejes investeringskomite justerer aktivallokeringen

Af Formuepleje

Formueplejes investeringskomite har foretaget en række justeringer på investeringsfronten i denne uge. I Formuepleje LimiTTellus erstattes eksponeringen mod små og mellemstore amerikanske investeringer med europæiske aktier, og i Optimum, Pareto og Safe ændres fordelingen af virksomhedsobligationer, ligesom afdækningen af renterisikoen hæves.

Ikke kun landstrænere skal vælge til og fra op til en EM-slutrunde. En ny tid med genåbning efter omfattende COVID-19-nedlukninger og nyopstået snak om inflation og rentestigninger fordrer også nye investeringsbeslutninger, når man som Formuepleje er aktiv kapitalforvalter.

På den baggrund har Formueplejes investeringskomite netop truffet en række beslutninger om at ændre på aktivallokeringen i henholdsvis Optimum, Pareto og Safe samt den globale aktieportefølje LimiTTellus.

I Formuepleje LimiTTellus erstattes den nuværende eksponering mod Russell 2000 (små og mellemstore amerikanske virksomheder) med en investering i EU/value (Eurostoxx 600). Eksponeringen mod Russell 2000 udgør p.t. cirka 6 procent af LimiTTellus’ portefølje og har siden 9. november leveret et betragteligt merafkast, men et skifte til en mere sencyklisk eksponering giver mening ud fra flere parametre, forklarer investeringsdirektør Henrik Franck, formand for investeringskomiteen:

”Det vil fjerne det tidlige cykliske element i aktieeksponeringen, som Russell 2000-positionen er udtryk for til fordel for en mere sencyklisk eksponering i Europa. Derudover vil vi være bedre eksponeret mod et skifte i vækst- og indtjeningsmomentum – og samtidig være fuldt eksponeret mod det, vi betragter som vores hovedscenarie,” siger han.

Hvad angår Optimum, Pareto og Safe handler ændringerne om, at der bliver rykket rundt på fordelingen af virksomhedsobligationer således, at EM Virksomhedsobligationer fremover udgør 75 procent og Global High Yield 25 procent, hvor fordelingen i dag er 60/40.

”Den beslutning har vi truffet, fordi kreditkvaliteten i Emerging Markets-universet er forbedret væsentligt over de seneste 12 måneder – og med fortsat udsigt til, at fundamentalerne forbedres over de kommende 6-12 måneder,” forklarer Henrik Franck.

Afdækningen af renterisiko hæves

Sidste nye justering handler ligeledes om Optimum, Pareto og Safe, hvor investeringskomiteen har vedtaget at hæve afdækningen af renterisikoen (i USD) fra 75 procent til 100 procent.

”Det gør vi ud fra en vurdering om, at den lange amerikanske rente kan stige til 2-2,5 procent i de kommende seks måneder i takt med den fulde genåbning af USA’s økonomi. I løbet af den seneste måned er den 10-årige amerikanske rente faldet fra cirka 1,8 procent til under 1,5 procent,” siger Henrik Franck og sammenfatter ændringerne således:

”Ovenstående beslutninger skal ses i lyset af, at vi på baggrund af de inflation- og rentestigninger, vi har set i 2021, kan konstatere, at forudsætningerne fra sidste år har ændret sig. Beslutningerne er i tråd med, at vi reducerede aktieeksponeringen mod Nasdaq i marts og reducerede renterisikoen i Fokus i maj. Vi har rystet posen lidt og overordnet set sænket risikoen.” 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver