Spring til indhold

29. august 2022

Centralbank-topmøde: Stram pengepolitik indtil inflationen er slået ned

Af Formuepleje

Verdens centralbankchefer mødtes hen over weekenden i Jackson Hole i USA til det årlige topmøde. Og meldingerne fra især den amerikanske centralbank Fed er klare: Den stramme pengepolitik vil fortsætte, indtil inflationen er bragt ned i omegnen af 2 procent.

Hen over sommeren er aktiemarkederne, særligt i USA, skudt i vejret.

Det skyldes blandt andet en tro fra markedsdeltagerne på, at den amerikanske centralbank med Jerome Powell i spidsen vil ”redde” aktiemarkedet og aflyse den stramme pengepolitik, når den økonomiske aktivitet begynder at falde og arbejdsløsheden begynder at stige.

Den tro blev dog gjort til skamme i Jackson Hole i weekenden. Og aktieinvestorerne svarede igen ved at sende alle tre ledende aktieindeks ned med mellem 3 og 4 procent fredag ved lukketid. 

Der var som sådan ikke nyt i det vigtigste indlæg på Jackson Hole, chefen for den amerikanske centralbank Jerome Powells tale.

Han manede al tvivl til jorden om, at Fed så at sige vil blinke og vende på en tallerken, når rentestigningerne begynder at sætte sig i den økonomiske aktivitet.

For Fed – og også ECB i Europa – handler det i øjeblikket ene og alene om at nedbringe den tårnhøje inflation. Og den skal helt ned i niveauet omkring inflationsmålsætningen på 2 procent.

Indtil det scenarie er en realitet, vil Fed fortsætte den udmeldte stramme pengepolitik og rentestigninger. “Central banks can and should take responsibility for delivering low and stable inflation. Our responsibility to deliver price stability is unconditional,” lød det blandt andet fra Powell.

Og senere slog centralbankchefen det fast en gang til for at mane al tvivl til jorden: “We must keep at it until the job is done.”

Hen over især sommermånederne har markedet haft svært ved at forstå budskabet eller måske håbet på en ændring i pengepolitikken.

Der har været en tro på, at så snart arbejdsløsheden ville begynde at stige, og den økonomiske aktivitet falde, så ville Fed lempe på pengepolitikken.

Der er ingen tvivl om, at det er et kedeligt budskab for det amerikanske arbejdsmarked, og ingen ønsker selvsagt en recession. Men i Formuepleje er vi ikke overraskede over udmeldingerne fra Jackson Hole, snarere overraskede over markedsreaktionen.

For det første fordi, vi mener, at centralbankernes fokus helt rigtig bør være på inflationen, for hvis ikke inflationen kommer under kontrol nu, så skal Fed trække endnu mere efterspørgsel ud af økonomien senere med risiko for at skabe en dybere recession end den kortvarige og milde recession, vi vurderer, at vi ser inden længe.

For det andet bekræftede Jerome Powell Formueplejes (og markedets) hovedforventninger til pengepolitikken året ud.

Formuepleje forventer ikke yderligere pengepolitiske stramninger fra Feds side end de allerede udmeldte. Det bør være nok til at bringe inflationen ned, og de seneste tal for inflationen bekræfter denne tro: Inflationen er faldende, priserne på fødevarer falder, og forsyningskæderne er i bedring.

Fed ”redder” ikke aktie- og arbejdsmarkedet, når de pengepolitiske stramninger for alvor slår igennem. Det vil kun ske, hvis inflationen med en rimelighed kan forventes at nærme sig Feds mål på 2 procent inden for to år - med mindre der opstår en akut, systemisk krise.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver