Spring til indhold

19. januar 2021

FORVENTNINGER TIL USA’S KOMMENDE PRÆSIDENT

Af Formuepleje

Formueplejes investeringsdirektør Henrik Franck kommer her med sine bud på forventninger til Biden og hans administration.

Verden over er forventningen, at Joe Biden vil sætte embedet over sin person. I hvert fald ser mange frem til et skifte i præsidentens facon og kommunikation. Imidlertid skaber Biden mindre højlydt begejstring blandt tilhængere end både Donald Trump, men også Barack Obama, da han tiltrådte for 12 år siden.

Biden har en stor udfordring i at bygge bro i et polariseret samfund, hvor millioner af republikanere ikke har tillid til at blive repræsenteret. Selvom Trump tabte dette valg, fik han faktisk flere stemmer, end Obama blev genvalgt med i 2012. Trumps vision har fortsat opbakning blandt et stort mindretal af amerikanere.

Joe Biden bliver den ældste tiltrædende præsident i historien. Med sine 78 år er der en naturlig risiko for, at han ikke holder hele perioden i det krævende embede. Det er næppe heller sandsynligt, at han om fire år genopstiller. Derfor har vicepræsident Kamala Harris store muligheder for at blive USA’s næste præsident. En farvet kvinde som præsident vil være en historisk begivenhed.

Bidens råderum

Demokraterne fik flertal i begge Kongressens kamre. Det er ikke sket, siden Obamas første regeringsår tilbage i 2009-10. Dermed har Joe Biden i princippet gode forudsætninger for at få vedtaget lovgivning, men i praksis er det knapt så ligetil. De to partier har nemlig begge 50 senatorer. Derfor bliver vicepræsidentens stemme tungen på vægtskålen.

Det demokratiske parti spænder imidlertid politisk bredt – fra yderste venstrefløj repræsenteret ved Elisabeth Warren og Bernie Sanders til moderate stemmer. Udfordringen for Biden består altså ikke bare i at bygge bro i et splittet samfund, men også at sikre sammenhængskraft internt blandt Demokraterne.

Det får betydning for, hvordan Biden vil føre politik. Der kommer til at ske ændringer i politikken, men verden skal ikke forvente revolutionerende ændringer.

I Formuepleje har vi bud på vores forventninger til politik, der vil påvirke udviklingen på de finansielle markeder:

Finanspolitik

Biden har allerede markeret, at hans administration vil føre ekspansiv finanspolitik, men ikke med skattelettelser som forgængeren Trump. Målsætningen vil være at øge ligheden og bryde polariseringen i USA ved hjælp af blandt andet ved målrettede COVID-19-hjælpepakker.

Skattepolitik

Investorernes måske største frygt ved Bidens administration er, hvis præsidenten gør alvor af at rulle Donald Trumps skattereform tilbage. Det er sandsynligt, at Biden vil bruge Demokraternes flertal til at øge beskatningen af høje personlige indkomster i den kommende valgperiode.

Biden har også en politisk målsætning om at øge selskabsskatten, hvilket har betydning for virksomheders indtjening og dermed aktiekurserne. Trump sænkede denne beskatning fra 35 til 21 procent, men før den amerikanske økonomi er genoprettet oven på COVID-19-pandemien, er det usandsynligt, at der kan findes et flertal i Kongressen for en stigning i selskabsskatten.

Handels- og udenrigspolitik

Udenrigspolitisk får vagtskiftet den øjeblikkelige konsekvens, at ”America First” ikke længere er det førende mantra. Biden vil i højere grad inkludere traditionelle samarbejdspartnere som Europa. Europa kan også ånde lettet op over, at Trumps trussel om at trække USA ud af NATO ligeledes er kraftigt reduceret med præsidentskiftet. Men USA vil sandsynligvis også under Biden fortsat presse de europæiske lande til at betale en rimelig del af regningen til NATO, som Europa er forpligtet til.

Handelskrigsretorikken over for Kina bliver nok dæmpet, men USA indstiller næppe selve handelskrigen mod kineserne. Både Trumps republikanere og Bidens demokrater er nemlig på vagt over for Kina, der med hastige skridt nærmer sig USA’s økonomiske styrke. Det vil enhver amerikansk beslutningstager stritte imod. Her adskiller Bidens og Trumps opfattelser af Kina ikke markant forskellige. Forbedrede relationer mellem USA og Europa vil til gengæld betyde, at den handelskrig mellem USA og Europa, som var meget sandsynlig under Trump, nu kun udgør en begrænset risiko.  

Kommunikationen vil også blive mere traditionel end de seneste fire år, hvor hele verden har kunnet følge med i amerikansk politik på Twitter.

Klimapolitik

Biden har klart tilkendegivet, at USA genindtræder i Paris-aftalen, som Trump trak USA ud af i 2017. Det kan få stor betydning for grønne og bæredygtige virksomheder med aktiviteter på amerikansk grund. Det gælder naturligvis europæiske virksomheder, men også amerikanske selskaber, der ofte er globalt teknologiførende på grønne omstilling. Det politiske skifte i USA kan derfor give væsentlig medvind til den teknologiudvikling, der er så afgørende for den globale grønne omstilling.

Regulering

Mange investorer spejder efter Bidens fremfærd over for de store teknologiselskaber, der kan forvente øget regulering. Amerikanske selskaber som Facebook, Amazon, Apple, Google og Twitter har så stor betydning, både økonomisk og politisk, at mange politikere ønsker at stække deres indflydelse. Disse selskaber har monopollignende positioner, hvilket er historisk usædvanligt, fordi anti-monopollovgivningen historisk har vægtet højt i USA.

Flere af disse selskabers beslutning om at lukke Donald Trumps konti på de sociale medier umiddelbart inden præsidentskiftet kan ses som forsøg på at please den tiltrædende præsident. Men det er kompliceret, fordi disse nedlukninger netop dokumenterer selskabernes politiske magt over for præsidenten.

Regulatoriske indgreb er også økonomisk kompliceret, fordi sådanne tiltag vil kunne aflæses i selskabernes aktiekurser. Bare fem selskaber – de såkaldte FAANG-aktier – udgør hele 25 procent af det amerikanske S&P 500-indeks. Dermed kan regulatoriske indgreb over teknologiselskaberne få meget stor økonomisk betydning for det amerikanske samfund.

Øget regulering er også sandsynligt i energisektoren. Hvis Biden er seriøs med sit løfte om, at USA genindtræder i Paris-aftalen, indebærer det forventninger om stramning blandt energiselskaber, der benytter sig af fossile energiformer. Øget regulering vil naturligvis være negativt for investorers forventninger til denne sektor, men positivt for forventninger til grønne teknologiselskaber.

Betydning for de finansielle markeder

Et skift i præsidentembedet kan potentielt have stor betydning for de finansielle markeder, men indtil videre har reaktionen på de demokratiske valgsejre været særdeles positiv. Først ved Bidens sejr over Donald Trump ved selve præsidentvalget i november og senest også ved omvalgene i Georgia den 5. januar, hvor Demokraterne vandt begge poster til Senatet og dermed opnåede flertal i begge Kongressens kamre. Det har de finansielle markedet taget med ophøjet ro – og hvorfor så det?

Det skyldes udsigten til mere ekspansiv finanspolitik nu og her, mens Bidens øgede regulering og eventuelle forhøjelser af virksomhedsbeskatningen først kommer senere. En forventeligt bedre politisk håndtering af COVID-19-pandemien fra Biden er også positivt for de finansielle markeder.

Længere ude i fremtiden vil der fortsat være en global magtkamp mellem USA og Kina og et polariseret amerikansk samfund. Begge dele er dog områder, hvor der er en god formodning om, at Biden i højere grad end Trump kan skabe lidt mere ro over gemytterne.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver