Spring til indhold

24. september 2021

Evergrande – Kinas opgør med cowboykapitalismen

Af Formuepleje

Det kinesiske ejendomsudviklingsselskab Evergrande har været det store tema i den forgangne uge. En rekonstruktion af selskabet virker uundgåelig. At det er endt her, skal ses i en større sammenhæng, hvor den kinesiske stat forsøger at tøjle cowboykapitalismen og få landets erhvervsliv trukket i retning af en mere ordentlig form for kapitalisme.

I ugens løb har det kinesiske ejendomsudviklingsselskab Evergrande været hovedårsagen til den markedsnervøsitet, vi har været vidne til. Frygten for selskabets konkurs har ført til, at mange har draget paralleller til Lehman Brothers’ konkurs i 2008 og den efterfølgende globale finanskrise.

Som vi skrev tidligere på ugen, er det efter Formueplejes opfattelse skudt helt over målet at sammenligne Evergrande med Lehman Brothers, selv om situationen er alvorlig og skal tages seriøst.

Men Evergrande er ikke en bank, og selv om det er et stort kinesisk selskab, har det slet ikke samme fangarme og forgreninger ud i det globale finansielle system, som Lehman Brothers i sin tid havde.

Den nuværende status på Evergrande er, at selskabet har misset deres rentebetalinger, der skulle være faldet i den forgangne uge. Det er naturligvis alvorligt, og det kræver nu efter alt at dømme, at den kinesiske stat skrider ind og hjælper med at rekonstruere selskabet i en eller anden form.

I første omgang betyder den manglende rentebetaling, at Evergrande får 30 dages henstand, hvor man kan forsøge at nå frem til en løsning. Det bedste bud er, at en rekonstruktion bliver nødvendig med den kinesiske stat som mellemkomst, og hvor en del af selskabet bliver delvist statsejet, men hvor aktiviteterne videreføres i et vist omfang uden alt for mange negative følgevirkninger. Det vil medføre, at aktionærer og obligationsejere i Evergrande vil tabe penge på deres investering, fordi den udvandes, men det er den risiko, man løber som investor.

Kineserne skal altså finde en finansieringsmodel, der både sikrer selskabets overlevelse og de mange tilgodehavender og samtidig undgå en bankkrise. Det kan godt lade sig gøre. Kina har med sin styrefacon den fordel, at staten kan vælge at rekapitalisere de statsejede banker, der eventuelt mister deres egenkapital. Regeringen har ligeledes en klar interesse i at begrænse tab til private for at undgå social uro.

Derfor skrider Kina hårdhændet til værks

Et af de store spørgsmål, der melder sig oven på begivenhederne er, hvordan og hvorfor det er endt sådan for Evergrande, og hvorfor de kinesiske myndigheder overhovedet har ladet det ske.

Her skal man se situationen i en større sammenhæng, hvor regeringen i længere tid har været i færd med at stramme op på reguleringen i en lang række brancher, f.eks. også teknologisektoren.

Siden august sidste år har de kinesiske myndigheder arbejdet med tre røde linjer, som landets ejendomsudviklere ikke måtte krydse i forhold til, hvor stor en gæld ejendomsudviklerne kan oparbejde, og det er disse grænser, som Evergrande er kommet i karambolage med.

Evergrande er således blevet endnu et symbol på den nye politik, der udgår fra regeringen i Beijing, som vi også så det med mangemilliardæren og Alibaba-stifter Jack Ma, der for nylig forsvandt helt fra det offentlige søgelys i flere måneder.

De nye og mere strikse regler i ejendomssektoren er et forsøg på at skabe et mere sundt boligmarked i Kina, hvor 90 millioner lejligheder står tomme – det svarer til mere end Tysklands befolkning og lidt til. Dette blot for at illustrere, hvor løbsk det kinesiske ejendomsmarked er løbet, og hvor uholdbare og tvivlsomme tendenser, vi har set i det kinesiske ejendomsmarked. Evergrandes fald skal ses i dette lys.

Vil undgå moral hazard

Nogle vil måske undre sig over, at Kina, hvis økonomi i årevis har været i rivende udvikling, pludselig begynder at stramme op på denne facon. Men de milliardærer, der er skudt frem på tværs af sektorer, er blevet for store og magtfulde, og man skal se det som et opgør imod denne form for cowboykapitalisme – og et ønske om at bevæge sig i retning af en mere ordentlig kapitalisme, hvor der er mere styr på tingene, mere fokus på social og økonomisk lighed, og hvor man undgår ”moral hazard”.

Naturligvis er regeringen i Beijing ikke interesseret i at smadre hverken IT- eller boligsektoren eller Kinas økonomi for den sags skyld, men man er nået frem til den konklusion, at den hidtidige udvikling er gået for vidt, og ønsket går nu på en mere social form for kapitalisme.

Lader man tingene udvikle sig som hidtil, risikerer regeringen nemlig også social uro, hvis utilfredsheden med stigende ulighed breder sig i den middelklasse, som Kina ellers på lange stræk har formået at løfte ud af fattigdom.

Det er sket ved at fokusere på vækst i et hæsblæsende tempo, og succesen er skabt via en eksportdrevet økonomi. Nu bevæger man sig over imod en mere bæredygtig og kvalitetsorienteret vækst, der er indenlandsk drevet. Det kræver et opgør med milliardærerne og de uetiske forretningsmetoder, vi har set.

På kort sigt kan det godt give nogle bølgeskvulp i de finansielle markeder, og det kan tage lidt af brodden af de vækstimpulser, som Kina leverer til resten af verden, men på lidt længere sigt, er opgøret med cowboykapitalismen sådan set en god ting, så længe Kina ikke skrider så drastisk til værks, at landet bliver decideret investorfjendtligt.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver