Spring til indhold

9. marts 2023

Banko! Der er sidegevinst til din alderdom

Af Helle Snedker

Der er en ikke ubetydelig sidegevinst at hente for dig, som indbetaler på din ratepension eller livrente – så her en påmindelse om at huske det ekstra (gunstige) pensionsfradrag.

I en fjern fortid i midten af halvfjerdserne var jeg indimellem med, når Samsø Husmoderforening (hvor min mor var aktiv i bestyrelsen) holdt bankoaften. Der var halve grise og andet godt på præmielisten, og så var der selvfølgelig sidegevinsterne.

Som regel blev det mest til det sidste, når damen ved siden af råbte BANKO! Jeg lukkede øjnene og knugede dugen under bordet og bad til, at præmien måtte være chokolade eller bolsjer, men blev skuffet, når den viste sig at være en pose kaffe eller en pakke cigaretter.

Så er der alligevel mere sjov i de sidegevinster, man får, når man sparer op til pensionisttilværelsen og endda kan se frem til et ’ekstra pensionsfradrag’, næste gang man åbner sin årsopgørelse.

SKAT indførte det særlige pensionsfradrag i 2018 for at motivere os danskere til at betale mere ind på pensionsopsparingen – som en bonus til de flittige opsparere. Om det reelt har haft den ønskede effekt, er svært at afgøre. Lad os derfor sætte ekstra spot på det.

Det særlige pensionsfradrag

Altså: Når du (eller din arbejdsgiver på dine vegne), foretager en indbetaling til din pension (ratepension eller livrente), får du i første omgang fradrag i din personlige indkomst, og din eventuelle betaling af topskat begrænses.

Ikke nok med at du gør dig selv en fremtidstjeneste ved at optimere din pensionsopsparing (selv mindre beløb gør faktisk en forskel i det lange løb).

Du får samtidig glæde af det ekstra fradrag på helt op til 32 procent af dine pensionsindbetalinger på ratepension eller livrente.

Fradraget på de 32 procent gælder for dig, som har mindre end 15 år tilbage på arbejdsmarkedet, inden du når folkepensionsalderen. Er der mere end 15 år, til du når folkepensionsalderen, er dit ekstra pensionsfradrag på 12 procent.

Det ekstra pensionsfradrag gives på en indbetaling op til 77.900 kr., som er grænsen i 2023 (75.600 kr. i 2022). Du finder fradraget på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvor det fremgår som et ligningsmæssigt fradrag. Du skal ikke foretage dig noget – det beregnes automatisk ligesom beskæftigelsesfradraget og jobfradraget.

Husk at kigge efter en ekstra gang, når årsopgørelsen for 2022 åbner for indtastning den 13. marts 2023. Her vil du ved selvsyn kunne konstatere, at du har fået sidegevinst, hvis der er blevet indbetalt penge på din ratepension og livrente i 2022.

De fleste oplysninger kommer helt automatisk til SKAT, men jeg vil alligevel opfordre dig til at kigge årsopgørelsen igennem, så du får tjek på, at alt, hvad der automatisk er landet på din årsopgørelse, nu også stemmer overens med realiteterne.

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 9. marts 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver