Spring til indhold

5. oktober 2023

En langtidsholdbar økonomi kommer ikke af sig selv

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Helle – giv mig dit bedste pengeråd! Hvordan sikrer jeg en stærk økonomi hele livet? Sparer jeg nok op? Hvad har jeg at leve for, hvis jeg stopper med at arbejde som 60-årig? Medmindre du vinder den store lottogevinst, er en stærk økonomi noget, du skal arbejde for.

Med jævne mellemrum får jeg henvendelser fra fremmede, fra en bordmakker, jeg mødte til en rund fødselsdag, fra venner og venners venner og venners venners venner.

Alle vil de have en hurtig opskrift på, hvordan de får pengene til at vokse med et trylleslag. Sådan er virkeligheden desværre ikke, svarer jeg – der findes ikke ét råd, som virker for alle.

Og alligevel er der tre grundregler, som er værd at huske for alle, som gerne vil have økonomisk robusthed og noget at stå imod med i dårlige tider – skriv dem bag øret eller på en serviet, hvis du vil.

Tjek din markedsværdi og øg dine indtægter

De fleste af os bruger mindst 37,5 timer om ugen på at passe et arbejde. Mange af os elsker vores arbejde, andre bruger et halvt liv på at ærgre sig over et skævt karrierevalg eller en dum chef.

Hvad med dig? Får du nok ud af de timer, du bruger på jobbet? Føler du dig grundglad og godt betalt for din indsats?

Er lønnen fulgt med din faglige udvikling?

Min pointe er: Få mest mulig ud af dit arbejdsliv. Din månedlige løncheck (eller din indkomst som selvstændig) er det første sted at sætte ind, hvis du vil forbedre din økonomi. Lønnen skal være dit første fokusområde.

Måske kræver det et jobskifte at løfte niveauet. Måske skal du gøre noget ved den der lønsamtale med chefen. Måske må du opgive deltidsjobbet til fordel for et fuldtidsjob.

Få afdækket din ’markedsværdi’, søg et nyt job – orienter eventuelt din nuværende arbejdsgiver om, at det du kan og gør er blevet meget mere værd, siden du blev ansat for x år siden.

Få mest mulig ud af de penge, du tjener

Når du har sikret dig den bedst mulige løn – eller bundlinje, hvis du er selvstændig – så er det næste skridt at optimere de midler, der er tilbage, når du har betalt din skat.

I de kommende år kan du forvente, at beskatningen af din lønindtægt ændrer sig. For eksempel skal du næste år betale topskat, hvis din månedsløn er på 53.342 kr. eller derover.

Er din månedsløn under 53.342 kr., før der fratrækkes noget som helst, skal du betale:

Bundskat – 12,09%
Arbejdsmarkedsbidrag – 8%
Kommuneskat – 23-26% afhængigt af, hvor du bor
Kirkeskat – 1-1,15% afhængigt af, hvor du bor

Er din månedsløn over 53.342 kr., er den forventede beskatning som vist herunder (vi afventer fortsat den endelige form af de nye topskatteregler):

Topskat – 7,5% (af årsindkomst mellem 588.900 kr. - 750.000 kr.)
Topskat – 15% (af årsindkomst mellem 750.000 kr. – 2.5 mio. kr.)
Topskat – 20% (årsindkomster over 2.5 mio. kr.)

Du kan reducere den del af din løn, som du betaler topskat af, hvis du kan undvære indtægterne over topskattegrænsen i dit daglige budget.

Bed din arbejdsgiver om at overføre pengene til en pensionsordning (ratepension eller livrente), så undgår du at betale topskat af det beløb, som overstiger de anførte topskattegrænser.

For mange af os vil det ovenikøbet være sådan, at når vi engang går på pension, vil vores pensionsudbetalinger kunne holdes under topskattegrænsen, og så har vi sparet topskattesatsen.

Giv sparegrisen noget at vokse af

Det tredje punkt på din to do-liste, som skal sikre en stærk økonomi resten af livet – handler om din opsparing.

Den del af din opsparing, som du med sikkerhed skal bruge inden for de næste tre år, kan du placere på en opsparingskonto. Der er rigtig stor forskel på indlånsrenterne hos de forskellige banker, så vær opmærksom på vilkårene hos din bank – måske er det tid at indhente flere tilbud.

Binder du aktuelt dine penge i et år, kan du få mere end 3% i rente på indlånskontoen, mens en kortere bindingsperiode vil betyde lavere rente.

Ligesom det betaler sig at undersøge din markedsværdi på jobmarkedet, bliver du også pænt betalt for at være en god forhandler over for banken. Og hvorfor nøjes med 2% i indlånsrente, hvis du kan få 3% eller mere?

Kan du undvære pengene i længere tid end tre år, kan det være en overvejelse værd at investere dem. Du kan gøre det selv ved at vælge aktier og obligationer, eller du kan investere i en investeringsforening.

Jo længere tid, du kan at undvære pengene i dit daglige budget, jo større udsving vil du som udgangspunkt kunne tåle.

Et tilbageblik på de seneste ti års investeringer viser et afkast på henholdsvis 32%, 73% og 99% (før skat). Afkast varierer alt efter investeringsrisiko, og alle afkastniveauer er beregnet, efter der er taget højde for omkostninger.

Enhver er økonomiminister i sit eget liv, så brug et par timer på at lave din egen to do-liste og sæt realistiske mål. Hvordan vil DU få dine penge til at vokse?

Tre basale råd til at skabe en stærkere økonomi

Vær en bedre lønforhandler og øg dine indtægter – fx ved at tage et nyt og bedre betalt job eller ved at øge din arbejdstid.

Få det maksimale ud af de penge du tjener. Jo mindre du betaler i skat, jo mere er der til dig og din familie.

Få de penge til at vokse, som du ikke planlægger at bruge lige nu. Jo længere tid du kan undvære dem – og jo større udsving du kan leve med – jo større vil din opsparing kunne vokse sig.

Artiklen har også været bragt på Erhverv+ torsdag den 5. oktober 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver