Spring til indhold

12. januar 2024

Hvad skal du forvente i afkast de næste fem år?

Af Helle Snedker

For mange er årsskiftet anledning til at genbesøge deres investeringer – hvad skal man forvente sig i afkast, når vi ser lidt længere ud i fremtiden?

For mange er årsskiftet anledning til at genbesøge deres investeringer – hvad skal man forvente sig i afkast, når vi ser lidt længere ud i fremtiden?

Fra vores analyseafdeling kommer her friske beregninger på udvalgte investeringsløsninger og vores afkastforventninger på fem års sigt.

Senere i artiklen finder du de opdaterede udfaldsrum på henholdsvis Formuepleje Mix Low, Safe og Globale Aktier, som er eksempler på investeringer med forskellig risiko. Fra Mix Low med lav risiko til Globale Aktier med høj risiko.

Først en kort forklaring af hvad et udfaldsrum er for noget, og hvordan vi anvender det i vores formueanalyse, når vi rådgiver dig om dine investeringsmuligheder.

Udfaldsrum giver et vigtigt overblik

Ethvert investeringsvalg har sine egne mulige resultater eller konsekvenser, et spektrum af potentielle resultater, som tilsammen udgør udfaldsrummet.

Udfaldsrummet afspejler altså variationen i, hvordan markedet kan udvikle sig, og hvordan en investering kan præstere under forskellige økonomiske scenarier og markedsudviklinger – og så giver det et vigtigt overblik over det mest sandsynlige scenarie.

Nedenstående grafik (figur 1) viser således udfaldsrummet for en investering på 5 mio. kr. i Safe i januar 2024 og fem år frem. Som det fremgår af den stiplede graf i midten af figuren, er det mest sandsynlige, at 5 mio. kr. investeret i Safe i januar i år om fem år vil være vokset til knap 7 mio. kr., mens det mest positive scenarie lyder på 10.8 mio. kr. og det mest pessimistiske på 4.1 mio. kr.

Ud fra Formueplejes forventede afkast- og risikoparametre vil de fremtidige afkast kunne forventes at ligge inden for det beskrevne udfaldsrum 90% af tiden. Det vil sige, at der er fem procents sandsynlighed for, at afkastet overstiger den øvre del af udfaldsrummet. Tilsvarende er der fem procents risiko for, at afkastet er lavere end den nederste del af udfaldsrummet.

Figur 1 (Safe) viser udfaldsrummet for en investering på 5 mio. kr. i Safe i januar 2024 og fem år frem. Tallene viser de forventelige udfald efter omkostninger, men før skat. Skatten på afkastet vil variere, alt efter om man investerer for frie midler, via et selskab eller i pensionsøjemed.
Forventet afkast er en prognose og ikke en garanti for fremtidige afkast.

Figur 2 og 3 viser udfaldsrum for en investering på 5 mio. kr. i hhv. Formuepleje Globale Aktier og Formuepleje Mix Low i januar 2024 og fem år frem. Den stiplede linje viser det mest sandsynlige udfald. Tallene viser de forventelige udfald efter omkostninger, men før skat. Skatten på afkastet vil variere, alt efter om man investerer for frie midler, via et selskab eller i pensionsøjemed. Forventet afkast er en prognose og ikke en garanti for fremtidige afkast.

Vurdér en investering på minimum fem års sigt

Når vi beregner udfaldsrummet for en given investering, tager vi udgangspunkt i en femårig investeringshorisont – et etårs forecast er ikke meget værd, det er simpelthen behæftet med for stor usikkerhed. En investerings udvikling skal derfor vurderes i et længere tidsperspektiv, minimum fem år.

Det er vigtigt at kende en investerings udfaldsrum, for at du kan træffe velovervejede beslutninger, som matcher dine investeringsmål og risikotolerance. Derfor er udfaldsrummet også en vigtig ingrediens i den formueanalyse, som altid danner grundlag for vores investeringsrådgivning.

Formueanalysen tager højde for en række vigtige økonomiske faktorer, og udfaldsrummet tilpasses efter, hvordan verden ser ud.

Vil du vide mere om vores afkastforventninger for de enkelte investeringsløsninger, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Det er også en god idé at følge vores kvartalsorienteringer, som giver dig et løbende overblik over markedernes udvikling. Den næste kvartalsorientering finder sted i begyndelsen af april 2024.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver