Spring til indhold

22. september 2020

Smittetallene stiger – og aktiemarkederne falder

Af Formueplejes investeringskomite

Frygt for ny bølge af nedlukninger og corona-restriktioner svinger taktstokken over de finansielle markeder. Men situationen er fundamentalt anderledes end i foråret, og det bør den politiske reaktion også være. Selvom Covid-19 fylder meget i mediebilledet, udgør den på nuværende tidspunkt ikke den største risikofaktor på markederne.

Europæiske aktier faldt i går kraftigt; primært drevet om nyheden om kraftigt stigende Covid-19-smittetal i det meste af Europa, og heraf følgende frygt for en ny bølge af politiske tiltag og nedlukninger. Realiteterne er dog meget anderledes end i marts:

  • Der testes markant mere for Covid-19 end i foråret. Smittetallene er således helt usammenlignelige. I Danmark udføres cirka 40.000 test om dagen sammenlignet med cirka 4.000 i marts. I marts var 5-10 procent af de gennemførte prøver positive, hvor tallet i dag er 0.5-1 procent. Hvis smitteudbredelsen skulle ligge på samme niveau i dag som for seks måneder siden, skulle smittetallet i Danmark være markant højere, end vi p.t. oplever.

  • Antallet af indlagte ligger markant lavere end i marts, og andelen af patienter som bliver alvorligt syge er signifikant lavere. De berømte grønne og røde kurver er forsvundet fra pressemøderne og med god grund. Danmark har et respiratorberedskab på omkring 1.000 sengepladser, der om nødvendigt kan allokeres til Covid-19-patienter. Der er i skrivende stund tre patienter i respirator i Danmark, som illustreret på grafikken nedenfor. Vi ligger med andre ord 99,7 procent under den grønne kurve.

  • Behandlingsmulighederne er væsentligt forbedret, og dødeligheden for alvorligt syge falder. Hertil kommer udsigten til en regulær vaccine inden årsskiftet, som på sigt vil føre til markant fald i virusudbredelsen.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (Sst.dk)

Markedsfrygt for politisk overreaktion

Når aktiemarkederne falder, bliver de stigende smittetal alibiet – ikke årsagen. Så længe de politiske restriktioner er proportionale med truslen mod sundhedssystemet fra Covid-19, udgør den stigende smitte, som vi p.t. oplever, ikke noget problem. Men markederne frygter, at politikerne overreagerer og sender en i forvejen groggy verdensøkonomi i kanvassen igen.

Hertil kommer bekymringen om usikkerheden frem mod det amerikanske præsidentvalg og de mildest talt noget tumultariske Brexit-forhandlinger, som kombineret med de meget kraftige kursstigninger på aktier de seneste måneder sætter aktiemarkedet under pres.

Formuepleje forventer, at usikkerheden om corona vil aftage gradvist over den kommende periode katalyseret af godkendelsen af en vaccine. Samtidig vil usikkerheden om såvel det amerikanske præsidentvalg som Brexit være væk inden årsskiftet, og det giver anledning til optimisme med hensyn til aktieafkastene på lidt længere sigt. Men ikke uden fartbump på vejen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver