Spring til indhold

3. september 2020

Kvinder skal tage mere vare på deres økonomi

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Fire års længere levetid og 22 procent lavere pensionsformue. Det er realiteterne for danske kvinder, og det er et misforhold, der skal rettes op på. Det skal kvinderne selv sørge for.

Vi kan lige så godt se det i øjnene. Der er forskel på kvinder og mænd. Kvinder lever eksempelvis i gennemsnit fire år længere end mænd, men begynder alligevel pensionisttilværelsen med en pensionsformue, der er 22 procent lavere end mænds.

Det viser tal fra en analyse fra 2020 fra Forsikring & Pension, og det er en skævhed, der er til at tage og føle på. Den gode nyhed er, at forskellen tidligere var endnu større, så tingene bevæger sig i den rigtige retning, men hullet er absolut ikke lukket endnu.

Endnu en god nyhed er, at kvinder faktisk selv kan gøre rigtigt meget for at rette op på de skævheder. Det allerbedste råd er at komme i gang så hurtigt som muligt med at interessere sig for, hvordan ens pensionsformue skal investeres og udvikler sig.

Vi har at gøre med et evigt aktuelt emne, som vi nok aldrig bliver færdige med at debattere, men jeg har heldigvis endnu en god nyhed: Emnet får nemlig mere genlyd for tiden.

Kvindeøkonomi bør få mere taletid

Det er ganske enkelt nødvendigt at sætte fokus på det ved at tale om det, hvis så mange kvinder som muligt skal få øje på vigtigheden i at tage vare på deres økonomiske fremtid. Det er alt for risikabelt at overlade til andre, så man er nødt til selv at tage vare på det, og det skal helst ske, inden det er for sent.

Samtidig skal kvinder også sikre sig, at tingene ikke bliver vredet skævt, når vi sammen med gemalen beslutter os for at gå på deltid eller tage hele barselsorloven eller takker ja til et lavere lønnet job. Alt sammen for at sikre, at husstandens børn har det godt i barndommen. De ting er også med til at skabe det spring, der er mellem mænds og kvinders pensionsformue.

Vi lever samtidig i et land, hvor næsten halvdelen af alle ægteskaber ender med at gå i opløsning, og i tilfælde af skilsmisse bliver pensioner ikke delt. Det er endnu en god grund til, at danske kvinder bør vågne op og tage bedre hånd om deres økonomiske situation. Der er ingen andre, der gør det for dig.

Her ligger der altså en konkret opgave i at sørge for at aftale, at din pension naturligvis skal have samme størrelse som din mands – hele vejen igennem. Også selvom I ikke tjener det samme.

Tænk på pension tidligt

Mange – det gælder i en vis udstrækning også mænd – får desværre først øjnene op for pensionens vigtighed alt for sent i livet. Fra mit job med rådgivning af private kunder ved jeg, at det typisk først for alvor sker, når man er omkring 55 år gammel.

Det er ikke så underligt, for pludselig er pensionen ikke et fremtidsfænomen, men noget der er lige foran dig, som du er tvunget til at forholde sig til. Ulykkeligvis er det bare ikke tids nok, og det er svært at ændre de store linjer.

Lægger du ordentligt fra land, får du meget forærende. Det gælder ”renters rente-effekten” og muligheden for at investere med høj risiko i mange år. Det er med til at sikre dig et højt afkast, også selvom der kan komme store udsving undervejs. Men går du først i gang som 55-årig, bliver du afskåret fra disse muligheder.

Er du en af dem, der har dit på tørre og allerede følger ovenstående gode råd, så har du alligevel en opgave foran dig: Gør din datter, søster, mor eller andre kvinder omkring dig opmærksom på, hvor vigtigt det er at komme i gang. Det vil helt sikkert være relevant for flere end, du aner. I sidste ende vil det være med til at forsøde tilværelsen i de fire år, kvinder lever længere.

Artiklen er redigeret i 2022, men har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 3. september 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver