Spring til indhold

20. januar 2020

Verdens største kapitalforvalter ændrer kurs

Af vice-investeringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Midt i offentliggørelsen af amerikanske bankregnskaber og underskriften på delaftalen mellem USA og Kina var der i sidste uge en ting, der tiltrak sig særlig opmærksomhed: Et brev fra direktøren for verdens største kapitalforvalter.

Når den adm. direktør for verdens største kapitalforvalter taler, bliver der lyttet. Og det gør Larry Fink, adm. direktør for BlackRock, en gang årligt i sit traditionsrige CEO Letter.

Larry Fink grundlagde sammen med syv partnere kapitalforvalteren BlackRock tilbage i 1988 og er i dag fortsat administrerende direktør.

Gennem årene er BlackRock vokset kraftigt og er i dag verdens største kapitalforvalter med en samlet kapital under forvaltning på 47.000 mia. kr. Hvert år adresserer Larry Fink aktuelle temaer der berører BlackRock i et åbent brev til investorer, og hvem der ellers måtte have interesse – og det er mange.

Som verdens største kapitalforvalter har BlackRock naturligvis en forpligtigelse til at sikre sine kunders langsigtede opsparing i de investeringsløsninger som BlackRock tilbyder og naturligvis også sikre værdiskabelsen i BlackRock-aktien, så de tusindvis af investorer opnår et langsigtet konkurrencedygtigt afkast. Det bringer os frem til, hvorfor dette års CEO Letter var særligt opsigtsvækkende: 

Udfordringen som BlackRock (og andre) står over for på vegne af sine kunder og investorer er, at klimaændringer i tiltagende grad får en definerende indflydelse på selskabers langsigtede værdiskabelse.

Klimadagsorden ændrer finanssektorens tilgang

Klimaudfordringerne har i de seneste år været fremherskende blandt interesseorganisationer, forskere og ikke mindst forbrugere, men finansmarkederne har indtil nu været langsommere til at reflektere og reagere på de afledte effekter. Denne tiltagende bevågenhed omkring klimaændringer gør, at den finansielle verden står over for en fundamental ændring i opbygningen.

Den stigende forståelse af klimaændringernes indflydelse på både den fysiske verden og den finansielle, der ligger til grund for den fremtidige økonomiske vækst, udfordrer på mange måder de kendte økonomiske modeller.

Hvad gør man eksempelvis, hvis der ikke længere er noget effektivt marked for forsikringer mod oversvømmelser, brand og andre naturkatastrofer? Og hvad sker der med inflationen og renteniveauerne, når fødevarer stiger kraftigt som følge af oversvømmelser og tørke? Kort sagt er Larry Finks holdning, at klimarisiko er lig investeringsrisiko, og det økonomiske regimeskifte kommer, når investorer forholder sig til dette.

For at sikre en langsigtet værdiskabelse for sine kunder og investorer har BlackRocks igangsat en række initiativer: Bæredygtighed bliver en integreret del af porteføljesammensætningen og risikostyringen, og man går ud af selskaber med en uholdbar klimaprofil som eksempelvis producenter af termisk kul. Man lancerer desuden nye investeringsprodukter, der frascreener selskaber inden for fossile brændstoffer og sidst, men ikke mindst vil man fremherske en større klimatransparens i den løbende dialog med selskaber.

Fortsat mest signalværdi i Finks budskab

Budskabet i Larry Finks CEO letter er ikke nyt, samtidig med at konsekvensen ved at afhænde BlackRocks investeringer inden for termisk kul relaterer sig til en samlet eksponering på 500 millioner dollars eller 0,007 procent af den samlede kapital under forvaltning i BlackRock. Men signalværdien i at verdens største kapitalforvalter ændrer kurs mod i højere grad at implementere klimarisici i investeringsprocessen er vigtig, alene fordi størrelsesperspektiverne er med til at accelerere transformationen af den finansielle sektor.

Larry Finks indirekte hovedbudskab er, at øget klimarisiko alt andet lige vil resultere i højere afkastkrav fra investorerne ud fra den præmis, at de tiltagende klimamæssige udfordringer vil øge og udgøre en større del af virksomhedernes samlede økonomiske risiko.

Traditionel finansiel teori dikterer, at afkast alene er en belønning for risiko. Med en tiltagende klimarelateret risiko vil investorer således naturligt kræve en højere kompensation, og hvis ikke man kan få dette, vil man investere pengene andre steder. Klimabelastende virksomheder giver sjældent denne kompensation for forhøjet risiko, hvorfor disse selskaber for en rationel aktieinvestor allerede nu burde synes mindre interessante.

Europa har højere klimafokus end USA

Larry Finks åbne brev udstiller også et andet vigtigt perspektiv, nemlig forskellen mellem amerikanske og skandinaviske/europæiske investorers og kapitalforvalteres tilgang til ESG (Enviromental, Social & Governance) og bæredygtig investering.

Direktørens og BlackRocks intentioner om i højere grad at forholde sig til ESG og klimarisici i et investeringsperspektiv er i dag en integreret del blandt en stor del af de professionelle kapitalforvaltere i Skandinavien og Europa. Det samme kan siges på et politisk plan – både blandt politikere og centralbanker, hvor EU og den europæiske centralbank i højere grad synes at engagere sig i konsekvenserne af klimaændringerne sammenlignet med de amerikanske kollegaer. 

Blandt kapitalforvaltere skal ESG og klimarisici i dag være en naturlig del af investeringsprocessen. Baggrunden er naturligvis at sikre et attraktivt langsigtet risikojusteret afkast der defineres af de risikopræmier, som kommer i kølvandet på aktive til- og fravalg i aktieporteføljen.

Det teknologiske spring der blandt andet skal imødegå klimaudfordringerne, vil definere nye forretningsmodeller og ændre det nuværende konkurrencebillede. Afslutningsvis vil den politiske investeringsaktivitet og pengepolitik som reaktion på klimaproblematikken i fremtiden forstærke den transformation af de finansielle markeder, som i dag allerede er begyndt.

Kommentaren er også bragt i Jyllands-Posten og Finans.dk den 20. januar 

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver