Spring til indhold

20. marts 2023

Tvangsægteskab i europæisk banksektor var en nødvendighed

Af Formueplejes Kapitalforvaltning

UBS har overtaget Credit Suisse i en nødvendig manøvre, som skal sikre ro og finansiel stabilitet i Europa. Der kan opstå flere problemer i banksektoren, men Formuepleje vurderer fortsat, at der ikke er større risiko for ny finansiel krise.

Den schweiziske bank Credit Suisse var i sidste uge – og hen over den netop overståede weekend - omdrejningspunktet for den europæiske banksektor, hvor bankaktier i gennemsnit faldt over 11%.

Bankaktier satte således sit præg på de europæiske aktieindeks, men også på rentesiden var bevægelserne markante med kraftige rentefald til specielt korte europæiske statsrenter, hvor eksempelvis den tyske 2-årige statsrente faldt med 0,7 procentpoint.

Bevægelserne kom i kølvandet på en uge, hvor investorer reducerede risiko ved at sælge bankaktier og købe statsobligationer, hvilket førte til pressede aktiemarkeder og højere obligationskurser.

Uroen på markederne førte desuden til højere spænd på kreditprodukter, herunder danske realkreditobligationer, som således ikke i samme omfang som statsobligationer, blev begunstiget af rentefaldet.

Søndag aften indgik den schweiziske storbank UBS, der er cirka dobbelt så stor som Credit Suisse målt på aktiver, en aftale om at købe Credit Suisse.

Credit Suisse bliver således en del af UBS til en brøkdel af de historiske værdier, som også betyder, at UBS bl.a. sikres 100 mia. schweizerfranc i ekstra likviditet samt grænser for eventuelle tab når først Credit Suisse skal integreres i UBS.

Købet var en nødvendighed, idet den kundeflugt, der gennem de seneste kvartaler og ikke mindst i sidste uge voksede, ikke var holdbar i den nuværende situation, hvor tilliden til banksektoren udfordres af investorerne.

Gårsdagens transaktion skal således i højere grad ses som et tvangsægteskab orkesteret af de schweiziske myndigheder og nationalbanken i landet – det var Credit Suisses sidste mulighed, og myndighedernes eneste mulighed, for at genoprette tilliden.

Der er særligt ét forhold, som obligationsejere i europæiske banker hæfter sig ved i gårsdagens aftale. De særlige efterstillede AT1-obligationer taber samlet 16 mia. schweizerfranc, hvor aktionærerne trods alt får cirka 3 mia. schweizerfranc svarende til cirka 0,75 CHF pr. Credit Suisse aktie.

Denne ændring i rækkefølgen af, hvem der skal tage tabene i et aktieselskab, er det primære fokuspunkt her mandag formiddag og vil givetvis blive forfulgt og udfordret senere af de berørte obligationsejere.

Nedskrivningen til kurs nul af AT1-obligationerne i Credit Suisse er en mulighed i forhold til prospektet for obligationerne. Det er derfor umiddelbart svært at forestille sig, at obligationsejerne vil få medhold i deres indsigelser. Selv om det er lovligt, er det ikke nødvendigvis klogt at skabe usikkerhed om bankobligationer i den øjeblikkelige markedssituation.

Der er allerede kommet udmeldinger fra Den Europæiske Centralbank, og vi forventer, at der også vil komme meldinger fra centralbanken i USA med henblik på at berolige markedet.

Det er fortsat Formueplejes vurdering, at – modsat situationen i 2008 – det globale finansielle system i dag er betydeligt mere robust, og at der ikke er en større risiko for en ny finansiel krise.

Dermed ikke sagt, at der ikke kan eller vil dukke flere problemer op blandt banker, private equity-fonde og andre steder i det finansielle system. Men i forhold til situationen under finanskrisen, så vil sådanne problemer med stor sandsynlighed kunne inddæmmes.

I Formuepleje har vi for øjeblikket en lav aktieandel i kapitalforeningerne samt LimiTTellus, og i aktieporteføljen har vi en relativ lav eksponering til finansaktier.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver