Spring til indhold

16. marts 2021

Ordinære generalforsamlinger i Formuepleje Ejendomme 1, Formuepleje Ejendomme 2 og Formuepleje Ejendomme 3 afholdt

Af Formuepleje

Formuepleje Ejendomme 1 P/S, Formuepleje 2 P/S og Formuepleje 3 A/S afholdt tirsdag den 9. marts 2021 ordinær generalforsamling. Generalforsamlingerne blev afholdt virtuelt.

Nedenfor fremgår kort beretning om forløbet af de tre generalforsamlinger.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen orienterede om bestyrelsens beretning, CFO Henrik Demant orienterede om årets resultat og ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard orienterede om driften i årets løb i ejendomsfondene.

Årsrapport og anvendelse af overskud eller dækning af tab

De af bestyrelserne fremlagte årsrapporter blev godkendt, og der skete beslutning om at fremføre årets resultat til det kommende år.

Vedtægtsændringer

De fremlagte vedtægtsændringer blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Carsten With Thygesen, Lars Sylvest og Lars-Erik Larsen var på valg, og alle blev genvalgt. Jesper Hentze Andersen stillede op og blev valgt. Bestyrelserne i de tre ejendomsfonde består således af Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Lars-Erik Larsen og Jesper Hentze Andersen. Umiddelbart efter generalforsamlingerne konstituerede bestyrelserne sig med Carsten With Thygesen som formand.

Valg af revisor

Der var af bestyrelsen foreslået genvalg af foreningernes nuværende revisor, EY Godkendt Revisionspartnerselskab. EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor i ejendomsfondene.

Der skal lyde en stor tak til de deltagende investorer.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver