Spring til indhold

9. januar 2023

Hvorfor er gode nøgletal aktuelt dårligt nyt for aktier?

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

2022 har på mange måder været et usædvanligt og udfordrende år for både obligations- og aktieinvestorer. Forhold som krig, inflation og pengepolitik har været de primære omdrejningspunkter, og hvor de makroøkonomiske nøgletal i denne kontekst i perioder er blevet tolket forskelligt af bl.a. aktiemarkedet.

Måske har du lagt mærke til, at de traditionelle aktieindeks igen over de seneste uger har reageret negativt på gode makroøkonomiske nøgletal (og omvendt) - altså nøgletal hvor udviklingen viser en bedre end ventet underliggende bevægelse i økonomisk vækst, arbejdsmarked, boligmarked osv. Aktiemarkedet er på langt sigt drevet af indtjening, så det er iøjnefaldende, at markedet gennem dele af december igen blev båret frem af dårlige økonomiske nøgletal, og at gode økonomiske nøgletal skabte aktiekursfald. 

Baggrunden for denne specielle dynamik skal findes i ét forhold: Forventningsafstemningen mellem markedet og centralbanken i forhold til, hvad der skal ske med centralbankrenten. I denne forventningsafstemning er inflation omdrejningspunktet, fordi inflation og ønsket om stabile priser er indarbejdet i de fleste centralbankers måleparametre. Denne afgørende inflation kan på den ene side f.eks. løftes af en stærkere end ventet økonomisk vækst, arbejdsmarked og boligmarked mm., men den kan også aftage i takt med stigende arbejdsløshed, et svagere boligmarked og en vækst, der bremser kraftigere op end ventet. De økonomiske data kan med andre ord skubbe til forventningen, for begge parter, om, hvad centralbankrenten skal gøre fremadrettet.

Udviklingen i aktiemarkedet siden starten af oktober sidste år er et godt eksempel på denne tendens. Gennem oktober og november begyndte analytikere i tiltagende grad at indarbejde en forventning om, at den amerikanske centralbank ville begynde at sænke renten i andet halvår 2023. Med andre ord: En forventning om lavere inflation og ikke mindst deraf større råderum for den amerikanske centralbank for også på et tidspunkt at kunne begynde at sænke de amerikanske renter. På denne baggrund inddiskonterede markedet i midten af december et rentefald på -0,68 procentpoint relativt til centralbankens terminalrente (forventet niveau for sidste rentestigning). Lavere markedsrenter fra oktober frem mod midten af december (anført af markedsforventningen om en mere lempelig amerikansk pengepolitik i andet halvår af 2023) var således den primære årsag til et amerikansk aktiemarked, der i samme periode steg med knap 15%.

Centralbanken i USA ville det dog anderledes. Den 14. december bekendtgjorde banken, at man ikke var færdige med at hæve renten, og når man på et tidspunkt i 2023 ville nå terminalrenten på 5,1%, ville man fastholde denne rente gennem resten af året. Denne udmelding stod i stærk kontrast til markedets forventninger. Lavere vækstforventninger fra den amerikanske centralbank gjorde ikke tingene bedre, og den negative effekt blev forstærket af et næsten identisk budskab fra Den Europæiske Centralbank dagen efter.

Med en centralbankforventning om en rente på 5,1% ved udgangen af 2023 og en markedsforventning om 4,42%, så vil data (og her specielt data, der kan påvirke inflationsforventningerne) være afgørende for, hvem der potentielt tager fejl. Bliver det markedet eller centralbanken? Hvis de økonomiske nøgletal overrasker positivt, vil de kunne understøtte inflationen og dermed øge sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank får ret i deres forventninger til den kommende udvikling i renten. Samtidigt betyder det, at markedet i højere grad vil skulle tilpasse sig disse forventninger, hvilket på kort sigt betyder højere renter og deraf lavere aktier. Det er derfor, vi den seneste tid har været vidne til denne ganske iøjnefaldende sammenhæng mellem, at gode nøgletal har resulteret i aktiekursfald og omvendt.

Kampen mellem markeds- og centralbankforventningerne til den fremtidige rente afgøres af de økonomiske data. Med en samlet inflation, der synes at bevæge sig lavere med udgangspunkt i energipriser, er det således de mere genstridige inflationskomponenter såsom løn og serviceomkostninger, der bliver genstand for opmærksomhed. Det vil i perioder kunne rykke aktiemarkedet og renter, ganske som vi har set det i hele 2022. Når markedet og centralbankerne på et tidspunkt kommer tættere på hinanden i forventningsdannelsen, vil fokus flytte sig mod vækst- og indtjeningsopbremsningen, der vil sætte punktum i dette konjunkturforløb. Her vil den traditionelle sammenhæng mellem nøgletal og udviklingen i aktiemarkedet genoprettes.

Artiklen har også været bragt som mandagskommentar på Finans.dk den 9. januar 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver