Spring til indhold

28. august 2020

Lempelig pengepolitik sikrer amerikanske kursrekorder, men værdiansættelsen følger med flere steder

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

USA’s centralbankchef Jerome Powell indtog i aftes den virtuelle talerstol til Jackson Hole Economic Policy Symposium. Markedsaktørerne lyttede især til efter signaler om den nuværende lempelige pengepolitik, fordi den har afgørende betydning for, om de amerikanske aktier kan fortsætte med at sætte kursrekorder.

Uagtet Covid-19-pandemien har det brede amerikanske S&P 500-indeks haft et rekordår, hvor indekset indtil videre har sat fem kursrekorder. Det er i altovervejende grad trukket af nogle få selskaber inden for IT-sektoren, som ydermere er hjulpet godt på vej af USA’s centralbanks lempelige pengepolitik, som er sat i værk for at afværge dønningerne fra netop Covid-19.

Eventuelle signaler om ændringer i den lempelige pengepolitik var investorernes hovedfokus, da Jerome Powell, chefen for USA’s centralbank Federal Reserve, i aftes indtog den virtuelle talerstol til Jackson Hole Economic Policy Symposium. Powells ordvalg om den lempelige pengepolitik bekræftede de forventninger, der på forhånd lå i kortene.

Markedet er generelt på vagt over for eventuelle ændringer i den lempelige pengepolitik, da de lave renteniveauer har stor betydning for, om de amerikanske aktier kan fortsætte de nuværende takter.

Den lempelige pengepolitik er en hovedforklaring på, at det amerikanske S&P 500-indeks har sat en række rekorder i år, selv om udviklingen er trukket af nogle få selskaber især inden for tech.

Fra FAANG til FAATMAN

Her hentydes naturligvis til FAANG-aktier, der nu er blevet til syv og omdøbt til FAATMAN: Facebook, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple og Netflix. Disse syv aktier fylder omkring 25 procent af S&P 500-indekset, når Tesla kommer med, og er i gennemsnit steget over 50 procent i år og er dermed den altovervejende forklaring på, at de amerikanske aktier sætter rekord trods Covid-19-pandemien. Piller man dem ud af indekset, ville det være faldet 4-5 procent i stedet for.

Men ikke mindst på grund af den lempelige pengepolitik har flere af selskaberne sat kursrekorder og nået deres højeste niveau nogensinde. Det drejer sig eksempelvis om Apple, Amazon og Tesla, og de skyhøje værdiansættelser er som nævnt hovedforklaringen på, at S&P 500-indekset er trukket op og indtil videre har sat fem kursrekorder siden 23. marts, hvor bunden på grund af Covid-19 blev nået.

Kursrekorderne er dermed ikke trukket af en generel forbedring til alle selskaber i indekset, men nærmere en øget interesse for disse tech- og disruptorselskaber, og det er en meget vigtig faktor at have meget i ligningen, hvis man berettiget nok undrer sig over, hvorfor de amerikanske aktier har sat så mange kursrekorder.

Som dansk investor i de amerikanske aktier er det dog ikke sikkert, at man oplever kursrekorderne på samme vis som amerikanske investorer. De faldende amerikanske renter har nemlig den konsekvens, at dollaren er faldet over for både euro og danske kroner. Har man som dansk investor dollaraktier bliver man således ramt af dette og oplever ikke rekordniveauerne på samme måde som amerikanske investorer.

Det store spørgsmål er, om aktiefesten kan fortsætte helt frem mod præsidentvalget den 3. november.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver