Spring til indhold

15. januar 2020

Globaliseringen har kulmineret

Af Formuepleje

Over de seneste årtier har globaliseringen skabt stigende velstand over hele kloden og løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Men nu er der tegn på, at globaliseringen har kulmineret.

Globaliseringen af verdensøkonomien har i årtier skabt stigende velstand over hele kloden, men handelskrigen mellem USA og Kina og hastigere teknologisk udvikling giver tydelige tegn på, at globaliseringen har toppet.

De globale forsyningskæder er under forandring og ændrer sig mod regionale forsyningskæder. Vi bevæger os i retning af tre regionale magtcentre i verden; et amerikansk ledet, et østasiatisk ledet af Kina og et europæisk – helt uden leder.

Det kan medføre store ændringer i global økonomi i det kommende årti. Vi vil simultant se konturerne af en ny verdensorden, hvor Kina udfordrer USA som verden førende stormagt både økonomisk, teknologisk, politisk og militært. I haserne på dem begge finder vi Indien som en kommende magtfaktor.

Globaliseringen har løftet millioner i den mindre udviklede del af verden ud af fattigdom og op i middelklassen. I den vestlige verden har globaliseringen medført polarisering, fordi mange er efterladt uden at få del i den øgede velstand. Sådan blev vejen banet for Brexit og Donald Trumps indtog i Det Hvide Hus – og i realiteten også for, at utilfredse franskmænd i protest trak i gule veste. 

Global arbejdsstyrke er firedoblet

I vores industrialiserede del af verden har globaliseringen nemlig betydet, at mange har set deres job forsvinde til lavtlønslande i takt med, at den globale arbejdsstyrke er firedoblet fra 1 mia. mennesker til 4 mia. mennesker. Det skete, fordi 3 milliarder kinesere, østeuropæere, indere og andre asiater er kommet ind på det globale arbejdsmarked. Det har mindsket lønpresset fra arbejdstagerne i USA og Europa.

Det er indiskutabelt, at globalisering, frihandel og kapitalens frie bevægelighed som helhed har været et gode, der har gjort verden rigere og forbedret den generelle levestandard. Det synlige bevis er, at emerging markets-landene i begyndelsen af 1990’erne udgjorde 40 procent af verdensøkonomien, mens de udviklede økonomier tegnede sig for cirka 60 procent målt på købekraft. I dag er det omvendt, og den udvikling vil fortsætte. På samme vis udgør Emerging Markets-aktier i dag kun 11 procent af verdensaktieindekset, og det må også formodes at stige.

Både Europas og USA’s relative styrke vil aftage, og de høje vækstrater i emerging markets-landene vil betyde, at de haler yderligere ind.

2020’erne bliver dog ikke en forsættelse af globaliseringen, som vi kender den. Den nærmest eksponentielle teknologiske udvikling gør det muligt for virksomheder at rykke produktionen hjem. Det kommer til at ske, uden at arbejdspladserne følger med retur, så lønpresset vil formentlig fortsat udeblive, selv om befolkningernes protester næppe løjer af.

Alt i alt er den gamle verdensorden under pres. Det er ikke et endegyldigt farvel til mulighederne for at skabe gode investeringsafkast. Der vil ligesom før være både vindere og tabere i en ny verdensorden. For at vinde skal man formå aktivt at tilpasse sine investeringer med et skarpt blik på den nye verdensorden.

Kommentaren er bragt i dagbladet Børsen den 15. januar

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver