Spring til indhold

13. juni 2022

Fra inflation til vækst – fra værdiansættelse til indtjening

Af Otto Friedrichsen

De seneste otte måneder har handlet om inflation, hvilket har resulteret i en markant justering af værdiansættelse af aktier. Mens verdens centralbanker forsøger at genoprette ligevægt mellem udbud og efterspørgsel for at tæmme inflationen, skal aktieinvestorernes fokus skifte fra værdiansættelse til indtjening, fordi fokus kommer til at skifte fra inflation til vækst. Klassiske dyder som: Soliditet, indtjeningskvalitet og pricingpower bliver afgørende parametre for at skabe afkast.

Siden oktober 2021 har vi mærket konsekvensen af mange års pengepolitisk ekspansion og den geopolitiske indflydelse på forsyningskæderne gennem accelererende inflation. Prisstigningstakten på energi, råvarer, elektronik, brugte biler, fødevarer og meget andet er steget i et tempo ikke set i årtier. Det skyldes en kombination af høj efterspørgsel under pandemien og et øget pres på udbuddet/forsyningskæderne i kølvandet på krigen i Ukraine. Når udbuddet ikke kan matche efterspørgslen, stiger priserne. Og når priserne stiger kraftigere end lønningerne, udhules forbrugeres købekraft.

Også i aktiemarkedet har inflationen været et afgørende omdrejningspunkt, primært gennem forventningerne til, hvad verdens centralbanker over tid vil gøre for at begrænse denne prisstigningstakt. Centralbankernes primære våben er gradvist at hæve renterne i et forsøg på at begrænse efterspørgslen og dermed skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Men renterne er steget kraftigt siden oktober 2021, og investorer venter derfor i dag en af de kraftigste pengepolitiske stramninger i nyere tid.

Dyrt prisfastsatte vækstaktier er faldet med mere end 20% fra toppen. Mere traditionelle forretningsmodeller med indtjening her og nu har også oplevet fald – dog i væsentligt mindre omfang. Denne udvikling har gjort sig gældende gennem hele 2022, og i mange tilfælde kan den tilbageføres til inflation og centralbankpolitik.

Meget tyder dog på, at inflationen, specielt i USA, er ved at toppe på de aktuelt meget høje niveauer. Stigningstakten på energi og råvarer er blevet mindre og vil, som tiden går, betyde mindre i den årlige stigningstakt. Flaskehalse vil gradvist blive løsnet, samtidig med at markant højere boligrenter også har sat sig i det amerikanske boligmarked og således også forventes at begrænse en af de største komponenter i den amerikanske inflationsopgørelse. Arbejdsmarkedet er stramt, og lønstigninger er væsentligt højere, end vi har set i mange år – specielt for de lavere indkomstgrupper, der er efterspurgte i en serviceøkonomi, der er ved at vende tilbage til normalen.

Investorer er også begyndt at forvente en lavere inflation i nogle af de finansielle instrumenter, der benyttes til netop at beskytte sig mod højere priser. Forventningerne til centralbankernes rentehævninger er begyndt at stabilisere sig i 2023 og 2024 relativt til niveauet, der forventes som afslutning for 2022.

Der er mange faktorer, såsom fødevarepriser og yderligere chok til økonomien, der kan påvirke stabiliseringen i de stigende priser og dermed over tid en gradvis lavere inflation. Som aktieinvestor er det dog værd at indstille sig på det økonomiske miljø i kølvandet på den kraftige inflation og ikke mindst den historiske pengepolitiske opstramning, der nu er sat i gang over det meste af verden. 

Vi kan allerede nu se, at aktieinvestorerne begynder at flytte fokus fra inflation til vækst. Hvor kraftig bliver den vækstopbremsning, der helt naturligt kommer i kølvandet på covid? Og hvor stor en negativ effekt får centralbankernes kommende rentestigninger på efterspørgslen?

Forventningerne til væksten vil med andre ord blive et emne, som aktieinvestorer allerede nu skal forholde sig til. I sidste uge nedjusterede OECD sine forventninger, og mange finanshuse har væsentligt lavere vækstforventninger til 2022/23 end i perioden efter covid – ganske naturligt. Aktiemarkedet har også i et vist omfang inddiskonteret en vækstopbremsning specielt i de mere konjunkturfølsomme områder, dog uden at analytikerne har tilpasset deres forventninger til indtjeningen – tværtimod, når man evaluerer på indeksniveau.

Derfor skal fokus herfra rette sig mod vækst og indtjening frem for inflation og værdiansættelse, netop fordi indtjeningen, der har stor betydning for den samlede værdiansættelse, ikke nødvendigvis kommer til at tage højde for nogen form for vækstopbremsning, før det er for sent. Gamle dyder som soliditet, indtjeningskvalitet og pricingpower er derfor, ganske som i historikken, områder, som investorer skal fokusere på i et miljø, hvor inflationen er høj, og hvor centralbanker forsøger at genoprette ligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

Artiklen er også bragt som en bagsidekommentar i Jyllands-Posten mandag den 13. juni 2022.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver