Spring til indhold

30. december 2021

Formueplejes tre første ejendomsfonde er solgt fra

Af Formuepleje

Salgsprocessen af de tre første fonde Formuepleje Ejendomme er nu afsluttet. Investorerne i de tre fonde kan se frem til et markant højere afkast end oprindeligt udmeldt – og endda tidligere end forventet.

Formuepleje Ejendomme har nu afsluttet salgsprocessen af de tre første ejendomsfonde og solgt fondene fra.

Salgsprocessen blev indledt på den ekstraordinære generalforsamling den 14. oktober 2021, da bestyrelsen blev bemyndiget til at gå videre med en struktureret proces omkring salget af samtlige ejendomme og datterselskaber i de tre ejendomsfonde på baggrund af de værdistigninger, der har været i Formueplejes ejendomsportefølje.

”Siden har vi arbejdet på højtryk for at skabe den mest optimale aftale for fondens investorer, og efter en lang og grundig proces er det en stor fornøjelse at fortælle, at vi nu er kommet i mål og kommer til at indfri det afkast, vi stillede i udsigt, da fonden blev lanceret - og mere til. Vi kommer til at levere et afkast et godt stykke over det, vi i sin tid stillede investorerne i udsigt, og det er vi særdeles tilfredse med,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Markant værdistigning bag frasalg

Formuepleje gjorde sit indtog på ejendomsmarkedet i 2017, og siden er der arbejdet målrettet på at optimere driften i samtlige af fondene. Da der samtidig med det har været stigende køberinteresser – både fra potentielle danske og udenlandske købere – for veldrevne boligudlejningsejendomme i København og Aarhus, fik Formuepleje Ejendomme hen over sommeren foretaget mæglervurdering af hver enkelt ejendom i de tre ejendomsfonde.

”Det er baggrunden for det salg, der nu er en realitet, fordi det gav en markant opskrivning af ejendomsværdierne i alle tre fonde. I den kommende tid vil vi arbejde på at få de sidste formalia på plads, inden fondene kan modtage provenuet,” forklarer Søren Astrup og fremhæver, at alle tre ejendomsfonde egentlig havde en forventet levetid på minimum fem år og sandsynligvis længere, men markedsforholdene har gjort, at det er sket langt hurtigere.

”Kombinationen af gode indkøb, god drift og ikke mindst udviklingen på det danske boligmarked indikerede i årets løb, at vi kunne opnå salgspriser, hvor afkastet i alle fondene langt overstiger de forventninger, vi havde, da fondene kom til verden, så derfor satte vi gang i salgsprocessen,” udtaler Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Mange nyheder i vente i Formuepleje Ejendomme i 2022

Frasalget af de tre første ejendomsfonde betyder dog på ingen måde, at Formuepleje vinker farvel til ejendomsområdet. Tværtimod, fremhæver ejendomsdirektør Kristian Voldsgaard:

”Dels har vi jo i årets løb lukket ejendomsfonden om Nikolinehus Nord, og derudover har vi gang i en række spændende ejendomsprojekter, som vi kommer til at fortælle mere om i det nye år. Udviklingen på ejendomsmarkedet er gået stærkt de senere år, men vi ser fortsat gode muligheder for attraktive investeringer i ejendomsmarkedet med gode muligheder for at skabe et langsigtet positivt afkast.”

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver